Folder: Bilans 2019 r
  
20111221_135357.pdf
  
bilans 2018 OISW Poznań.pdf
  
bilans AŚ Leszno 2018.pdf
  
Bilans AŚ Leszno 2019.pdf
  
bilans AŚ Lubsko 2018.pdf
  
Bilans AŚ Lubsko 2019.pdf
  
bilans AŚ Nowa Sól 2018.pdf
  
Bilans AŚ Nowa Sól 2019.pdf
  
bilans AŚ Szamotuly 2018.pdf
  
Bilans AŚ Szamotuły 2019.pdf
  
bilans AŚ Śrem 2018.pdf
  
Bilans AŚ Śrem 2019.pdf
  
bilans AŚ Środa Wlkp 2018.pdf
  
Bilans AŚ Środa Wlkp 2019.pdf
  
bilans łącznie 2018 OISW Poznań.pdf
  
Bilans łączny OISW Poznań 2019.pdf
  
Bilans OISW Poznań 2019.pdf
  
bilans OISW Poznań za 2021.pdf
  
informacja dodatkowa 2018 OISW Poznań.pdf
  
Informacja dodatkowa AŚ Leszno 2019.pdf
  
informacja dodatkowa AŚ Lubsko 2018.pdf
  
Informacja dodatkowa AŚ Lubsko 2019.pdf
  
informacja dodatkowa AŚ Nowa Sól 2018.pdf
  
Informacja dodatkowa AŚ Nowa Sól 2019.pdf
  
informacja dodatkowa AŚ Szamotuly 2018.pdf
  
Informacja dodatkowa AŚ Szamotuły 2019.pdf
  
informacja dodatkowa AŚ Śrem 2018.pdf
  
Informacja dodatkowa AŚ Śrem 2019.pdf
  
informacja dodatkowa AŚ Środa Wlkp 2018.pdf
  
Informacja dodatkowa AŚ Środa Wlkp 2019.pdf
  
Informacja dodatkowa łaczna OISW Poznań 2019.pdf
  
informacja dodatkowa łącznie 2018 OISW Poznań.pdf
  
Informacja dodatkowa OISW Poznań 2019.pdf
  
informacja dodatkowa OISW Poznań za 2021.pdf
  
informacja doddatkowa AŚ Leszno 2018.pdf
  
Informacja OISW.pdf
  
Kwestionariusz osobowy.pdf
  
Obraz.jpg
  
Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej OISW w Poznaniu za 2011 r.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej OISW Poznań za 2013.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej OISW za 2014 r.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012 r.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok.pdf
  
oświadczenie o stanie kz 2018.pdf
  
Oświadczenie2021.pdf
  
plan działalności na 2023.pdf
  
Plan działalności OISW w Poznaniu na 2013 r.pdf
  
Plan działalności OISW w Poznaniu na 2014.pdf
  
Plan działalności OISW w Poznaniu na 2016 r.pdf
  
Plan działalności OISW w Poznaniu na 2017 rok.pdf
  
Plan działalności OISW w Poznaniu na 2018 rok.pdf
  
plan działalności.pdf
  
PLAN działalnoścvi 2022 OISW Poznań.pdf
  
PLAN działania OISW Poznań.pdf
  
Plan OISW Poznan 2015.pdf
  
rachunek zis 2018 OISW Poznań.pdf
  
rachunek zis AŚ Leszno 2018.pdf
  
rachunek zis AŚ Lubsko 2018.pdf
  
rachunek zis AŚ Nowa Sól 2018.pdf
  
rachunek zis AŚ Szamotuly 2018.pdf
  
rachunek zis AŚ Śrem 2018.pdf
  
rachunek zis AŚ Środa Wlkp 2018.pdf
  
rachunek zis łącznie 2018 OISW Poznań.pdf
  
Rachunek zysków i strat AŚ Leszno 2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat AŚ Lubsko 2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat AŚ Nowa Sól 2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat AŚ Szamotuły 2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat AŚ Śrem 2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat AŚ Środa Wlkp 2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat łaczny OISW Poznań 2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat OISW Poznań 2019.pdf
  
rachunek zysków i strat OISW Poznań za 2021.pdf
  
spcommon.png
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności na 2012 r.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności OISW Poznań za 2013.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności OISW w Poznaiu za rok 2015.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności OISW za 2014 r.pdf
  
sprawozdanie.pdf
  
Sprawozdanie2021.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu 2018 OISW Poznań.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu AŚ Leszno 2018.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu AŚ Leszno 2019.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu AŚ Lubsko 2018.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu AŚ Lubsko 2019.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu AŚ Nowa Sól 2018.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu AŚ Nowa Sól 2019.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu AŚ Szamotuly 2018.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu AŚ Szamotuły 2019.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu AŚ Śrem 2018.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu AŚ Śrem 2019.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu AŚ Środa Wlkp 2018.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu AŚ Środa Wlkp 2019.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu łącznie 2018 OISW Poznań.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu łączny OISW Poznań.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu OISW Poznań 2019.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu OISW Poznań za 2021.pdf