Plan działalności Zakładu Karnego w Gębarzewie na rok 2014.doc