Jenostka-porzadek-wewnetrzny.pdf
  
kierowca działu kwatermistrzowskiego ogłoszenie na styczeń 2019.doc
  
młodsza pielęgniarka ogłoszenie na grudzień 2018.pdf
  
młodsza pielęgniarka, młodszy ratownik medyczny ogłoszenie na styczeń 2019.doc
  
młodszy asystent - lekarz ogłoszenie na styczeń 2019.doc
  
młodszy inspektor ds. informatyki i łączności ogłoszenie na styczeń 2019.doc
  
młodszy instruktor ogłoszenie na styczeń 2019.doc
  
młodszy psycholog ogłoszenie na styczeń 2019.doc
  
młodszy referent - ewidencja, finanasowy, org.-prawny ogłoszenie na styczeń 2019.doc
  
młodszy referent asystent stomatologiczny ogłoszenie na grudzień 2018.pdf
  
młodszy referent asystent stomatologiczny ogłoszenie na styczeń 2019.doc
  
młodszy referent działu kwatermistrzowskiego ogłoszenie na grudzień 2018.pdf
  
młodszy referent działu kwatermistrzowskiego ogłoszenie na styczeń 2019.doc
  
młodszy referent fizjoterapeuta ogłoszenie na styczeń 2019.doc
  
młodszy wychowawca ogłoszenie na styczeń 2019.doc
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017.pdf
  
plan działalności OISW Wrocław na 2015 rok.pdf
  
Plan działalności OISW Wrocław na rok 2018.pdf
  
plan_dzialalnosci_oisw_wroclaw_na_2016.pdf
  
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. jednostkowe.pdf
  
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. łączne.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2016.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2017.pdf
  
strażnik ogłoszenie na styczeń 2019.doc
  
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA.docx
  
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA.pdf
  
załącznik nr 3 - Wyciąg z rozporządzenia MS - test sprawności fizycznej.pdf