Deklaracja dostępności Służby Więziennej.pdf
  
do zapoznania - RMS w spr. przeprowadzania testu sprawności fizycznej w SW.pdf
  
Dokumentacja projektowa_zk_kaminsk.zip
  
Dostęp alternatywny OISW w Olsztynie.pdf
  
ETAPY I KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY W SW.docx
  
Informacja o zuzytych skladnikach majatku.pdf
  
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2.2021.docx
  
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2.2021.pdf
  
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3.2021.docx
  
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3.2021.pdf
  
OISW Olsztyn Informacja o zakresie działalności - tekst maszynowy.pdf
  
OISW_Olsztyn_2012.pdf
  
oisw_za_2013.pdf
  
osw_oisw_olsztyn_kontrola_2019.pdf
  
osw_za_2016.pdf
  
oswiadczenie_2012.PDF
  
oswiadczenie_2012_2strony.PDF
  
oswiadczenie_2014.pdf
  
oswiadczenie_2017.pdf
  
oswiadczenie_2018.pdf
  
oswiadczenie_stan_kontroli_zarz_oisw_bialystok_2021.pdf
  
oswiadczenie_stan_kontroli_zarz_oisw_olsztyn_2021.pdf
  
oswiadczenie_za_rok_2011.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok.pdf
  
plan działalności OISW Olsztyn na 2022.pdf
  
Plan działalności OISW w Olsztynie na rok 2019.pdf
  
PLAN działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności  na 2022.pdf
  
Plan_2013.pdf
  
plan_2014.pdf
  
Plan_2015.PDF
  
plan_2016.pdf
  
plan_2018.pdf
  
plan_dzialalnosci_na_rok_2020_OISW_w_Olsztynie.pdf
  
plan_dzialalnosci_oisw_olsztyn_2021.pdf
  
plan_dzialalnosci_oisw_olsztyn_2023.pdf
  
PODANIE KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO SW.docx
  
ranking_5_2020.pdf
  
Raport o stanie dostępności 2021.pdf
  
Scan_20161213_070519.pdf
  
spr_2011.pdf
  
spr_oisw_kontrola_2019.pdf
  
spr_za_2016.pdf
  
Sprawozdanie finansowe 2018 - AŚ Bartoszyce.pdf
  
Sprawozdanie finansowe 2018 - AŚ Działdowo.pdf
  
Sprawozdanie finansowe 2018 - AŚ Ostróda.pdf
  
Sprawozdanie finansowe 2018 - AŚ Szczytno.pdf
  
Sprawozdanie finansowe 2018 - OISW Olsztyn.pdf
  
Sprawozdanie finansowe 2018 OISW Olsztyn dysp_3_stop.pdf
  
Sprawozdanie_2011.PDF
  
Sprawozdanie_2011.xlsx
  
sprawozdanie_2012.PDF
  
sprawozdanie_2013.pdf
  
sprawozdanie_2014.pdf
  
sprawozdanie_2017.pdf
  
sprawozdanie_2018.pdf
  
sprawozdanie_jednostkowe_oisw_olsztyn_za_2019.pdf
  
sprawozdanie_jednostkowe_oisw_olsztyn_za_2020.pdf
  
sprawozdanie_wyk_planu_oisw_bialystok_2021.pdf
  
sprawozdanie_wyk_planu_oisw_olsztyn_2021.pdf
  
sprawozdanie_zbiorcze_oisw_olsztyn_za_2019.pdf
  
sprawozdanie_zbiorcze_oisw_olsztyn_za_2020.pdf
  
sprawozdanie2015.pdf
  
stan2015.pdf
  
Załącznik 10A do SWZ Projekt Budowlany.zip
  
Załącznik 10A do SWZ Projekt techniczny.zip
  
Załącznik 10A do SWZ SST.zip
  
Załącznik 10B do SWZ Przedmiary.zip
  
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA.docx
  
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA.pdf
  
załącznik nr 3 - ZGODA PRZTWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO SW.docx
  
zestawienie_fin_BIA_zbiorcze_2022.pdf
  
zestawienie_fin_jednostkowe_oisw_2021.pdf
  
zestawienie_fin_jednostkowe_oisw_BIA_2021.pdf
  
zestawienie_fin_OLS_zbiorcze_2022.pdf
  
zestawienie_fin_zbiorcze_oisw_2021.pdf
  
zestawienie_fin_zbiorcze_oisw_BIA_2021.pdf
  
zestawienie_fin_zbiorcze_oisw_BIA_2021_2.pdf
  
zestawienie_fin_zbiorcze_oisw_OLS_2021_2.pdf