Folder: Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku
  
07.05.2019 12:17Marta Mazurska
Folder: Plan Działalnosci dla Zakładu karnego Nr 2 w Grudziądzu na rok 2019
  
08.01.2019 10:36Marta Mazurska
Folder: Zarządzenie Nr 81 2018 Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sp
  
31.12.2018 13:01Marta Mazurska
201612151405.pdf
  
15.12.2016 14:18Marcin Zygmunt96 KB
INFORMACJA DODATKOWA.pdf
  
07.05.2019 12:28Marta Mazurska424 KB
kwat 1.odt
  
19.04.2013 09:08Rafał Kostecki10 KB
Nr_15_2017.pdf
  
08.06.2017 12:33Marta Mazurska71 KB
Nr_7_201.pdf
  
08.06.2017 12:20Marta Mazurska1401 KB
Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu.odt
  
23.03.2015 08:52Rafał Kostecki24 KB
Osw_kontrola_zarz_2014.pdf
  
24.03.2016 16:24Rafał Kostecki833 KB
Osw_kontrola_zarz_2015.pdf
  
24.03.2016 16:24Rafał Kostecki1997 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora  Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu za rok 2012.PDF
  
03.04.2013 11:53Marcin Zygmunt1692 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora jednostki w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu za rok 2016.pdf
  
02.03.2017 08:28Rafał Kostecki161 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu za rok 2013.pdf
  
28.02.2014 15:17Piotr Tesz2237 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu za rok 2017.pdf
  
13.03.2018 15:05Marta Mazurska165 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu za rok 2018.pdf
  
28.02.2019 14:41Marta Mazurska162 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu za rok 2016.pdf
  
01.03.2017 14:47Marcin Zygmunt161 KB
Plan 2015.pdf
  
16.02.2015 11:23Piotr Tesz400 KB
Plan działalności dla Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziadzu na rok 2021.pdf
Wyewidencjonowane do: Rafał KosteckiPlan działalności dla Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziadzu na rok 2021.pdf
Wyewidencjonowane do: Rafał Kostecki
  
28.12.2020 09:42Rafał Kostecki300 KB
Plan Działalności dla Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu na 2019.pdf
  
08.01.2019 10:37Marta Mazurska62 KB
Plan działalności dla Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu na 2020 rok.pdf
  
24.12.2019 13:08Marta Mazurska53 KB
Plan działalności dla Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu na rok 2021.pdf
  
28.12.2020 09:45Rafał Kostecki300 KB
plan na rok 2018.jpg
Wyewidencjonowane do: Marta Mazurskaplan na rok 2018.jpg
Wyewidencjonowane do: Marta Mazurska
  
28.12.2017 11:37Marta Mazurska541 KB
Plan zamierzen 2012.pdf
  
05.01.2012 09:36Piotr Tesz199 KB
Plan_dzial_2012.pdf
  
24.03.2016 16:24Rafał Kostecki69 KB
Plan_dzial_2013.pdf
  
24.03.2016 16:24Rafał Kostecki646 KB
Plan_Dzial_2016.pdf
  
08.03.2016 09:45Rafał Kostecki623 KB
Plan_zamierze_2013.PDF
  
31.12.2012 15:07Piotr Tesz69 KB
Plan_zamierzen_do_BIP-u_2014.pdf
  
24.12.2013 11:26Piotr Tesz65 KB
PORZĄDEK WEWNĘTRZNY ZAKŁADU KARNEGO NR 2 W GRUDZIĄDZU.pdf
  
24.08.2020 11:43Marta Mazurska195 KB
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej.pdf
  
07.05.2019 12:35Marta Mazurska134 KB
rms- nabór.pdf
  
08.01.2019 14:15Marta Mazurska388 KB
samochód Lublin ogłoszenie.pdf
  
29.05.2012 10:44Krzysztof Purwin82 KB
Sprawozdania_z_planu_2013.pdf
  
24.03.2016 16:24Rafał Kostecki405 KB
Sprawozdania_z_planu_2014.pdf
  
24.03.2016 16:24Rafał Kostecki468 KB
Sprawozdania_z_planu_2015.pdf
  
24.03.2016 16:24Rafał Kostecki448 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu za rok 2016.pdf
  
02.03.2017 08:29Rafał Kostecki108 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu za rok 2017.pdf
  
13.03.2018 15:08Marta Mazurska142 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu za rok 2018.pdf
  
28.02.2019 14:46Marta Mazurska165 KB
sprawozdanie z wykonania.pdf
Wyewidencjonowane do: Marcin Zygmuntsprawozdanie z wykonania.pdf
Wyewidencjonowane do: Marcin Zygmunt
  
01.03.2017 14:40Marcin Zygmunt62 KB
Sprawozdanie_plan_2014.pdf
  
08.03.2016 09:45Rafał Kostecki1303 KB
Sprawozdanie_plan_2015.pdf
  
08.03.2016 09:45Rafał Kostecki2434 KB
Sprawozdanie_wykon_plan_dzial.pdf
  
23.04.2013 13:53Piotr Tesz647 KB
Środki poprawy efektywności energetycznej.pdf
  
31.05.2012 13:27Marcin Zygmunt58 KB
zamówienie.pdf
  
12.03.2021 14:56Karolina Sławińska61 KB
zarządzenie (2).pdf
  
13.07.2017 13:18Marta Mazurska1373 KB
ZARZĄDZENIE NR 21- 2018.pdf
Wyewidencjonowane do: Marta MazurskaZARZĄDZENIE NR 21- 2018.pdf
Wyewidencjonowane do: Marta Mazurska
  
27.02.2018 11:29Marta Mazurska1442 KB
Zarządzenie Nr 3-2018 w sprawie porządku wewnętrznego  w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu.pdf
  
10.01.2018 14:18Marta Mazurska1477 KB
Zarządzenie Nr 39-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
17.08.2017 12:53Marta Mazurska85 KB
Zarządzenie Nr 45 z 2017 zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego (1).pdf
  
17.08.2017 14:10Marta Mazurska57 KB
Zarządzenie Nr 45 z 2017 zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego (2).pdf
  
17.08.2017 14:09Marta Mazurska1396 KB
Zarządzenie Nr 53-2018 w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
04.09.2018 15:35Marta Mazurska1486 KB
Zarządzenie Nr 71  z 2017 zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego (2).pdf
  
17.08.2017 14:10Marta Mazurska1396 KB
Zarządzenie Nr 81.pdf
  
31.12.2018 13:02Marta Mazurska588 KB
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej.pdf
  
07.05.2019 12:35Marta Mazurska127 KB