Bilans 2020.pdf
  
BILANS jednostki budżetowej  - 31 12 2018.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej na dzień 31 12 2019.pdf
  
Informacja dodatkowa  31 12 2018 r.pdf
  
Informacja dodatkowa 2020.pdf
  
Informacja dodatkowa na dzień 31 122019.pdf
  
Rachunek zysków i strat  - 31 12 2018.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2020.pdf
  
Rachunek zysków i strat na dzień 31 12 2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat na dzień 31 12 2020 .pdf
  
Zestawienie zmian - 31 12 2018.pdf
  
Zestawienie zmian funduszu jednostki budżetowej na dzień 31 12 2019.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2020.pdf