Bilans 2020.pdf
  
Bilans 31-12-2021r.pdf
  
Bilans za 2019 rok.pdf
  
Bilans za 2019r..pdf
  
Informacja dodatkowa 31-12-2021r.pdf
  
Informacja dodatkowa do bilansu 2020.pdf
  
Informacja dodatkowa do bilansu za 2019r..pdf
  
Rachunek zysków i strat 2020.pdf
  
Rachunek zysków i strat 31-12-2021.pdf
  
Rachunek zysków i strat za 2019r..pdf
  
Sprawozdanie finansowe za 2018r.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2020.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 31-12-2021r.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu za 2019r..pdf