Folder: klauzule_odo
  
Folder: sprawozdanie za rok 2012
  
1.Plan Działalności OISW na 2020r do biuletynu..pdf
  
2014 oswiadczenie_o_stanie_kontroli.rtf
  
2014 sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci.odt
  
aPlany działalności na 2016r. - OISW.odt
  
Bilans jednostkowy 2019.pdf
  
Bilans zbiorczy 2019.pdf
  
Informacja dodatkowa jednostkowa 2019.pdf
  
Informacja dodatkowa zbiorcza 2019.pdf
  
ogłoszenie 6_2021.pdf
  
Ogłoszenie nabór OISW Białystok 6_2021.docx
  
OISW w Białymstoku 2015 r sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci (2).odt
  
OISW w Białymstoku oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zar.2015.rtf
  
OISW_Bialystok_stan_kontroli_zarzadczej_2012.pdf
  
OISW_Białystok_wykonanie_planu_2011.pdf
  
oświadczenie - dane osobowe.docx
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.PDF
  
oświadczenie o wyborze jednostki strażnik.docx
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI  OISW na 2017 r BIP.odt
  
plan działalności 2019 rOISWBiałystok.odt
  
Plan działalności na 2021 rok.pdf
  
plan działaności 2018.PDF
  
plan OISW 2013.doc
  
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 - aktualizacja.PDF
  
plan_dzialalnosci_2014.PDF
  
plan_dzialalnosci_oisw_bstok_2012.doc
  
plan_dzialalnosci_oisw_bstok_2012.pdf
  
planOISW.doc
  
Plany działalności na 2015r. - OISW.odt
  
Podsumowanie realizacji dzialan z NMF za  2013 r.docx
  
Rachunek zysków i strat jednostkowy 2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat zbiorczy 2019.pdf
  
ranking 02.04.2021.pdf
  
Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności_wzór_formularza_012021 (1).docx
  
S25C-921031810120.pdf
  
SIneo OISW 21042109290.pdf
  
SIneo OISW 21042109310.pdf
  
Sprawozdanie finansowe za 2018r. OISW Białystok łączne.pdf
  
Sprawozdanie finansowe za 2018r. OISW Białystok.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działaności.PDF
  
Załacznik nr 1 ankieta personalna-1.pdf
  
Załacznik nr 2 oświadczenie testy sprawności fizycznej.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednoskowy 2019.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu zbiorcze 2019.pdf