Folder: nabór_strażnik_1_2019
  
29_2020_Porządek_wewnętrzny.pdf
  
bilans 2018.pdf
  
Bilans 2019 BIP.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej za 2020 r.pdf
  
Bilans_DF_za_2019.pdf
  
Cele do realizacji 2018.pdf
  
Cennik _04022021.pdf
  
Druk Skype 1-2 strona.pdf
  
Formularz zamówienia.pdf
  
Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok.pdf
  
Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
OOSKZ 2020.pdf
  
Osw_o_kontr_zarz_za_2016.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_2011.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_2012.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_rok_2013.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_rok_2014.pdf
  
oś_kontr_2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.pdf
  
plan działalności 2021 aktualizacja.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2020 ROK.pdf
  
Plan działalności na 2021 rok.pdf
  
plan działalności na rok 2018 v2.pdf
  
Plan_dzialalnosci_2017.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2013.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2014.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2015.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2016.pdf
  
Plan_dzialanowsci_2013_v2.PDF
  
Plan_działalnosci_na_rok_2011.pdf
  
Plan_działalnosci_na_rok_2012.pdf
  
Plan_działalności_2019.pdf
  
Porządek wewnętrzny 11.2018.pdf
  
Porządek wewnętrzny ZK Grądy-Woniecko.pdf
  
Porządek_wewnętrzny.pdf
  
Rachunek zysków i strat za 2018 rok.pdf
  
Sprawozdanie z planu działalności 2017.pdf
  
Sprawozdanie z planu działalności 2018 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu dziłalności za 2019 rok.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalnosci_za_rok_2011.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalnosci_za_rok_2012.pdf
  
Sprawozdanie_za_rok_2016.pdf
  
SZWPD 2020.pdf
  
zał. 1 oświadczenie dot. zdolności do czynności.odt
  
zał. 2 oświadczenie o niekaralnosci.odt
  
zał. 3 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.odt
  
zał. 4 klauzula informacyjna dla kandydatów do umowy-zlecenia.odt
  
Zarządzenie- Nr 3 2021 w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
zastępstwo - WYCHOWAWCA.odt
  
Zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok.pdf
  
ZK_Grady_WonieckoPlan_dzialalnosci_na_rok_2016.pdf