BILANS jednostki budżetowej  - 31 12 2018.pdf
  
07.05.2019 15:16Jacek Zarczuk577 KB
Bilans jednostki budżetowej na dzień 31 12 2019.pdf
  
07.05.2020 10:40Jacek Zarczuk98 KB
Informacja dodatkowa  31 12 2018 r.pdf
  
07.05.2019 15:20Jacek Zarczuk2330 KB
Informacja dodatkowa na dzień 31 122019.pdf
  
07.05.2020 10:40Jacek Zarczuk391 KB
Rachunek zysków i strat  - 31 12 2018.pdf
  
07.05.2019 15:18Jacek Zarczuk499 KB
Rachunek zysków i strat na dzień 31 12 2019.pdf
  
07.05.2020 11:28Jacek Zarczuk79 KB
Rachunek zysków i strat na dzień 31 12 2020 .pdf
  
07.05.2020 10:40Jacek Zarczuk79 KB
Zestawienie zmian - 31 12 2018.pdf
  
07.05.2019 15:21Jacek Zarczuk424 KB
Zestawienie zmian funduszu jednostki budżetowej na dzień 31 12 2019.pdf
  
07.05.2020 10:40Jacek Zarczuk65 KB