Folder: klauzule_odo
  
26.02.2019 06:31Piotr Kulesza
Folder: sprawozdanie za rok 2012
  
04.04.2013 07:47Michał Zagłoba
1.Plan Działalności OISW na 2020r do biuletynu..pdf
  
16.12.2019 10:47Michał Zagłoba61 KB
2014 oswiadczenie_o_stanie_kontroli.rtf
  
20.03.2015 12:02Michał Zagłoba12 KB
2014 sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci.odt
  
20.03.2015 11:56Michał Zagłoba54 KB
aPlany działalności na 2016r. - OISW.odt
  
17.12.2015 10:17Michał Zagłoba46 KB
Bilans jednostkowy 2019.pdf
  
11.05.2020 12:52Michał Zagłoba95 KB
Bilans zbiorczy 2019.pdf
  
11.05.2020 13:13Michał Zagłoba96 KB
Informacja dodatkowa jednostkowa 2019.pdf
  
11.05.2020 12:52Michał Zagłoba118 KB
Informacja dodatkowa zbiorcza 2019.pdf
  
11.05.2020 13:13Michał Zagłoba123 KB
ogłoszenie 6_2021.pdf
  
19.03.2021 11:42Michał Zagłoba389 KB
Ogłoszenie nabór OISW Białystok 6_2021.docx
  
19.03.2021 11:42Michał Zagłoba38 KB
OISW w Białymstoku 2015 r sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci (2).odt
  
23.03.2016 11:39Michał Zagłoba53 KB
OISW w Białymstoku oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zar.2015.rtf
  
23.03.2016 11:40Michał Zagłoba12 KB
OISW_Bialystok_stan_kontroli_zarzadczej_2012.pdf
  
28.03.2012 10:38Maciej Jakoniuk35 KB
OISW_Białystok_wykonanie_planu_2011.pdf
  
28.03.2012 10:38Maciej Jakoniuk110 KB
oświadczenie - dane osobowe.docx
  
19.03.2021 11:42Michał Zagłoba21 KB
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.PDF
  
21.03.2018 12:07Michał Zagłoba2015 KB
oświadczenie o wyborze jednostki strażnik.docx
  
02.04.2021 14:28Michał Zagłoba24 KB
PLAN DZIAŁALNOŚCI  OISW na 2017 r BIP.odt
  
14.12.2016 12:05Michał Zagłoba20 KB
plan działalności 2019 rOISWBiałystok.odt
  
07.12.2018 12:23Michał Zagłoba20 KB
Plan działalności na 2021 rok.pdf
  
21.12.2020 12:36Michał Zagłoba55 KB
plan działaności 2018.PDF
  
04.12.2017 09:38Michał Zagłoba332 KB
plan OISW 2013.doc
  
28.12.2012 14:03Michał Zagłoba35 KB
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 - aktualizacja.PDF
  
18.05.2017 12:39Michał Zagłoba549 KB
plan_dzialalnosci_2014.PDF
  
12.12.2013 09:46Maciej Jakoniuk847 KB
plan_dzialalnosci_oisw_bstok_2012.doc
  
22.12.2011 15:07Maciej Jakoniuk41 KB
plan_dzialalnosci_oisw_bstok_2012.pdf
  
23.12.2011 09:23Maciej Jakoniuk110 KB
planOISW.doc
  
28.12.2012 13:32Michał Zagłoba35 KB
Plany działalności na 2015r. - OISW.odt
  
16.12.2014 11:13Michał Zagłoba21 KB
Podsumowanie realizacji dzialan z NMF za  2013 r.docx
  
02.04.2014 12:25Michał Zagłoba30 KB
Rachunek zysków i strat jednostkowy 2019.pdf
  
11.05.2020 12:52Michał Zagłoba94 KB
Rachunek zysków i strat zbiorczy 2019.pdf
  
11.05.2020 13:13Michał Zagłoba95 KB
ranking 02.04.2021.pdf
  
02.04.2021 14:28Michał Zagłoba53 KB
Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności_wzór_formularza_012021 (1).docx
  
04.03.2021 10:28Michał Zagłoba78 KB
S25C-921031810120.pdf
  
18.03.2021 09:26Michał Zagłoba42 KB
SIneo OISW 21042109290.pdf
  
21.04.2021 12:30Michał Zagłoba909 KB
SIneo OISW 21042109310.pdf
  
21.04.2021 12:30Michał Zagłoba990 KB
Sprawozdanie finansowe za 2018r. OISW Białystok łączne.pdf
  
09.05.2019 08:57Michał Zagłoba1005 KB
Sprawozdanie finansowe za 2018r. OISW Białystok.pdf
  
09.05.2019 09:04Michał Zagłoba1035 KB
sprawozdanie z wykonania planu działaności.PDF
  
21.03.2018 12:07Michał Zagłoba1262 KB
Załacznik nr 1 ankieta personalna-1.pdf
  
19.03.2021 11:42Michał Zagłoba1715 KB
Załacznik nr 2 oświadczenie testy sprawności fizycznej.pdf
  
19.03.2021 11:42Michał Zagłoba173 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednoskowy 2019.pdf
  
11.05.2020 12:52Michał Zagłoba88 KB
Zestawienie zmian w funduszu zbiorcze 2019.pdf
  
11.05.2020 13:13Michał Zagłoba89 KB