Folder: Kontrola_zarzadcza
  
28.03.2012 08:33Robert Witkowski
Folder: nabory
  
04.12.2018 10:29Małgorzata Sarnowska
Folder: Plan działalności na 2012
  
29.12.2011 08:58Bogusław Czajewski
Folder: Sprawozdanie_Plan_dzilalności
  
28.03.2012 08:42Robert Witkowski
01 Informacja o zakresie działalności - tekst maszynowy.pdf
  
24.05.2021 12:03Marek Stuba218 KB
02 ETR Zakres działania OISW w Gdańsku.pdf
  
24.05.2021 12:05Marek Stuba193 KB
07 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf
  
24.05.2021 12:00Marek Stuba63 KB
17 12 18 informacja o zużytych.pdf
  
20.12.2017 14:22Małgorzata Sarnowska39 KB
BILANS OISW w Gdańsku - sprawozdanie jednostkowe 2020.pdf
  
21.05.2021 11:51Marek Stuba656 KB
BILANS OISW w Gdańsku - sprawozdanie łączne 2020.pdf
  
21.05.2021 11:51Marek Stuba696 KB
Bilans roczny za 2018r. OISW w Gdańsku - jednostkowy.pdf
  
08.05.2019 14:59Jacek Głuch4117 KB
Bilans roczny za 2018r. OISW w Gdańsku - łączny.pdf
  
08.05.2019 14:59Jacek Głuch4424 KB
Bilans roczny za 2018r. ZK w Braniewie (jednostka zniesiona w 2018r.).pdf
  
08.05.2019 14:52Jacek Głuch4196 KB
BIP 1 strona główna.doc
  
28.05.2019 12:52Małgorzata Sarnowska62 KB
BIP 2 ochrona danych osobowych.doc
  
28.05.2019 12:55Małgorzata Sarnowska83 KB
Braniewo - bilans.pdf
  
05.05.2020 16:14Jacek Głuch633 KB
Braniewo - informacja dodatkowa.pdf
  
05.05.2020 16:14Jacek Głuch2344 KB
Braniewo - rachunek zysków i strat.pdf
  
05.05.2020 16:14Jacek Głuch485 KB
Braniewo - zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
05.05.2020 16:14Jacek Głuch462 KB
INFORMACJA DODATKOWA OISW w Gdańsku - sprawozdanie jednostkowe 2020.pdf
  
21.05.2021 11:51Marek Stuba2516 KB
INFORMACJA DODATKOWA OISW w Gdańsku - sprawozdanie łączne 2020.pdf
  
21.05.2021 11:51Marek Stuba2767 KB
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego OISW w Gdańsku.pdf
  
20.06.2012 10:13Robert Witkowski1354 KB
Jednostkowe - bilans.pdf
  
05.05.2020 16:14Jacek Głuch681 KB
Jednostkowe - informacja dodatkowa.pdf
  
05.05.2020 16:14Jacek Głuch2519 KB
Jednostkowe - rachunek zysków i strat.pdf
  
05.05.2020 16:14Jacek Głuch507 KB
Jednostkowe - zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
05.05.2020 16:14Jacek Głuch475 KB
Łączne - bilans.pdf
  
05.05.2020 16:14Jacek Głuch715 KB
Łączne - informacja dodatkowa.pdf
  
05.05.2020 16:14Jacek Głuch2772 KB
Łączne - rachunek zysków i strat.pdf
  
05.05.2020 16:14Jacek Głuch549 KB
Łączne - zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
05.05.2020 16:14Jacek Głuch442 KB
OISW Gdańsk - informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.pdf
  
21.06.2012 08:34Robert Witkowski1379 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2012.pdf
  
28.03.2013 08:02Bogusław Czajewski1074 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2020.pdf
  
22.03.2021 11:52Marek Stuba63 KB
Oświadczenie o stanie KZ 2016.pdf
  
18.01.2021 12:04Marek Stuba180 KB
Petycja.pdf
  
12.11.2019 13:17Marek Stuba3021 KB
Plan działalności 2011.pdf
  
09.10.2020 12:21Marek Stuba82 KB
Plan działalności na 2021 rok.pdf
  
17.12.2020 14:25Marek Stuba69 KB
Plan_dzialalnosci_2014.pdf
  
13.12.2013 11:09Bogusław Czajewski456 KB
Plan_działalności_2013.pdf
  
28.12.2012 14:50Bogusław Czajewski309 KB
Plan_działalności_2015.pdf
  
17.12.2014 12:41Tomasz Kołodziejczyk435 KB
Plan_działalności_2016.pdf
  
29.12.2015 08:29Tomasz Kołodziejczyk361 KB
Plan_działalności_2018.pdf
  
09.12.2017 12:05Jacek Głuch152 KB
Plan_działalności_2019.pdf
  
06.12.2018 09:50Małgorzata Sarnowska65 KB
Plan_działalności_2020.pdf
  
11.12.2019 10:06Marek Stuba66 KB
Plan_dziłalności_2017.pdf
  
08.12.2016 11:54Tomasz Kołodziejczyk319 KB
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OISW w Gdańsku - sprawozdanie jednostkowe 2020.pdf
  
21.05.2021 11:51Marek Stuba509 KB
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OISW w Gdańsku - sprawozdanie łączne 2020.pdf
  
21.05.2021 11:51Marek Stuba516 KB
SOISWGd16120811290.pdf
  
08.12.2016 11:53Tomasz Kołodziejczyk319 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2016.pdf
  
18.01.2021 12:04Marek Stuba94 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2020.pdf
  
22.03.2021 11:52Marek Stuba85 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności_2012.pdf
  
28.03.2013 08:02Bogusław Czajewski421 KB
wybrak 2018.pdf
  
24.01.2018 09:50Małgorzata Sarnowska41 KB
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU OISW w Gdańsku - sprawozdanie jednostkowe 2020.pdf
  
21.05.2021 11:51Marek Stuba440 KB
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU OISW w Gdańsku - sprawozdanie łączne 2020.pdf
  
21.05.2021 11:51Marek Stuba451 KB