Folder: 2012
  
Folder: 2013
  
biplodz.html
  
deklaracja dostępności.pdf
  
likwidacja_2019.pdf
  
lodz_planna2013.pdf
  
nabor1.pdf
  
nabor2.pdf
  
nabor3.pdf
  
naborewid.pdf
  
naborpsych.pdf
  
naborsde.pdf
  
naborszef.pdf
  
nabór 3.2021 - MŁ. REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO.pdf
  
oswiadczenia_2018.pdf
Wyewidencjonowane do: PIOTR GÓRAoswiadczenia_2018.pdf
Wyewidencjonowane do: PIOTR GÓRA
  
oswiadczenie 2017.pdf
  
oswiadczenie.pdf
  
Oswiadczenie_2011.pdf
  
oswiadczenie_2012.pdf
  
Oswiadczenie_2015.pdf
  
Oswiadczenie_2016.pdf
  
oswiadczenie_2019.pdf
  
oswiadczenie_2022.pdf
  
Oświadczenie_2013.pdf
  
Plan dzialalnosci 2016.pdf
  
plan dzialalnosci 2017.pdf
  
plan działania.pdf
  
Plan_dzialalnosci_2011.pdf
  
plan_dzialalnosci_2012.pdf
  
plan_dzialalnosci_2018.pdf
  
plan_dzialalnosci_2019.pdf
  
plan_dzialalnosci_2020.pdf
  
plan_dzialalnosci_2021.pdf
  
plan_dzialalnosci_2023.pdf
  
plan_OISWLODZ_2014.pdf
  
plan_OISWLODZ_2015.pdf
  
Sprawozdaniafinansowe2018_ jednostkowe.pdf
  
Sprawozdaniafinansowe2018_łączne.pdf
  
Sprawozdaniafinansowe2019_ jednostkowe.pdf
  
Sprawozdaniafinansowe2019_łączne.pdf
  
sprawozdanie _2018.pdf
  
sprawozdanie _2019.pdf
  
Sprawozdanie 2017.pdf
  
Sprawozdanie_2011.pdf
  
sprawozdanie_2012.pdf
  
Sprawozdanie_2013.pdf
  
Sprawozdanie_2015.pdf
  
Sprawozdanie_2016.pdf
  
sprawozdanie_2020.pdf
  
sprawozdanie_2022.pdf
  
wykaz.pdf
  
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA (1) (1).doc
  
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA.doc
  
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA (3).pdf
  
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA.pdf
  
załącznik nr 3 - RODO oświadczenie .pdf
  
załącznik nr 3 - RODO oświadczenie kandydata.pdf
  
załącznik nr 3 - Wyciąg z rozporządzenia MS - test sprawności fizycznej (2).pdf
  
załącznik nr 4 - Wyciąg z rozporządzenia MS - test sprawności fizycznej.pdf
  
ZARZ_1_12_DO.pdf
  
ZARZ_11_12_DO.pdf
  
ZARZ_12_12_DO.pdf
  
ZARZ_13_12_DO.pdf
  
ZARZ_17_12_DO.pdf
  
ZARZ_18_12_DO.pdf
  
ZARZ_19_12_DO.pdf
  
ZARZ_2_12_DO.pdf
  
ZARZ_21_12_DO.pdf
  
ZARZ_24_12_DO.pdf
  
ZARZ_27_12_DO.pdf
  
ZARZ_28_12_DO.pdf
  
ZARZ_29_12_DO.pdf
  
ZARZ_3_12_DO.pdf
  
ZARZ_30_12_DO.pdf
  
ZARZ_31_12_DO.pdf
  
ZARZ_33_12_DO.pdf
  
ZARZ_34_12_DO.pdf
  
ZARZ_35_12_DO.pdf
  
ZARZ_36_12_DO.pdf
  
ZARZ_4_12_DO.pdf
  
ZARZ_5_12_DO.pdf
  
ZARZ_9_12_DO.pdf