FORMULARZ OFERTOWY.docx
  
10.10.2013 15:23Wojciech Emerling24 KB
Łączne sprawozdania finansowe za 2018 r. Okregowy Inspektorat Słuzby Więziennej w Katowicach.pdf
  
10.05.2019 11:49Mariusz Jakubek4519 KB
Ogłoszenie o sprzedaży.pdf
  
10.10.2013 15:19Wojciech Emerling250 KB
OISW w Katowicach - łączne sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31.12.2020.pdf
  
30.04.2021 13:07Mariusz Jakubek4685 KB
OISW w Katowicach dysponent III stopnia - sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31.12.2020.pdf
  
30.04.2021 13:07Mariusz Jakubek4240 KB
OISW_K-CE_SIWZ_dostawa sterylizowanych konserw.pdf
  
07.04.2017 14:05Mariusz Jakubek804 KB
Oświadczenie o staie kontroli zarządczej za 2013.pdf
  
04.04.2014 15:17Michał Mudy1121 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  OISW za rok 2014.pdf
  
18.03.2015 12:59Mariusz Jakubek1158 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora OISW w Katowicach za rok 2016.pdf
  
20.03.2017 08:39Mariusz Jakubek326 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora OISW w Katowicach za rok 2017.pdf
  
26.03.2018 07:46Mariusz Jakubek422 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora OISW w Katowicach za rok 2018.pdf
  
20.03.2019 09:07Mariusz Jakubek433 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach za rok 2020.pdf
  
19.03.2021 08:05Mariusz Jakubek417 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, za rok 2019.pdf
  
18.03.2020 13:22Michał Uchnast181 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011.PDF
  
27.02.2012 18:42Wacław Żurek2815 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012.pdf
  
26.03.2013 21:15Michał Mudy2822 KB
Plan działalności 2011.PDF
  
14.09.2011 09:33Justyna Bednarek519 KB
Plan działalności 2012.pdf
  
21.12.2011 12:50Wacław Żurek82 KB
Plan działalności 2021.pdf
  
29.12.2020 11:00Mariusz Jakubek278 KB
Plan działalności na 2012.pdf
Wyewidencjonowane do: Wacław ŻurekPlan działalności na 2012.pdf
Wyewidencjonowane do: Wacław Żurek
  
21.12.2011 12:49Wacław Żurek537 KB
Plan działalności OISW Katowice na rok 2015.pdf
  
15.12.2014 10:24Mariusz Jakubek929 KB
Plan działalności OISW Katowice na rok 2019.pdf
  
10.12.2018 09:39Mariusz Jakubek278 KB
Plan działalności OISW na 2013.pdf
  
02.01.2013 09:47Michał Mudy59 KB
Plan działalności OISW na 2014.pdf
  
27.12.2013 14:04Michał Mudy115 KB
Plan działalności OISW na 2016r.pdf
  
11.12.2015 14:45Mariusz Jakubek396 KB
Plan działalności OISW w Katowicach na 2018 rok.pdf
  
03.01.2018 12:03Mariusz Jakubek299 KB
Plan działalności OISW w Katowicach na 2020r .pdf
  
16.12.2019 13:18Mariusz Jakubek291 KB
Plan działalności OISW w Katowicach na rok 2017.pdf
  
02.01.2017 10:23Justyna Bednarek307 KB
plan_oisw_2017.pdf
  
02.01.2017 10:33Justyna Bednarek307 KB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan w dniu 01.01.2021 r.pdf
  
22.03.2021 11:13Mariusz Jakubek107 KB
Specyfikacja - konserwy sterylizowane - OISW_Katowice.pdf
  
15.03.2017 10:20Mariusz Jakubek728 KB
Specyfikacja sprzęt uzbrojenia i ochrony.pdf
  
10.10.2013 15:05Wojciech Emerling204 KB
Sprawozdania finansowe za 2018 r. Areszt Śledczy w Bielsku - Białej.pdf
  
09.05.2019 13:21Mariusz Jakubek4142 KB
Sprawozdania finansowe za 2018 r. Areszt Śledczy w Zabrzu.pdf
  
09.05.2019 13:21Mariusz Jakubek4006 KB
Sprawozdania finansowe za 2018 r. Okregowy Inspektorat Słuzby Więziennej w Katowicach dysponent III stopnia.pdf
  
09.05.2019 13:21Mariusz Jakubek4094 KB
Sprawozdania finansowe za 2018 r. Zakład Karny w Lublińcu.pdf
  
09.05.2019 13:22Mariusz Jakubek4210 KB
Sprawozdanie  z działalności za rok 2014.pdf
  
18.03.2015 14:10Mariusz Jakubek1785 KB
Sprawozdanie  z wykonania planu dziłalności OISW Katowice za rok 2014.pdf
  
18.03.2015 12:45Mariusz Jakubek1791 KB
Sprawozdanie z działalności za 2011.pdf
  
20.04.2012 11:44Michał Mudy112 KB
Sprawozdanie z działalności za 2012.pdf
  
26.03.2013 21:16Michał Mudy171 KB
Sprawozdanie z działalności za 2013.pdf
  
04.04.2014 15:15Michał Mudy181 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności OISW w Katowicach za rok 2016.pdf
  
20.03.2017 08:40Mariusz Jakubek721 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017 OISW Katowice.pdf
  
26.03.2018 07:49Mariusz Jakubek657 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 OISW Katowice.pdf
  
19.03.2021 08:05Mariusz Jakubek708 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności.pdf
  
18.03.2020 13:22Michał Uchnast291 KB
Sprawozdanie z wykonania planu dziłalności OISW Katowice za rok 2018.pdf
  
20.03.2019 10:08Mariusz Jakubek725 KB
Wykaz składników majątku ruchomego Wisła.pdf
  
12.06.2012 14:35Michał Mudy787 KB