Informacja o zuzytych składnikach majątku ruchomego.pdf