Bilans 2018r.pdf
  
Informacja dodatkowa 2018r.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2018r.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2018r.pdf