2020-kontrola-oswiadczenie.pdf
  
29.03.2021 13:45Tomasz Balaryn172 KB
2020-kontrola-plan.pdf
  
29.03.2021 13:33Tomasz Balaryn85 KB
2020-kontrola-sprawozdanie.pdf
  
29.03.2021 13:33Tomasz Balaryn217 KB
Analiza zmian w funduszu OISW Lublin jednostkowa.pdf
  
07.05.2018 08:34Edyta Radczuk125 KB
BILANS  łączny 31.12.2018.zip
  
07.05.2019 10:30Tomasz Bieliński7721 KB
Bilans jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31.12.2017 r łączny OISW Lublin.pdf
  
07.05.2018 08:34Edyta Radczuk180 KB
BILANS jednostkowy 31.12.2018.zip
  
07.05.2019 10:30Tomasz Bieliński7238 KB
Bilans OISW Lublin jednostkowy.pdf
  
07.05.2018 08:34Edyta Radczuk173 KB
Kontrola zarządcza.pdf
  
24.10.2017 12:44Edyta Radczuk73 KB
kontrola_zarzadcza_2018_oswiadczenie.pdf
  
19.03.2019 12:54Tomasz Balaryn166 KB
kontrola_zarzadcza_2018_sprawozdanie.pdf
  
19.03.2019 12:54Tomasz Balaryn167 KB
Nr 1- ankieta personalna.pdf
  
10.10.2018 14:04Edyta Radczuk1715 KB
Nr 2 - Oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.docx
Wyewidencjonowane do: Edyta RadczukNr 2 - Oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.docx
Wyewidencjonowane do: Edyta Radczuk
  
10.10.2018 14:06Edyta Radczuk23 KB
Nr 2 - Oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.pdf
  
10.10.2018 14:12Edyta Radczuk92 KB
Nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx
  
10.10.2018 14:06Edyta Radczuk25 KB
Nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf
  
10.10.2018 14:13Edyta Radczuk98 KB
Nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.docx
  
10.10.2018 14:06Edyta Radczuk28 KB
Nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.pdf
  
10.10.2018 14:13Edyta Radczuk202 KB
ogloszenie20181008.pdf
  
18.10.2018 08:00Tomasz Balaryn287 KB
Ogłoszenie o naborze  maj 2019.zip
  
16.05.2019 08:02Tomasz Bieliński1530 KB
Ogłoszenie o naborze postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.docx
  
10.10.2018 14:08Edyta Radczuk92 KB
Ogłoszenie o naborze postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.pdf
Wyewidencjonowane do: Tomasz BalarynOgłoszenie o naborze postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.pdf
Wyewidencjonowane do: Tomasz Balaryn
  
10.10.2018 14:13Edyta Radczuk289 KB
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego 2.pdf
  
18.10.2018 07:59Tomasz Balaryn287 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej za rok 2017.pdf
  
13.04.2018 13:44Edyta Radczuk479 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej OISW w Lublinie za rok 2016.pdf
  
20.03.2017 13:50Jacek Zwierzchowski212 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012.pdf
  
31.07.2014 14:06Jacek Zwierzchowski86 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013.pdf
  
31.07.2014 13:15Jacek Zwierzchowski320 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014.pdf
  
17.03.2015 12:19Jacek Zwierzchowski242 KB
oświadczenie za 2015.PDF
  
17.03.2016 09:17Jacek Zwierzchowski466 KB
Plan działalności DG SW na 2016.pdf
  
16.12.2015 14:18Jacek Zwierzchowski65 KB
Plan działalności Dyrektora Generalnego na rok 2019 dla OISW w Lublinie.pdf
  
10.12.2018 14:12Edyta Radczuk614 KB
Plan działalności OISW Lublin 2012.pdf
  
12.01.2012 10:20Tomasz Bieliński697 KB
Plan działalności OISW Lublin na 2012.pdf
  
31.07.2014 13:13Jacek Zwierzchowski346 KB
Plan działalności OISW Lublin na 2013.pdf
  
31.07.2014 13:13Jacek Zwierzchowski56 KB
Plan działalności OISW Lublin na 2014.pdf
  
31.07.2014 13:13Jacek Zwierzchowski76 KB
Plan działalności OISW Lublin na 2015.pdf
  
15.12.2014 10:17Jacek Zwierzchowski331 KB
Plan działalności OISW Lublin na rok 2017.pdf
  
06.12.2016 09:28Jacek Zwierzchowski510 KB
Plan działalności OISW Lublin na rok 2018.pdf
  
05.01.2018 11:44Edyta Radczuk290 KB
plan działalności OISW w Lublinie na rok 2013.pdf
  
31.12.2012 11:09Tomasz Bieliński263 KB
Plan działaności Dyrektora Generalnego na rok 2019 dla OISW w Lublinie.pdf
  
10.12.2018 14:11Edyta Radczuk614 KB
Rachunek  zysków i strat  OISW Lublin jednostkowa.pdf
  
07.05.2018 08:34Edyta Radczuk152 KB
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporzadzony na dzień 31.12.2017 r łączny OISW Lublin.pdf
  
07.05.2018 08:34Edyta Radczuk153 KB
Raport o zapewnieniu dostępności_1.pdf
  
08.04.2021 11:01Tomasz Bieliński3640 KB
Raport o zapewnieniu dostępności_2.pdf
  
08.04.2021 11:01Tomasz Bieliński3643 KB
Sprawozdania finansowe za 2019 rok OISW Lublin jednostkowe.pdf
  
09.06.2021 10:14Tomasz Bieliński8043 KB
Sprawozdania finansowe za 2019 rok OISW Lublin łaczne.pdf
  
09.06.2021 10:15Tomasz Bieliński8559 KB
Sprawozdania finansowe za 2020 rok OISW Lublin jednostkowe.pdf
  
09.06.2021 10:15Tomasz Bieliński7480 KB
Sprawozdania finansowe za 2020 rok OISW Lublin łaczne.pdf
  
09.06.2021 10:16Tomasz Bieliński7897 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalnosci za 2014.pdf
  
17.03.2015 12:19Jacek Zwierzchowski407 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017.pdf
  
13.04.2018 13:45Edyta Radczuk301 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działności OISW w Lublinie za rok 2016.pdf
  
20.03.2017 13:50Jacek Zwierzchowski148 KB
Sprawozdanie z wykonania planu za 2011.pdf
  
31.07.2014 13:12Jacek Zwierzchowski212 KB
Sprawozdanie z wykonania planu za 2012.pdf
  
31.07.2014 14:06Jacek Zwierzchowski83 KB
Sprawozdanie z wykonania planu za 2013.pdf
  
31.07.2014 13:14Jacek Zwierzchowski200 KB
Sprawozdanie za 2015.PDF
  
17.03.2016 09:14Jacek Zwierzchowski352 KB
Zestawienie zmian funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2017 r łaczny OISW Lublin.pdf
  
07.05.2018 08:34Edyta Radczuk121 KB