2020-kontrola-oswiadczenie.pdf
  
2020-kontrola-plan.pdf
  
2020-kontrola-sprawozdanie.pdf
  
Analiza zmian w funduszu OISW Lublin jednostkowa.pdf
  
BILANS  łączny 31.12.2018.zip
  
Bilans jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31.12.2017 r łączny OISW Lublin.pdf
  
BILANS jednostkowy 31.12.2018.zip
  
Bilans jednostkowy.pdf
  
Bilans łączny.pdf
  
Bilans OISW Lublin jednostkowy.pdf
  
Informacja dodatkowa jednostkowa.pdf
  
Informacja dodatkowa łaczna.pdf
  
Kontrola zarządcza.pdf
  
kontrola_zarzadcza_2018_oswiadczenie.pdf
  
kontrola_zarzadcza_2018_sprawozdanie.pdf
  
Nr 1- ankieta personalna.pdf
  
Nr 2 - Oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.docx
Wyewidencjonowane do: Edyta RadczukNr 2 - Oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.docx
Wyewidencjonowane do: Edyta Radczuk
  
Nr 2 - Oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.pdf
  
Nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx
  
Nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf
  
Nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.docx
  
Nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.pdf
  
ogloszenie20181008.pdf
  
Ogłoszenie o naborze  maj 2019.zip
  
Ogłoszenie o naborze postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.docx
  
Ogłoszenie o naborze postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.pdf
Wyewidencjonowane do: Tomasz BalarynOgłoszenie o naborze postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.pdf
Wyewidencjonowane do: Tomasz Balaryn
  
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego 2.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej za rok 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2021 - OISW Lublin.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej OISW w Lublinie za rok 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014.pdf
  
oświadczenie za 2015.PDF
  
Plan działalności DG SW na 2016.pdf
  
Plan działalności Dyrektora Generalnego na rok 2019 dla OISW w Lublinie.pdf
  
Plan działalności OISW Lublin 2012.pdf
  
Plan działalności OISW Lublin na 2012.pdf
  
Plan działalności OISW Lublin na 2013.pdf
  
Plan działalności OISW Lublin na 2014.pdf
  
Plan działalności OISW Lublin na 2015.pdf
  
Plan działalności OISW Lublin na rok 2017.pdf
  
Plan działalności OISW Lublin na rok 2018.pdf
  
plan działalności OISW w Lublinie na rok 2013.pdf
  
Plan działania na lata 20121-2025_OISW Lublin.pdf
  
Plan działaności Dyrektora Generalnego na rok 2019 dla OISW w Lublinie.pdf
  
porządek wewnetrzny.pdf
  
Rachunek  zysków i strat  OISW Lublin jednostkowa.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporzadzony na dzień 31.12.2017 r łączny OISW Lublin.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostkowy.pdf
  
Rachunek zysków i strat łaczny.pdf
  
Raport o zapewnieniu dostępności_1.pdf
  
Raport o zapewnieniu dostępności_2.pdf
  
Sprawozdania finansowe za 2019 rok OISW Lublin jednostkowe.pdf
  
Sprawozdania finansowe za 2019 rok OISW Lublin łaczne.pdf
  
Sprawozdania finansowe za 2020 rok OISW Lublin jednostkowe.pdf
  
Sprawozdania finansowe za 2020 rok OISW Lublin łaczne.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalnosci za 2014.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działności OISW w Lublinie za rok 2016.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu za 2011.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu za 2012.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu za 2013.pdf
  
Sprawozdanie za 2015.PDF
  
Zestawienie zmian funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2017 r łaczny OISW Lublin.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostkowe.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu łaczne.pdf