Folder: Majątek Służby Więziennej
  
Bilans.pdf
  
FORMULARZ OFERTOWY.docx
  
Informacja dodatkowa 20.05.2022.pdf
  
Łączne sprawozdania finansowe za 2018 r. Okregowy Inspektorat Słuzby Więziennej w Katowicach.pdf
  
Ogłoszenie o sprzedaży.pdf
  
OISW w Katowicach - łączne sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31.12.2020.pdf
  
OISW w Katowicach dysponent III stopnia - sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31.12.2020.pdf
  
OISW_K-CE_SIWZ_dostawa sterylizowanych konserw.pdf
  
Oświadczenie o staie kontroli zarządczej za 2013.pdf
  
Oświadczenie o staneie kontroli 2021.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  OISW za rok 2014.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora OISW w Katowicach za rok 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora OISW w Katowicach za rok 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora OISW w Katowicach za rok 2018.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach za rok 2020.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, za rok 2019.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej OISW Katowice za 2022r..pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011.PDF
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012.pdf
  
Plan działalności 2011.PDF
  
Plan działalności 2012.pdf
  
Plan działalności 2021.pdf
  
Plan działalności na 2012.pdf
Wyewidencjonowane do: Wacław ŻurekPlan działalności na 2012.pdf
Wyewidencjonowane do: Wacław Żurek
  
Plan działalności OISW Katowice na rok 2015.pdf
  
Plan działalności OISW Katowice na rok 2019.pdf
  
Plan działalności OISW Katowice na rok 2022.pdf
  
Plan działalności OISW na 2013.pdf
  
Plan działalności OISW na 2014.pdf
  
Plan działalności OISW na 2016r.pdf
  
Plan działalności OISW w Katowicach na 2018 rok.pdf
  
Plan działalności OISW w Katowicach na 2020r .pdf
  
Plan działalności OISW w Katowicach na rok 2017.pdf
  
plan_oisw_2017.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan w dniu 01.01.2021 r.pdf
  
ScanPlan działalności 2023.pdf
  
Specyfikacja - konserwy sterylizowane - OISW_Katowice.pdf
  
Specyfikacja sprzęt uzbrojenia i ochrony.pdf
  
Sprawozdania finansowe za 2018 r. Areszt Śledczy w Bielsku - Białej.pdf
  
Sprawozdania finansowe za 2018 r. Areszt Śledczy w Zabrzu.pdf
  
Sprawozdania finansowe za 2018 r. Okregowy Inspektorat Słuzby Więziennej w Katowicach dysponent III stopnia.pdf
  
Sprawozdania finansowe za 2018 r. Zakład Karny w Lublińcu.pdf
  
Sprawozdanie  z działalności za rok 2014.pdf
  
Sprawozdanie  z wykonania planu dziłalności OISW Katowice za rok 2014.pdf
  
Sprawozdanie z działalności za 2011.pdf
  
Sprawozdanie z działalności za 2012.pdf
  
Sprawozdanie z działalności za 2013.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu 2021.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności OISW katowice za 2022r..pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności OISW w Katowicach za rok 2016.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017 OISW Katowice.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 OISW Katowice.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu dziłalności OISW Katowice za rok 2018.pdf
  
Wykaz składników majątku ruchomego Wisła.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu.pdf