Bilans-2018.pdf
  
Informacji dodatkowej 2018.pdf
  
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 2018.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2018 .pdf