Folder: Budżet i finanse
  
Folder: Efektywność energetyczna
  
Folder: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia 2021
  
Folder: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie
  
Folder: Paczki ogłoszenia SETAR
  
Folder: Plan działalności Zakładu Karnego w Chełmie
  
Folder: Porządek wewnętrzny ZK Chełm
  
Folder: Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Chełmie
  
Do publikacji - BIP za 2017.doc
  
Do publikacji.doc
  
Formularz ofertowy dzierzawa nieruchomosci -zał Nr 1.pdf
  
img116.pdf
  
Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ZK Chełm.pdf
  
Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zespołu prądotwórczego do Starostwa Powiatowego we Włodawie.pdf
  
Informacja o zbednych i zuzytych skladniakch majatku ruchomego - ZK Chelm 09 07 2020.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 16 11 2020.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 2021 r.Scan.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Zakładu Karnego w Chełmie.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
informacja o zbęnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
Infromacja o zbednych skladnikach majatku - ZK Chelm 15 04 2020.pdf
  
klauzla-informacyjna.pdf
  
logotyp POWER.jpg
  
Ogloszenie dzierzawa czesci nieruchomosci ZK Chelm - skan z podpisem.pdf
  
Ogloszenie dzierzawa nieruchomosci ZK Chelm DKW.231.1.19.pdf
  
Ogloszenie dzierzawa nieruchomosci ZK Chelm DKW.231.1.19_.pdf
  
Ogloszenie o wyborze ofert - dzierzawa nieruchomosci.pdf
  
Ogłoszenie konkursu ofert na lekarza i pielęgniarkę.pdf
  
Ogłoszenie o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego Zakładu Karnego w Chełmie WOLA84ZPP 78H12.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie za rok 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie za rok 2022.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora ZK Chełm za rok 2012.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ZK Chełm za rok 2014.pdf
  
oświadczenie.pdf
  
plan działalności dla Zakładu Karnego w Chełmie na rok 2012.pdf
  
plan działalności ZK Chełm 2013.pdf
  
plan działalności ZK Chełm 2015.pdf
  
plan działalności ZK w Chełmie na rok 2017.pdf
  
plan działania 2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Łukasz Bielakplan działania 2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Łukasz Bielak
  
Porządek wewnętrzny z dnia 11 czerwca 2018 roku.pdf
  
porządek wewnętrzny.pdf
  
Projekt przedwstępnej umowy dzierżawy hali produkcyjnej - DKw.231.1.2019.pdf
  
Składniki majątku ruchomego do wybrakowania - Zakład Karny w Chełmie.pdf
  
sprawozdanie w wykonania planu działalności.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK w Chełmie za rok 2012.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK w Chełmie za rok 2014.pdf
  
Szczegółowe warunki-protezowanie ok.doc
  
Wykaz zbędnych i zurzytych składników majątku ruchomego z dnia 13.10.2021r..pdf
  
Załacznik Nr 1.pdf
  
załącznik nr 4.pdf
  
załącznik nr 1.pdf
  
Załącznik Nr 2.pdf
  
Załącznik Nr 3.pdf
  
Załącznik Nr 4.pdf
  
Załączniki do Zarządzenia Nr 18 z 2017r z dnia 22 lutego 2017r w sprawie ustalenie porządku wewnętrznego w ZK w Chełmie.pdf
  
Zarządzenie Dyrektora ZK w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie Nr 100.pdf
  
Zarządzenie Nr 18 z 2017r z dnia 22 lutego 2017r w sprawie ustalenie porządku wewnętrznego w ZK w Chełmie.pdf
  
Zarządzenie Nr 41- Porządek Wewnetrzny.pdf
Wyewidencjonowane do: Konrad SzuszlakZarządzenie Nr 41- Porządek Wewnetrzny.pdf
Wyewidencjonowane do: Konrad Szuszlak
  
Zarządzenie Nr 41 załącznik Nr 1.pdf
Wyewidencjonowane do: Konrad SzuszlakZarządzenie Nr 41 załącznik Nr 1.pdf
Wyewidencjonowane do: Konrad Szuszlak
  
Zarządzenie Nr 41 załącznik Nr 2.pdf
  
Zarządzenie Nr 41 załącznik Nr 3.pdf
  
Zarządzenie Nr 41 załącznik Nr 4.pdf
  
Zarządzenie Nr 84.pdf