Folder: Aktualizacja BIP
  
31.01.2019 10:28Krystian Kołodziej
Folder: INFORMACJA o zużytych składnikach majątku ruchomego
  
18.12.2012 08:25Mariusz Rozdeba
Folder: Sprawozd. z planu działaln. za 2017 - Goleniów
  
23.01.2018 09:22Krystian Kołodziej
BIP STRONY.odt
  
31.01.2019 10:33Krystian Kołodziej11 KB
FAZ.odt
  
31.01.2019 10:29Krystian Kołodziej26 KB
Informacja internet.pdf
  
10.10.2018 14:23Krystian Kołodziej111 KB
Informacja o zużytych środkach majątku kwiecień.odt
  
11.04.2019 12:26Krystian Kołodziej24 KB
Informacja o zużytych środkach majątku.odt
  
11.04.2019 12:17Krystian Kołodziej24 KB
informacja publiczna.odt
  
31.01.2019 10:31Krystian Kołodziej24 KB
Ogloszenie - informacja o zużytym składniku majątku.odt
  
09.11.2018 14:58Krystian Kołodziej24 KB
Ogłoszenie o przetargu.pdf
  
29.01.2021 14:46Krystian Kołodziej721 KB
OŚWIADCZENIE KONTR. ZARZ. 2017.pdf
  
08.02.2018 12:15Krystian Kołodziej160 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018.pdf
  
04.02.2019 09:58Krystian Kołodziej222 KB
plan działań.ods
  
06.02.2012 07:25Michał Gołębiowski18 KB
prawa człowieka.odt
  
31.01.2019 10:34Krystian Kołodziej12 KB
RAPORT Z SAMOOCENY KONTOROLI ZARZĄDCZEJ 2017.pdf
  
08.02.2018 12:19Krystian Kołodziej44 KB
Sprawozd. z planu działaln. za 2017 - Goleniów.pdf
  
23.01.2018 09:35Krystian Kołodziej118 KB
Sprawozdanie z Planu Działalności za 2018.pdf
  
04.02.2019 10:01Krystian Kołodziej129 KB
Zarządzenie Nr  22 2019 w sprawie porządku wewnętrznego Niebezpieczni.pdf
  
10.05.2019 15:04Krystian Kołodziej151 KB
Zarządzenie Nr 21 2019 w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
10.05.2019 15:05Krystian Kołodziej157 KB
Zarządzenie Nr 21 z dn. 1.06.2017 r. w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
28.08.2017 08:11Sebastian Matuszczak1229 KB
Zarządzenie Nr 22 z dn. 1.06.2017 r. w sprawie porządku wewnętrznego dla N.pdf
  
28.08.2017 08:11Sebastian Matuszczak1187 KB
Zarządzenie Nr 27 z dn. 21.07.2017r. zm. zarz. w sprawie porządku wewnętrzego.pdf
  
28.08.2017 08:11Sebastian Matuszczak77 KB
Zarządzenie Nr 28 z dn. 21.07.2017r. zm. zarz. w sprawie porządku wewnętrznego dla tzw. N.pdf
  
28.08.2017 08:11Sebastian Matuszczak108 KB
Zarządzenie Nr 6 z dn.13.03.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
13.08.2018 09:42Krystian Kołodziej41 KB
Zarządzenie Nr 7 z dnia 28 .03.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
13.08.2018 08:59Krystian Kołodziej157 KB