20220511iozizsmr.pdf
  
20220511zizsmr.pdf
  
2022-05-31 informacja BIP o nieodpłatnym przekazaniu.pdf
  
bhp_scan0022.pdf
  
Bilans.pdf
  
Bilans_K.pdf
  
bilans2018.pdf
  
Bilans2021.pdf
  
id018.pdf
  
id2021.pdf
  
id2021v2.pdf
  
Informacja dodatkowa.pdf
  
informacja_o_ darowiznach2.pdf
  
informacja_o_darowiznach1.pdf
  
informacja_o_darowiznach2.pdf
  
informacja_o_zbednych_i_zuzytych_pojazdach.pdf
  
informacja_przekazanie032022.pdf
  
JelczT120.pdf
  
ogloszenie_jelcz.pdf
  
ogloszenie_jelczt120.pdf
  
Ogloszenie_ZSRMR.pdf
  
OSSWKule_zbedne2018.pdf
  
OSSWKule2015.pdf
  
oswiadczenie_2015.pdf
  
oswiadczenie_2016.pdf
  
oswiadczenie_2018.pdf
  
oswiadczenie_kontrola_zarzadcza_2011.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadcz_za_2012r.pdf
  
oswiadczenie2013.pdf
  
oswiadczenie2014.pdf
  
oswiadczenie2019.pdf
  
oswiadczenie2020.pdf
  
oswiadczenie2021.pdf
  
Plan działalności 2018.pdf
  
plan_dzialalnosci_2013.pdf
  
plan_dzialalnosci_2017.pdf
  
plan_dzialalnosci_2018.pdf
  
plan_dzialalnosci_2019.pdf
  
plan_dzialalnosci_2020.pdf
  
plan_dzialalnosci_osswkule_2016.pdf
  
plan_dzialalnosciOSSWKule_na_2014r.pdf
  
Plan2021.pdf
  
Plan2022.pdf
  
pojazdy_OSSWKule.pdf
  
przekazane_pojazdy.pdf
  
Rachunek zysków i strat.pdf
  
Rachunek zysków i strat_K.pdf
  
rzis2018.pdf
  
rzs2021.pdf
  
smr_kalisz_2020.pdf
  
sprawozdania osswkule_2019.pdf
  
sprawozdania_cosswkalisz_2019.pdf
  
sprawozdania_osswkule_2019.pdf
  
sprawozdanie_2015.pdf
  
sprawozdanie_2016.pdf
  
sprawozdanie_2018.pdf
  
sprawozdanie_dzialalnosc_2016.pdf
  
Sprawozdanie_planu_dzial_za_2012r.pdf
  
sprawozdanie_z_wykonania_planu_2017.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzilalnosci_OSSW_za_2011.pdf
  
sprawozdanie2013.pdf
  
sprawozdanie2014.pdf
  
sprawozdanie2019.pdf
  
sprawozdanie2020.pdf
  
sprawozdanie2021.pdf
  
stan kontroli zarządczej 2017.pdf
  
stan_kontroli_zarzadczej_2017.pdf
  
WMRbiblioteka1.pdf
  
WMRbiblioteka10.pdf
  
WMRbiblioteka11.pdf
  
WMRbiblioteka12.pdf
  
WMRbiblioteka13.pdf
  
WMRbiblioteka14.pdf
  
WMRbiblioteka15.pdf
  
WMRbiblioteka16.pdf
  
WMRbiblioteka17.pdf
  
WMRbiblioteka18.pdf
  
WMRbiblioteka2.pdf
  
WMRbiblioteka3.pdf
  
WMRbiblioteka4.pdf
  
WMRbiblioteka5.pdf
  
WMRbiblioteka6.pdf
  
WMRbiblioteka7.pdf
  
WMRbiblioteka8.pdf
  
WMRbiblioteka9.pdf
  
wybrakowanie_osk.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu_K.pdf
  
zestawienie2021.pdf
  
zizsmr.pdf
  
zizsmr_cos_052021.pdf
  
zizsmr_coskule2020.pdf
  
zizsmr2022.pdf
  
zsrmr_cos_2020.pdf
  
zzwf2018.pdf