Sprawozdanie z wykonania planu działaności Zakładu Karnego w Głogowie za 2018 r.pdf