Folder: Kontrola_zarzadcza
  
Folder: nabory
  
Folder: Plan działalności na 2012
  
Folder: Sprawozdanie_Plan_dzilalności
  
01 Informacja o zakresie działalności - tekst maszynowy.pdf
  
02 ETR Zakres działania OISW w Gdańsku.pdf
  
07 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf
  
17 12 18 informacja o zużytych.pdf
  
BILANS OISW w Gdańsku - sprawozdanie jednostkowe 2020.pdf
  
BILANS OISW w Gdańsku - sprawozdanie łączne 2020.pdf
  
Bilans roczny za 2018r. OISW w Gdańsku - jednostkowy.pdf
  
Bilans roczny za 2018r. OISW w Gdańsku - łączny.pdf
  
Bilans roczny za 2018r. ZK w Braniewie (jednostka zniesiona w 2018r.).pdf
  
BIP 1 strona główna.doc
  
BIP 2 ochrona danych osobowych.doc
  
Braniewo - bilans.pdf
  
Braniewo - informacja dodatkowa.pdf
  
Braniewo - rachunek zysków i strat.pdf
  
Braniewo - zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
INFORMACJA DODATKOWA OISW w Gdańsku - sprawozdanie jednostkowe 2020.pdf
  
INFORMACJA DODATKOWA OISW w Gdańsku - sprawozdanie łączne 2020.pdf
  
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego OISW w Gdańsku.pdf
  
Jednostkowe - bilans.pdf
  
Jednostkowe - informacja dodatkowa.pdf
  
Jednostkowe - rachunek zysków i strat.pdf
  
Jednostkowe - zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
Łączne - bilans.pdf
  
Łączne - informacja dodatkowa.pdf
  
Łączne - rachunek zysków i strat.pdf
  
Łączne - zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
OISW Gdańsk - informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2012.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2020.pdf
  
Oświadczenie o stanie KZ 2016.pdf
  
Petycja.pdf
  
Plan działalności 2011.pdf
  
Plan działalności na 2021 rok.pdf
  
Plan_dzialalnosci_2014.pdf
  
Plan_działalności_2013.pdf
  
Plan_działalności_2015.pdf
  
Plan_działalności_2016.pdf
  
Plan_działalności_2018.pdf
  
Plan_działalności_2019.pdf
  
Plan_działalności_2020.pdf
  
Plan_dziłalności_2017.pdf
  
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OISW w Gdańsku - sprawozdanie jednostkowe 2020.pdf
  
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OISW w Gdańsku - sprawozdanie łączne 2020.pdf
  
SOISWGd16120811290.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2016.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2020.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności_2012.pdf
  
wybrak 2018.pdf
  
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU OISW w Gdańsku - sprawozdanie jednostkowe 2020.pdf
  
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU OISW w Gdańsku - sprawozdanie łączne 2020.pdf