Scan WYBRAK 2019R..pdf
  
Zarządzenie nr 21 Dyrektora Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu, 23.03.2020.pdf
  
Zarządzenie nr 22 Dyrektora Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu z dnia 30.03.2020.pdf