Folder: Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego
  
Folder: kantyna
  
Cennik Dubliny.pdf
  
Cennik Giżycko.pdf
  
cennik_kantyna_06_2013.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel Dunowskicennik_kantyna_06_2013.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel Dunowski
  
do zapoznania - RMS w spr. przeprowadzania testu sprawności fizycznej w SW.pdf
  
ETAPY I KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY W SW.docx
  
Informacja o darowiźnie.docx
  
informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
informacja o zużytych i zbędnych składnikach.pdf
  
informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
kwestionariusz_osobowy.pdf
  
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2.2021.docx
  
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3.2021.docx
  
Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016.pdf
  
Oswiadczenie_2015.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel DunowskiOswiadczenie_2015.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel Dunowski
  
Oswiadczenie_o_kontroli_2014.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel DunowskiOswiadczenie_o_kontroli_2014.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel Dunowski
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej za rok 2014.pdf
  
oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej.pdf
  
oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2012.pdf
  
oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2013.pdf
  
Plan dzialalnosci ZK w Dublinach na rok 2016.pdf
  
Plan działalności 2021.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Dublinach na rok 2017.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Dublinach na rok 2018.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Dublinach na rok 2022.pdf
  
Plan działalności ZK w Dublinach na rok 2019.pdf
  
Plan działalności ZK w Dublinach na rok 2020.pdf
  
Plan_2015.pdf
  
plan_dzialalnosci_2013.pdf
  
plan_dzialalnosci_2014_korekta.pdf
  
plan_dzialalnosci_zakladu_karnego_w_dublinach_na_rok_2014.pdf
  
plan_dzialanosci_2012.pdf
  
plan_działalności_2015.pdf
  
PODANIE KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO SW.docx
  
porzadek wewnetrzny 2016.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel Dunowskiporzadek wewnetrzny 2016.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel Dunowski
  
Porzadek_wew_ZK_Dubliny_2018.pdf
  
Porządek wewnętrzny 16.05.2017.pdf
  
Porządek wewnętrzny 21082017.pdf
  
Porządek wewnętrzny na BIP.pdf
  
Porządek_wewn_25_11_2016.pdf
  
Sprawozdanie finansowe za 2019 r.pdf
  
sprawozdanie finansowe za 2020 rok.pdf
  
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2018.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności w roku 2014.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Dublinach w roku 2015.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Dublinach w roku 2017.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Dublinach w roku 2021.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK w Dublinach w roku 2016.pdf
  
sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_zakladu_karnego_w_dublinach_2013.pdf
  
sprawozdanie_z_wykonania_planu_rok_2011.pdf
  
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA.docx
  
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA.pdf
  
załącznik nr 3 - ZGODA PRZTWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO SW.docx
  
zamówienie na paczkę OZ.pdf
  
zamówienie na paczkę ZK Dubliny.pdf
  
zarzadzenie 45_2022 porzadek wewnetrzny zk dubliny.pdf
  
zarzadzenie 69_2022.pdf
  
Zarządzenie 34_2022.pdf
  
Zarządzenie Dyrektora Zakładu Karnego w Dublinach w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 od 1 marca 2021.pdf
  
Zarządzenie nr 12-2019.pdf
  
Zarządzenie nr 20-2018 w sprawie porządku wewn.pdf
  
Zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego OZ Giżycko.doc
  
Zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego ZK Dubliny.doc
  
ZK_Dubliny_Bilans_2018.pdf