Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych.pdf
  
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.pdf
  
Załącznik Nr 1 Projekt umowy Nr...... r. z dnia .......... 2021 r. na artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne,  (2).doc
  
Załącznik Nr 1.doc
  
Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy 1.odt
  
Załącznik Nr 2.odt
  
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnychScan.pdf
  
Zapytanie ofertowe.pdf