Agregat.pdf
  
Bilans za 2021 rok.pdf
  
Informacja dodatkowa za 2021 rok.pdf
  
Informacja dodatkowa za rok  2021 .pdf
  
informacja o przekazaniu Partner.pdf
  
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego 3.pdf
  
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego1.pdf
  
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego2.pdf
  
Informacja o zbędnym składniku.pdf
  
Olszanica.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  ODK SW w Olszanicy za rok 2021.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ODK SW  w Olszanicy za rok 2022.pdf
  
Plan działalności na rok 2022 odk sw olszanica .pdf
  
Plan działalności na rok2023 odk sw olszanica.pdf
  
Rachunek zysków i strat za 2021 rok.pdf
  
Raport o stanie dostępności ODK SW w Olszanicy 2021.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ODK SW w Olszanicy za rok 2022.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu dziłalności ODK SW w Olszanicy za rok 2021.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu za 2021 rok.pdf