Folder: Kontrola zarządcza
  
Folder: Logo
  
Folder: Sprawozdania finansowe
  
1.1_Ogłoszenie Taser 2020.pdf
  
1.2_Wzór umowy_Taser_2020.pdf
  
1.3_ Formularz ofertowy_Taser_2020.pdf
  
1_Ogłoszenie Wykrywacz telefonów 2020.pdf
  
2.1_Ogłoszenie Taser 2020 [07.07.2020].pdf
  
2.2_Wzór umowy_TASER_2020 [07.07.2020].pdf
  
2.3_ Formularz ofertowy_TASER_2020 [07.07.2020].pdf
  
2_Zał nr 1_Wzór umowy wykrywacz telefonów 2020.pdf
  
3_ Formularz ofertowy_wykrywacz telefonów 2020.pdf
  
Arkusz ustalenia wartości zamówienia.pdf
  
Audyt OZN - tekst maszynowy.pdf
  
Bilans.pdf
  
Deklaracja dostępności - BIP.pdf
  
Deklaracja dostępności.pdf
  
ETR OISW w Opolu.pdf
  
Informacja dodatkowa.pdf
  
Informacja o wyborze oferty Taser (15.07.2020).pdf
  
Informacja o zakresie działalności - tekst maszynowy - BIP.pdf
  
Informacja o zakresie działalności - tekst maszynowy.pdf
  
Koordynator do spraw dostępności - tekst maszynowy - BIP.pdf
  
Koordynator do spraw dostępności - tekst maszynowy.pdf
  
MX-2614N_20210309_141634.pdf
  
Ogłoszenie dot. audytu (ustalenie wartości zamówienia).pdf
  
OISW Opole 2022-11-15 08-52.pdf
  
OISW Opole 2023-01-13 09-45.pdf
  
Plan działalności - OISW Opole - 2011.pdf
  
Plan działalności - OISW Opole - 2012.pdf
  
Plan działania - BIP.pdf
  
Plan działania.pdf
  
Rachunek zysków i strat.pdf
  
Raport o stanie dostępności.pdf
  
Raport_o_stanie_dostępności - OISW - BIP.pdf
  
Sprawozdania finansowe dysp. II stopnia za 2020 rok.pdf
  
Sprawozdania finansowe dysp. III stopnia za 2020 rok.pdf
  
Wniosek o zapewnienie dostępności - tekstem maszynowym.pdf
  
Wybór oferty wykrywacz telefonów (BIP).pdf
  
Załacznik nr 1 - ankieta personalna.pdf
  
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu.pdf