_zalacznik_nr_1_do_umowy_na_wykonanie_dokumentacji_-_oswiadczenie_o_kompletnosci.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokaj_zalacznik_nr_1_do_umowy_na_wykonanie_dokumentacji_-_oswiadczenie_o_kompletnosci.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokaj
  
022009smat_2019-02-19_09-04-02.pdf
  
Bilan łączny D2 dysponenta III stopnia.pdf
  
Bilans jednostki OISW w Szczecinie 2020.pdf
  
Bilans łączny OISW Szczecin.pdf
  
Bilasn OISW Szczecin dysponent III stopnia.pdf
  
Deklaracja dostępności.pdf
  
Informacja dodatkowa łączna D2 dysponenta III stopnia.pdf
  
Informacja dodatkowa OISW w Szczecinie 2020.pdf
  
Informacja o zakresie działalności.pdf
  
Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
NABÓR OISW Szczecin IV-2019 DZIAŁ OCHRONY.pdf
  
Nabór OISW Szczecin V-2019 STANOWISKA ADMINISTRACYJNE.pdf
  
Nabór XII 2018.pdf
  
Oferata zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna XV)2020.pdf
  
Oferta zatrudniemia procedura kwalifikacyjna V 2020.pdf
  
Oferta zatrudniena Procedura kwalifikacyjna II 2020.pdf
  
Oferta zatrudnienia Inspektor ds. kadr.pdf
  
Oferta zatrudnienia procedura kwalifikacyjna I 2020.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna I 2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna I)2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna II)2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna III)2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia procedura kwalifikacyjna IV 2020.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna IV)2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna IX)2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna Nr III 2020.pdf
  
Oferta zatrudnienia procedura kwalifikacyjna VI 2020.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna VI)2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna VII 2020.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna VII)2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna VIII 2020.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna VIII)2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna X)2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna XI)2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna XII)2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna XIV)2020.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna XIV)2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna XVI)2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna XVII)2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna XVIII)2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia procedura kwalifikacyjna XX 2019.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna XXII 2019.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna XXIII 2019.pdf
  
Oferta zatrudnienia Procedura kwalifikaczjna XIII 2021.pdf
  
Oferta zatrudnienia Radca prawny.pdf
  
Oferta zatrudnieniaProcedura kwalifikacyjna XIX)2021.pdf
  
ogłoszenie.pdf
  
OISW nabór 2019-1.pdf
  
OISW Szczecin-nabór.pdf
  
Opracowanie dokumentacji paw. A,B,C,D.docx
Wyewidencjonowane do: Henryk ŁokajOpracowanie dokumentacji paw. A,B,C,D.docx
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokaj
  
oswiadczenie.pdf
  
oswiadczenie_2015.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli Dyrektora Okręgowego SW w Szczecinie za rok 2019.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Okręgowego Słuzby Więziennej w Szczecinie za rok 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie za rok 2018.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej na rok 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020.pdf
  
oświadczenie o wykonaniu planu za rok 2013.pdf
  
oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testów sprawności.pdf
  
Plan działalnosci dla OISW w Szczecinie na rok 2021.pdf
  
Plan działalnosci dla OISW w Szczecnie na rok 2018.pdf
  
Plan działalności dla OISW w Szczecinie  w roku 2018.doc
  
Plan działalności dla OISW w Szczecinie na rok 2020.pdf
  
Plan działalności dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej na rok 2019.pdf
  
Plan działalności dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie na rok 2019.pdf
  
plan działalności na rok 2015.pdf
  
plan działalności na rok 2017.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI.docx
  
Plan działania.pdf
  
plan.pdf
  
plan_2013.pdf
  
plan_2014.pdf
  
plan_2016.pdf
  
plan_dzialalnosci.pdf
  
plan_oisw_szczecin.pdf
  
Plandziłalnościna2018r.pdf
  
Procedura kwalifikacyjna VII 2019.pdf
  
Procedura kwalifikacyjna XIII 2019.pdf
  
Rachunek zysków i start łączny D2 dysponenta III stopnia.pdf
  
Rachunek zysków i start OISW w Szczecinie 2020.pdf
  
Ranking kandydatów nabór I 2019 dział penitencjarny.pdf
  
Ranking kandydatów nabór I 2019 straznik D.O. AŚ Międzyrzecz.pdf
  
Raport o stanie dostępności w ZOZ MP Służby Więziennej w Szczecinie.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępności w OISW w Szczecinie.pdf
  
siwz dokumentacja projektowo-kosztorysowa Nowogard.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokajsiwz dokumentacja projektowo-kosztorysowa Nowogard.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokaj
  
Sprawozdanie finansowe OISW w Szczecinie na rok 2018 dysponent 3 stopnia.pdf
  
Sprawozdanie finansowe OISW w Szczecinie na rok 2018.pdf
  
sprawozdanie z planu 2014.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności OISW w Szczecinie za rok 2018.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności OISW w Szczecinie za rok 2020.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności OISW za rok 2019.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016.pdf
  
sprawozdanie.pdf
  
sprawozdanie_2015.pdf
  
Sprawozdanieza2017r.pdf
  
stan kontroli zarzadczej 2014.pdf
  
Uzupełnienie oferty zatrudnienia Procedura kwalifikacyjna IV)2021.pdf
  
wykonanie planu za rok 2013.pdf
  
zalacznik_nr_1_do_siwz_-_oferta_cenowa.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokajzalacznik_nr_1_do_siwz_-_oferta_cenowa.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokaj
  
zalacznik_nr_2_do_siwz_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokajzalacznik_nr_2_do_siwz_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokaj
  
zalacznik_nr_3_do_siwz_-_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokajzalacznik_nr_3_do_siwz_-_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokaj
  
zalacznik_nr_4_do_siwz_-_wykaz_prac_podobnych.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokajzalacznik_nr_4_do_siwz_-_wykaz_prac_podobnych.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokaj
  
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_wykaz_osob.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokajzalacznik_nr_5_do_siwz_-_wykaz_osob.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokaj
  
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_oswiadczenie_o_posiadaniu_uprawnien.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokajzalacznik_nr_6_do_siwz_-_oswiadczenie_o_posiadaniu_uprawnien.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokaj
  
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_oswiadczenie_wykluczenie_osoba_fizyczna.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokajzalacznik_nr_7_do_siwz_-_oswiadczenie_wykluczenie_osoba_fizyczna.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokaj
  
zalacznik_nr_8_do_siwz_-_wzor_umowy_na_wykonanie_dokumentacji.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokajzalacznik_nr_8_do_siwz_-_wzor_umowy_na_wykonanie_dokumentacji.doc
Wyewidencjonowane do: Henryk Łokaj
  
zał. nr  3 Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf
  
zał. nr 1 ankieta personalna.docx
  
zał. nr 2 test sprawności.docx
  
zał. nr 3 oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf
  
zał. nr 4 prośba o przyjęcie do służby w Służbie Więziennej.pdf
  
Załącznik Nr 5 Prośba o przyjęcie do Służby Więziennej.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu łącznym D2 dysponenta III stopnia.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu w OISW w Szczecinie 2020.pdf