bilans_2018.pdf
  
Bilans_2021r.pdf
  
Bilans2019r.pdf
  
Bilans2020r.pdf
  
doc_Amb_OZLubliniec.pdf
  
doc_Amb_ZKHerby.pdf
  
doc_OZLubliniec.pdf
  
doc_ZKHerby.pdf
  
druk_zamowienia.pdf
  
informacja_dodatkowa_2018.pdf
  
Informacja_dodatkowa_2019r.pdf
  
Informacja_dodatkowa_2020r.pdf
  
Informacja_dodatkowa_2021r.pdf
  
Informacja_dodatkowa2021r.pdf
  
InformacjaRODO.pdf
  
OGŁOSZENIE.pdf
  
Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf
  
Oswiadczenie_ o_ stanie_kontroli_ zarzadczej_za_rok_2021.pdf
  
Oswiadczenie_ o_ stanie_kontroli_ zarządczej_za_rok_2021.pdf
  
oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2011.pdf
  
oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2012.pdf
  
oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2013.pdf
  
oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2013_2.pdf
  
oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2014r.pdf
  
oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2015r.pdf.pdf
  
oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2017.pdf
  
oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2018.pdf
  
oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2019.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2020.pdf
  
oswiadczenie_SKYPE.pdf
  
oswiadczenikontrolazarzad2016.pdf
  
oswiadczenikontrolazarzad2017.pdf.pdf
  
petycja.xlsx
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Herbach na rok 2015.pdf
  
Plan_dzialalnosci_2022.pdf
  
Plan_dzialalnosci_ZKHerby_2018.pdf
  
plan_dzialalnosci_ZKHerby_2020.pdf
  
plan_dzialalnosci_ZKHerby_na_2023r.pdf
  
Plan_dzialalnosci_ZKHerby2018.pdf
  
plan_zk_herby_2016.pdf
  
plan_zk_herby_2017.pdf
  
plan_zkherby_2011.pdf
  
plan_zkherby_2012.pdf
  
plan_zkherby_2013.pdf
  
plan_zkherby_2014.pdf
  
plan_zkherby_2015.pdf
  
plan_ZKHerby_2019r.pdf
  
Porzadek_wewn_OZ_Lubliniec.pdf
  
Porzadek_wewn_OZ_Lubliniec.pdf.pdf
  
Porzadek_wewnetrzny.pdf
  
porzadek_wewnetrzny_OZ_Lubliniec .pdf
  
porzadek_wewnetrzny_ZK_Herby.pdf
  
pw_zk_herby.pdf
  
pw_zk_herby_2016.pdf
  
Rachunek_zysk_strat_2019r.pdf
  
rachunek_zyskow_strat_2018.pdf
  
Rachunek_zyskow_strat_2021r.pdf
  
Rachunek_zysków_strat_2020r.pdf
  
skan123.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalnosci.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015 dla Zakładu Karnego w Herbach.pdf
  
Sprawozdanie_wykonania_planu_2011.pdf
  
Sprawozdanie_wykonania_planu_2012.pdf
  
Sprawozdanie_wykonania_planu_2013.pdf
  
Sprawozdanie_wykonania_planu_2013_2.pdf
  
sprawozdanie_wykonania_planu_2014r.pdf
  
Sprawozdanie_wykonania_planu_2015.pdf
  
Sprawozdanie_wykonania_planu_2016.pdf
  
Sprawozdanie_wykonania_planu_2017.pdf
  
Sprawozdanie_wykonania_planu_2017.pdf.pdf
  
Sprawozdanie_wykonania_planu_2019.pdf
  
Sprawozdanie_wykonania_planu_za_rok_2019.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_2020.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_za_rok_2021.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_za_rok_2021.pdf
  
Zal_1_projekt_budowlany.7z
  
Zal_2_przedmiar.7z
  
Zalacznik_1_03_07_2020.pdf
  
zalacznik_nr_1.pdf
  
zalacznik_nr_2.pdf
  
zalacznik_nr_3.pdf
  
zalacznik1.pdf
  
zalacznik2.pdf
  
zalacznik3.pdf
  
zalacznik4.pdf
  
zarzadzenie_nr51_2021zm_porzadek wewn_ZKHerby.pdf
  
zarzadzenie_nr51_2021zm_porzadekwewn_ZKHerby.pdf
  
Zarzadzenie_zmieniajace_pw_zkherby_2016.pdf
  
Zarządzenie 36_2017 w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie pw w ZKHerby.pdf
  
Zarządzenie_zmieniajace_pw_w_ZKHerby.pdf
  
zestawienie_zmian_2018.pdf
  
Zestawienie_zmian_fundusz_2019r.pdf
  
Zestawienie_zmian_fundusz_2020r.pdf
  
Zestawienie_zmian_fundusz_2021r.pdf