oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2021.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie za rok 2011.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie za rok 2014.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie za rok 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie za rok 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019.pdf
  
Oświadczenie os tanie kontroli za rok 2020.pdf
  
oświadczenie.pdf