5 - ogłoszenie sprzedaż.doc
  
Aukcja agregat.pdf
  
Aukcja agregatu.pdf
  
Formularz ofertowy Środa 12.10..doc
  
Ogłoszenie  12.10..doc
  
Protokół z przekazania pomieszczeń 12.10..odt
  
UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ ŚRODA 12.10..doc