bilans 2018.pdf
  
informacja dodatkowa 2018.pdf
  
IZSMR tabela 2015.ods
  
Pan działalności Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu  2021.pdf
  
rachunek zysków i strat 2018.pdf
  
Zarządzenie nr 25 Dyrektora Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu 2018.pdf