Folder: Kontrola zarządcza
  
28.03.2017 12:07Katarzyna Idziorek
Folder: Logo
  
14.10.2013 11:32Katarzyna Idziorek
Folder: Sprawozdania finansowe
  
09.05.2019 09:42Katarzyna Idziorek
1.1_Ogłoszenie Taser 2020.pdf
  
02.07.2020 10:50Katarzyna Idziorek1583 KB
1.2_Wzór umowy_Taser_2020.pdf
  
02.07.2020 10:50Katarzyna Idziorek86 KB
1.3_ Formularz ofertowy_Taser_2020.pdf
  
02.07.2020 10:50Katarzyna Idziorek74 KB
1_Ogłoszenie Wykrywacz telefonów 2020.pdf
  
13.10.2020 13:17Katarzyna Idziorek1355 KB
2.1_Ogłoszenie Taser 2020 [07.07.2020].pdf
  
07.07.2020 10:04Katarzyna Idziorek1586 KB
2.2_Wzór umowy_TASER_2020 [07.07.2020].pdf
  
07.07.2020 10:04Katarzyna Idziorek86 KB
2.3_ Formularz ofertowy_TASER_2020 [07.07.2020].pdf
  
07.07.2020 10:04Katarzyna Idziorek74 KB
2_Zał nr 1_Wzór umowy wykrywacz telefonów 2020.pdf
  
13.10.2020 13:17Katarzyna Idziorek78 KB
3_ Formularz ofertowy_wykrywacz telefonów 2020.pdf
  
13.10.2020 13:17Katarzyna Idziorek71 KB
Arkusz ustalenia wartości zamówienia.pdf
  
19.03.2021 11:26Katarzyna Idziorek575 KB
Audyt OZN - tekst maszynowy.pdf
  
26.03.2021 13:24Katarzyna Idziorek372 KB
Bilans.pdf
  
14.04.2021 10:15Katarzyna Idziorek430 KB
Deklaracja dostępności.pdf
  
25.03.2021 11:52Katarzyna Idziorek222 KB
ETR OISW w Opolu.pdf
  
25.03.2021 11:52Katarzyna Idziorek253 KB
Informacja dodatkowa.pdf
  
14.04.2021 10:15Katarzyna Idziorek510 KB
Informacja o wyborze oferty Taser (15.07.2020).pdf
  
15.07.2020 11:57Katarzyna Idziorek395 KB
Informacja o zakresie działalności - tekst maszynowy.pdf
  
25.03.2021 11:52Katarzyna Idziorek142 KB
Koordynator do spraw dostępności - tekst maszynowy.pdf
  
25.03.2021 11:52Katarzyna Idziorek199 KB
MX-2614N_20210309_141634.pdf
  
15.03.2021 08:40Katarzyna Idziorek261 KB
Ogłoszenie dot. audytu (ustalenie wartości zamówienia).pdf
  
19.03.2021 11:26Katarzyna Idziorek2266 KB
Plan działalności - OISW Opole - 2011.pdf
  
30.12.2011 08:49Katarzyna Idziorek264 KB
Plan działalności - OISW Opole - 2012.pdf
  
30.12.2011 08:47Katarzyna Idziorek266 KB
Plan działania.pdf
  
25.03.2021 11:52Katarzyna Idziorek199 KB
Rachunek zysków i strat.pdf
  
14.04.2021 10:15Katarzyna Idziorek373 KB
Raport o stanie dostępności.pdf
  
31.03.2021 07:15Katarzyna Idziorek679 KB
Sprawozdania finansowe dysp. II stopnia za 2020 rok.pdf
  
14.04.2021 10:42Katarzyna Idziorek1285 KB
Sprawozdania finansowe dysp. III stopnia za 2020 rok.pdf
  
14.04.2021 10:42Katarzyna Idziorek1661 KB
Wniosek o zapewnienie dostępności - tekstem maszynowym.pdf
  
25.03.2021 11:52Katarzyna Idziorek223 KB
Wybór oferty wykrywacz telefonów (BIP).pdf
  
16.10.2020 13:34Katarzyna Idziorek362 KB
Załacznik nr 1 - ankieta personalna.pdf
  
15.03.2021 08:28Katarzyna Idziorek528 KB
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA.pdf
  
15.03.2021 08:28Katarzyna Idziorek36 KB
Zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
14.04.2021 10:15Katarzyna Idziorek320 KB