Folder: oswiadczenie_ZK_Glubczyce_2012
  
2. ZAPROSZENIE ZK Głubczyce - 13 marca 2023r.pdf
  
2.ogloszenie o konkursie na 2022.pdf
  
20170627_144444.pdf
  
20180313_131516.pdf
  
20180314_123457.pdf
  
20180328_102922.pdf
  
3. Zał. 1 - formularz ofertowy na 2023 Lekarz psychiatra.pdf
  
3. Załącznik nr 1.pdf
  
3. Zaproszenie do składania ofert serwis kotłowni.pdf
  
3.Szczegolowe warunko konkursu ofert na 2022.pdf
  
4 Zał. nr.2 Wzór umowy lekarz psychiatra 2023.pdf
  
4. Zal.2umowa kontrakt medycyna pracy na 2022.pdf
  
4. załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamowienia.pdf
  
4. Załączniki nr 2.pdf
  
4. Załączniki nr 2a-2b.pdf
  
4. Załączniki nr 2a-2d.pdf
  
5. Zal. 1 - formularz ofertowy Medyca pracy na 2022.pdf
  
5. zał. 3 Klauzula informacyjna RODO na 2023.pdf
  
5. załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf
  
5.Załącznik-nr 3-umowa 2022 projekt.pdf
  
5.Załącznik-nr 3-umowa 2023 projekt.pdf
  
6. zal. 3 Klauzula informacyjna RODO na 2022.pdf
  
6. zał.4 Klauzula zgody 2023.pdf
  
6. załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf
  
7. zal.4 Klauzula zgody na 2022.pdf
  
agregat, SZR.pdf
  
Aneks do Zarządzenia nr 1 2017.pdf
  
Aneks do Zarządzenia nr 2 2017.pdf
  
Aneks do Zarządzenia nr 27-2021 - P-1.pdf
  
Aneks do Zarządzenia nr 28-2021 - P-2.pdf
  
Aneks do Zarządzenia nr 29 -2021 -P-3.pdf
  
bieżnia.pdf
  
bilans_2019.pdf
  
bilans_2019_informacja_dodatkowa.pdf
  
bilans_2019_rachunek_zyskow_strat.pdf
  
bilans_2019_zestawienie_zmian.pdf
  
bilans_2020_ZK_Głubczyce.pdf
  
dyrektor.pdf
  
dyrektor2.pdf
  
Formularz ofertowy drukarka.pdf
  
Formularz ofertowy przełącznik.pdf
  
Formularz ofertowy ups.pdf
  
Formularz ofertowy.pdf
  
Informacja - wybór najkorzystniejszej oferty.pdf
  
Informacja BIP 29.01.2019r.pdf
  
Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf
  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku do zagospodarowania.pdf
  
informacja_dodatkowa_2020_ZK_Głubczyce.pdf
  
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.pdf
  
Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów RODO.pdf
  
Konkurs ofert na świadczenia usług zdrowotnych osadzonym przez Lekarza Psychiatrę w Zakładzie Karnym w Głubczycach.pdf
  
ogłoszenie o konkursie na 2022.pdf
  
oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2021.pdf
  
oswiadczenie_ZK_Glubczyce_2011.pdf
  
oswiadczenie_ZK_Glubczyce_2012.pdf
  
oswiadczenie_ZK_Glubczyce_2014.pdf
  
oswiadczenie_ZK_Glubczyce_2015.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zakładzie Karnym w Głubczycach w 2022r..pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ZK Głubczyce za rok 2016.pdf
  
Plan działalnosci na 2022.pdf
  
Plan działalności na rok 2019.pdf
  
Plan działalności dla Zakładu Karnego w Głubczycach na rok 2023.pdf
  
Plan działalności na rok 2018 - korekta.pdf
  
Plan działalności na rok 2018.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Głubczycach na rok 2021.pdf
  
Plan działań dla osób ze szczególnymi potrzebami 1.pdf
  
Plan działań dla osób ze szczególnymi potrzebami 2.pdf
  
Plan działań wynikających ze strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami zadanie_nr_1.pdf
  
Plan działań wynikających ze strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami zadanie_nr_2.pdf
  
Plan działań wynikających ze strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami zadanie_nr_3.pdf
  
Plan działań wynikających ze strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami zadanie_nr_4.pdf
  
plan_2016.pdf
  
plan_dzialalnosci_2011.pdf
  
plan_dzialalnosci_2011_ZK_Glubczyce.pdf
  
plan_dzialalnosci_2013.pdf
  
plan_dzialalnosci_2014.pdf
  
plan_dzialalnosci_2015.pdf
  
plan_dzialalnosci_2017.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2020.pdf
  
plan_dzialanosci_2016.pdf
  
porzadek_wewnetrzny_2020_P3.pdf
  
porzadek_wewnetrzny_A.pdf
  
porzadek_wewnetrzny_B.pdf
  
Porządek wewnętrzny Zakład Karny w Głubczycach typ półotwarty.pdf
  
Porządek wewnętrzny Zakład Karny w Głubczycach typ zamknięty.pdf
  
projekt umowy zalacznik nr 2 na dostawe szafy chłodniczej dwudrzwiowej.pdf
  
projekt umowy zalacznik nr 2 - na dostawe zamrazarki skrzyniowej, szafy mrozniczej.pdf
  
przed_dzialalnosci_2012.pdf
  
rachunek_ZiS_2020_ZK_Głubczyce.pdf
  
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - 2021 r..pdf
  
Scan - Bilans 2018.pdf
  
Scan - BILANS ROK 2018.pdf
  
Scan - Informacja dodatkowa.pdf
  
Scan - Rachunek zysków i strat.pdf
  
Scan - zestawienie zmian funduszu jednostki.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności w Zakładzie Karnym w Głubczycach za 2019 r..pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności w Zakładzie Karnym w Głubczycach za rok 2022r..pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK Głubczyce za rok 2016.pdf
  
sprawozdanie_finansowe_2019.pdf
  
sprawozdanie_z_wykonania_planu_2021.pdf
  
sprawozdanie_ZK_Glubczyce_za_rok_2012.pdf
  
sprawozdanie_ZK_Glubczyce_za_rok_2013.pdf
  
sprawozdanie_ZK_Glubczyce_za_rok_2014.pdf
  
sprawozdanie_ZK_Glubczyce_za_rok_2015.pdf
  
Szczegolowe warunki konkursu ofert na 2022.pdf
  
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.pdf
  
umowa drukarka.pdf
  
umowa przełącznik.pdf
  
umowa ups.pdf
  
Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf
  
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf
  
Wybór najkorzytniejszej oferty.pdf
  
Wzor umowy.pdf
  
Zal. 1 - formularz ofertowy Medycyna pracy na 2022.pdf
  
Zal. 1a - formularz ofertowy na 2022 Lekarz psychiatra.pdf
  
Zal. 2 umowa kontrakt medycyna pracy na 2022.pdf
  
Zal. 2a umowa kontrakt psychiatra na 2022.pdf
  
Zal. 3 Klauzula informacyjna RODO na 2022.pdf
  
Zal. 4 Klauzula zgody 2022.pdf
  
zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy na dostawe szafy chłodniczej dwudrzwiowej.pdf
  
zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy -na dostawe zamrazarki skrzyniowej, szafy mrozniczej.pdf
  
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy -na dostawę zamrażarki skrzyniowej, szafy mroźniczej do Zakładu Karnego w Głubczycach.pdf
  
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
  
załącznik nr 2 - Umowa - Kurs FPP.pdf
  
Zaproszenie do skladania ofert na dostawe ziemniakow, warzyw, owocow oraz kiszonek do Zakladu Karnego w Glubczycach.pdf
  
Zaproszenie do składania ofert na dostawe szafy chłodniczej dwudrzwiowej.pdf
  
Zaproszenie do złozenie oferty.pdf
  
Zaproszenie do złożenia ofert -dostawy art. spożywczych 12 grudnia 2022r..pdf
  
Zaproszenie do złożenia ofert -dostawy wędlin oraz mięsa 12 grudnia 2022r..pdf
  
Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę zamrażarki skrzyniowej, szafy mroźniczej do Zakładu Karnego w Głubczycach.pdf
  
Zaproszenie do złożenia ofert na dostawy ziemniaków, warzyw, owoców oraz kiszonek.pdf
  
zaproszenie do złożenia ofert.pdf
  
zaproszenie drukarka.pdf
  
zaproszenie przełaczniki.pdf
  
zaproszenie ups.pdf
  
Zarządzenie nr 23-2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach z dnia 16 wrzesnia 2022.pdf
  
Zarządzenie nr 24-2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach z dnia 16 wrzesnia 2022.pdf
  
Zarządzenie nr 25-2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach z dnia 16 wrzesnia 2022.pdf
  
Zarządzenie nr 27-2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia Porzadku wewnętrznego w zakładzie karnym typu zamknietego znajdującego sie w pailonie A.pdf
  
Zarządzenie nr 27-2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2021 r..pdf
  
zarzedzenie 1.2017 w sprawie ustalenia Porządku wewnętrznego.pdf
  
zarzedzenie 2. 2017 w sprawie ustalenia Porządku wewnętrznego.pdf
  
Zbędny składnik majątku ruchomrgo maj 2017r.pdf
  
zestawienie_zmian_fundusz_2020_ZK_Głubczyce.pdf
  
zk_glubczyce_bilans_2021.pdf
  
zk_glubczyce_fundusz_2021.pdf
  
zk_glubczyce_informacja_dodatkowa_2021.pdf
  
zk_glubczyce_rachunek_2021.pdf
  
Zużyty składnik majątku ruchomego styczeń 2019r.pdf