42 z 2021 covid.pdf
  
Aneks nr 1 z dnia 17 sierpnia 2022r. do zarządzenia nr 77 z 2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z dnia 9 maja 2022r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.pdf
  
Aneks nr 2 z dnia 13 września 2022r. do zarządzenia nr 77 na 2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z dnia 9 maja 2022r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.pdf
  
Aneks nr 2 z dnia 13 września 2022r. do zarządzenia nr 77 z 2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z dnia 9 maja 2022r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.pdf
  
Aneks nr 2.odt
  
Bilans 2019 ZK CB.pdf
  
bilans 2020.pdf
  
bilans za 2018.pdf
  
Bilans ZKCB.pdf
  
bilans.pdf
  
Deklaracja dostępności - ZK w Czerwonym Borze.pdf
  
Deklaracja dostępności ZK Czerwony Bór.pdf
  
DKW umowa darowizny radiotelefony.pdf
  
DKW.pdf
  
formularz II przetargu Boxer_000166.pdf
  
Formularz ofertowy.pdf
  
formularz_ofertowy_Peugeot_Boxer.pdf
  
inf. nt. wyboru oferty.pdf
  
Informacja dodatkowa 2020.pdf
  
Informacja dodatkowa do bilansu .pdf
  
informacja dodatkowa do bilansu za 2018.pdf
  
Informacja dodatkowa OZ.pdf
  
Informacja dodatkowa Zakład Karny w CZerwonym Borze.pdf
  
Informacja dodatkowa ZKCB.pdf
  
informacja dodatkowa.pdf
  
Informacja o zużytych składnikach 26.11.2021.pdf
  
informacja RODo do ogłoszenia.odt
  
Kwestionariusz_kandydata_fin.doc
  
ogloszenie DF pr. cywilny.odt
  
ogloszenie konkurs ofert lekarz (felczer) na 2022.odt
  
ogloszenie konkurs ofert staomatolog na 2021.odt
  
ogloszenie konkurs ofert stomatolog na 2022.odt
  
ogloszenie zbędne Mercedes - RTG_000344.pdf
  
ogloszenie zbędne RTG_000344.pdf
  
ogloszenie_peugeot.pdf
  
Ogłoszenie II przetarg Master.pdf
  
ogłoszenie o II przetargu Boxer_000165.pdf
  
ogłoszenie o naborze 3_2019.pdf
  
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8.2022.docx
  
OGŁOSZENIE O NABORZE strażnik działu ochrony.docx
  
Ogłoszenie o zbędnych  składnikach majątkowych w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze - Kamery i rejestratory.pdf
  
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego.docx
  
Ogłoszenie o zbędnym składnikach majatku ZK w Czerwonym Borze 2022-07-29.pdf
  
Ogłoszenie o zbędnym składnikach majatku ZK w Czerwonym Borze.pdf
  
ogłoszenie_Peugeot_Boxer.pdf
  
ogłoszenie05032021.pdf
  
Oświadczenie 2014.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli 2016.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013.pdf
  
oświadczenie, sprawozdanie 2015.pdf
  
plan działalnosci 2023.pdf
  
Plan działalności 2014.pdf
  
plan działalności 2015.pdf
  
Plan działalności 2016.pdf
  
plan działaności ZK w Czerwonym Borze na rok 2019.pdf
  
Plan.dzialalnosci.2013.pdf
  
plan_dzialalnosci_2017.pdf
  
Porządek Wewnętrzny w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze i Oddziale Zewnętrznym w Grądach-Woniecku ZARZĄDZENIE NR 161 z 2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z dnia 30 grudnia 2022 r..odt
  
Porządek wewnętrzny Zarządzenie nr 77 z 2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z dnia 9 maja 2022r. w.pdf
  
Porządek wewnętrzny Zarządzenie nr 77 z 2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z dnia 9 maja 2022r..pdf
  
Porządek wewnętrzny Zarządzenie nr 77 z 2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z dnia 9 maja 2022r.pdf
  
Porządek wewnętrzny Zarządzenie nr 77 z 2022 r Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z dnia 9 maja 2022 r.pdf
  
Porządek wewnętrzny, Zarządzenie nr 77 z 2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z dnia 9 maja 2022r. w.pdf
  
Przetarg II na sprzedaż Mercedes RTG.odt
  
Przetarg na sprzedaż MASTER 2021.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2020.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki 2019 ZK CB.pdf
  
rachunek zysków i strat za 2018.pdf
  
Rachunek zysków i strat ZKCB.pdf
  
rachunek zysków i strat.pdf
  
Sprawozdanie 2014.pdf
  
sprawozdanie 2017.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu 2016.pdf
  
sprawozdanie za 2013.pdf
  
umowa kontrakt na 2022 stomatolog.odt
  
Unieważnienie II przetargu Peugeot Boxer.pdf
  
unieważnienie.pdf
  
unieważnienie05032021.pdf
  
Wycena Master 2021.pdf
  
wycena_Peugeot_Boxer.pdf
  
Zał. nr 1 - Podanie o przyjęcie kandydata do SW (3).docx
  
Zał. nr 1 - Podanie o przyjęcie kandydata do SW.docx
  
Zał. nr 2 - Ankieta personalna (1).docx
  
Zał. nr 2 - Ankieta personalna.docx
  
Zał. nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do SW (1).docx
  
Zał. nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do SW.docx
  
Załacznik nr 1 ankieta personalna-1.pdf
  
Załacznik nr 2 oświadczenie testy sprawności fizycznej.pdf
  
załącznik nr. 1 - formularz ofertowy lekarz (felczer).doc
  
załącznik nr. 1 - formularz ofertowy stomatolog.doc
  
załącznik nr. 1 - formularz ofertowy udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii osadzonym.doc
  
Zarządzenie nr 77 z 2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z dnia 9 maja 2022r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze i Oddziale Zewnętrznym w Grądach Woniecko.pdf
  
Zarządzenie nr 772022 Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z dnia 9 maja 2022r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze i Oddziale Zewnętrznym w Grądach Woniecko.pdf
  
zawiadomienie_000164.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2019 ZK CB.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2020.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu za 2018.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu ZKCB.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
ZK Czerwony Bór plan działaności na 2021 r..pdf