Folder: Budżet i finanse
  
07.05.2019 15:14Jacek Zarczuk
Folder: Efektywność energetyczna
  
06.09.2012 13:37Konrad Wierzbicki
Folder: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia 2021
  
09.06.2021 14:23Łukasz Bielak
Folder: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie
  
16.01.2019 12:43Łukasz Bielak
Folder: Paczki ogłoszenia SETAR
  
12.03.2021 16:18Łukasz Bielak
Folder: Plan działalności Zakładu Karnego w Chełmie
  
15.01.2019 11:04Łukasz Bielak
Folder: Porządek wewnętrzny ZK Chełm
  
15.01.2019 11:05Łukasz Bielak
Folder: Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Chełmie
  
03.04.2012 12:41Konrad Wierzbicki
Do publikacji - BIP za 2017.doc
  
19.10.2018 12:19Łukasz Bielak73 KB
Do publikacji.doc
  
15.09.2016 14:03Konrad Wierzbicki46 KB
Formularz ofertowy dzierzawa nieruchomosci  -zał Nr 1.pdf
  
20.05.2019 12:09Jacek Zarczuk268 KB
img116.pdf
  
31.12.2015 10:07Konrad Wierzbicki561 KB
Informacja dotycząca realizacji  zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ZK Chełm.pdf
  
15.09.2016 14:23Konrad Wierzbicki60 KB
Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zespołu prądotwórczego do Starostwa Powiatowego we Włodawie.pdf
  
04.06.2020 12:18Jacek Zarczuk127 KB
Informacja o zbednych i zuzytych skladniakch majatku ruchomego  - ZK Chelm 09 07 2020.pdf
  
10.07.2020 15:09Jacek Zarczuk1005 KB
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 16 11 2020.pdf
  
16.11.2020 14:02Jacek Zarczuk603 KB
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 2021 r.Scan.pdf
  
25.05.2021 14:20Łukasz Bielak1065 KB
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
08.11.2019 10:16Jacek Zarczuk1214 KB
informacja o zbęnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
17.12.2018 14:38Łukasz Bielak344 KB
Infromacja o zbednych skladnikach majatku  - ZK Chelm 15 04 2020.pdf
  
15.04.2020 15:03Jacek Zarczuk108 KB
klauzla-informacyjna.pdf
  
05.02.2019 11:35Łukasz Bielak35 KB
logotyp POWER.jpg
  
27.09.2020 10:49Łukasz Bielak303 KB
Ogloszenie dzierzawa czesci nieruchomosci ZK Chelm - skan z podpisem.pdf
  
21.05.2019 09:04Jacek Zarczuk1994 KB
Ogloszenie dzierzawa nieruchomosci ZK Chelm DKW.231.1.19.pdf
  
20.05.2019 11:53Jacek Zarczuk278 KB
Ogloszenie dzierzawa nieruchomosci ZK Chelm DKW.231.1.19_.pdf
  
30.05.2019 09:15Jacek Zarczuk278 KB
Ogloszenie o wyborze ofert - dzierzawa nieruchomosci.pdf
  
13.06.2019 08:28Jacek Zarczuk383 KB
Ogłoszenie konkursu ofert na lekarza i pielęgniarkę.pdf
  
14.06.2018 13:18Łukasz Bielak187 KB
Ogłoszenie o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego Zakładu Karnego w Chełmie WOLA84ZPP 78H12.pdf
  
10.01.2019 11:01Łukasz Bielak316 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie za rok 2017.pdf
  
16.01.2019 12:53Łukasz Bielak332 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora ZK Chełm za rok 2012.pdf
  
28.03.2013 12:29Konrad Wierzbicki213 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ZK Chełm za rok 2014.pdf
  
17.03.2015 14:21Konrad Wierzbicki1811 KB
oświadczenie.pdf
  
06.04.2012 11:45Konrad Wierzbicki102 KB
plan działalności dla Zakładu Karnego w Chełmie na rok 2012.pdf
  
22.12.2011 13:17Konrad Wierzbicki26 KB
plan działalności ZK Chełm 2013.pdf
  
08.01.2013 15:18Konrad Wierzbicki51 KB
plan działalności ZK Chełm 2015.pdf
  
22.12.2014 15:15Konrad Wierzbicki626 KB
plan działalności ZK w Chełmie na rok 2017.pdf
  
13.01.2017 11:54Konrad Wierzbicki261 KB
plan działania 2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Łukasz Bielakplan działania 2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Łukasz Bielak
  
05.12.2018 14:39Łukasz Bielak256 KB
Porządek wewnętrzny z dnia 11 czerwca 2018 roku.pdf
  
14.06.2018 09:04Łukasz Bielak3435 KB
porządek wewnętrzny.pdf
  
11.01.2017 14:12Konrad Wierzbicki1537 KB
Projekt przedwstępnej  umowy dzierżawy hali produkcyjnej - DKw.231.1.2019.pdf
  
20.05.2019 12:17Jacek Zarczuk381 KB
sprawozdanie w wykonania planu działalności.pdf
  
06.04.2012 11:45Konrad Wierzbicki85 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK w  Chełmie za rok 2012.pdf
  
28.03.2013 12:28Konrad Wierzbicki164 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK w Chełmie za rok 2014.pdf
  
17.03.2015 14:20Konrad Wierzbicki1831 KB
Szczegółowe warunki-protezowanie ok.doc
  
11.04.2018 09:28Wiesław Nowakiewicz114 KB
Wykaz zbędnych i zurzytych składników  majątku ruchomego z dnia 13.10.2021r..pdf
  
13.10.2021 15:34Łukasz Bielak676 KB
Załacznik Nr 1.pdf
  
05.10.2016 15:32Konrad Szuszlak51 KB
załącznik nr  4.pdf
  
11.01.2017 14:13Konrad Wierzbicki136 KB
załącznik nr 1.pdf
  
09.08.2017 11:22Konrad Wierzbicki51 KB
Załącznik Nr 2.pdf
  
09.08.2017 11:22Konrad Wierzbicki29 KB
Załącznik Nr 3.pdf
  
09.08.2017 11:23Konrad Wierzbicki113 KB
Załącznik Nr 4.pdf
  
09.08.2017 11:23Konrad Wierzbicki133 KB
Załączniki do Zarządzenia Nr 18 z 2017r  z dnia 22 lutego 2017r w sprawie ustalenie porządku wewnętrznego w ZK w Chełmie.pdf
  
02.03.2017 13:00Konrad Wierzbicki320 KB
Zarządzenie Dyrektora ZK w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
11.05.2018 14:25Konrad Wierzbicki3069 KB
Zarządzenie Nr 100.pdf
  
05.10.2016 15:29Konrad Szuszlak1526 KB
Zarządzenie Nr 18 z 2017r  z dnia 22 lutego 2017r w sprawie ustalenie porządku wewnętrznego w ZK w Chełmie.pdf
  
02.03.2017 13:00Konrad Wierzbicki1878 KB
Zarządzenie Nr 41- Porządek Wewnetrzny.pdf
Wyewidencjonowane do: Konrad SzuszlakZarządzenie Nr 41- Porządek Wewnetrzny.pdf
Wyewidencjonowane do: Konrad Szuszlak
  
05.10.2016 15:31Konrad Szuszlak3810 KB
Zarządzenie Nr 41 załącznik Nr 1.pdf
Wyewidencjonowane do: Konrad SzuszlakZarządzenie Nr 41 załącznik Nr 1.pdf
Wyewidencjonowane do: Konrad Szuszlak
  
14.09.2016 07:58Konrad Szuszlak515 KB
Zarządzenie Nr 41 załącznik Nr 2.pdf
  
14.09.2016 08:00Konrad Szuszlak411 KB
Zarządzenie Nr 41 załącznik Nr 3.pdf
  
14.09.2016 08:00Konrad Szuszlak116 KB
Zarządzenie Nr 41 załącznik Nr 4.pdf
  
14.09.2016 08:01Konrad Szuszlak132 KB
Zarządzenie Nr 84.pdf
  
09.08.2017 11:22Konrad Wierzbicki1469 KB