17.2019 z 31.01.2019 Porządek wewnętrzny.pdf
  
21.2020 z 27.02.2020 Porządek wewnętrzny ZK Iława.pdf
  
59.2022 z 31.05.2022 w sprawie ustalenia porzadku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Iławie.pdf
  
60.2022 z 31.05.2022 porządek wewnętrzny OZ Działdowo.pdf
  
87.2022 z 14.09.2022 porządek wewnętrzny OZ Działdowo.pdf
  
88.2022 z 14.09.2022 porządek wewnętrzny.pdf
  
aneks-porzadek-63-2017.pdf
  
Ankieta 2018.pdf
  
Ankieta kontroli zarządczej w 2021.pdf
  
Ankieta za 2017.pdf
  
Bilans jednostki za rok 2018.pdf
  
CENNIK  HIGIENA.pdf
  
cennik art hig_24_luty_23.pdf
  
cennik art żywn_24_luty_23.pdf
  
CENNIK ART. ŻYWNOŚCIOWYCH.pdf
  
Cennik produktów  higienicznych.pdf
  
Cennik produktów spożywczych.pdf
  
CENNIK ŻYWNOŚĆ.pdf
  
Cennik_2021.03.03.pdf
  
cennik_marzec_21.pdf
  
Informacja dodatkowa - bilans za rok 2018.pdf
  
KKW.pdf
  
kontrola_za_2012.pdf
  
kontrola1.pdf
  
kontrola2013.pdf
  
osw_z_kontr_zarz_2011.pdf
  
Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017.pdf
  
oswiadczenie_stan_kontroli_2013.pdf
  
oswiadczenie_stan_kontroli_2014.pdf
  
oswiadczenie_stan_kontroli_2015.pdf
  
oswiadczenie_stan_kontroli_2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf
  
Oświadczenie za 2019.pdf
  
oświadczenie za 2021.pdf
  
Plan działalności jednostki 2019.pdf
  
Plan działalności na 2018.pdf
  
plan działalności.pdf
  
Plan_dzialalnosci ZK_Ilawa_2021.pdf
  
plan_dzialalnosci_zkilawa_2014.pdf
  
plan_dzialalnosci_zkilawa_2015.pdf
  
plan_dzialalnosci_zkilawa_2016.pdf
  
plan_dzialalnosci_zkilawa_2017.pdf
  
plan_dzialalnosci_zkilawa_2018.pdf
  
plan_działalności_na_2018.pdf
  
plan2013.pdf
  
Porzadek_OZ_Działdowo.pdf
  
Porządek wen 14.09.2022.pdf
  
Porządek wewnetrzny. Zarządzenie Nr 88.2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie z 14.09.2022 r..pdf
  
Porządek wewnętrzny 2022.pdf
  
Porządek Wewnętrzny OZ Działdowo - 2021.03.17.pdf
  
Porządek wewnętrzny_2021.pdf
  
Porządek_wew_OZ_Dzialdowo.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2018.pdf
  
scan 2012.pdf
  
SCAN.pdf
  
Służba-Więzienna.pdf
  
spawozdanie_wykonania_planu_2015.pdf
  
spr_wyk_planu_dz_2011.pdf
  
spraw_wyk_planu_2012.pdf
  
spraw_wyk_planu_2012_1.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2018.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu za 2021.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania plany działalnośćki za 2017.pdf
  
Sprawozdanie za 2019.pdf
  
sprawozdanie_wykonania_planu_2015.pdf
  
sprawozdanie_wykonanie_planu_2013.pdf
  
sprawozdanie_wykonanie_planu_2014.pdf
  
sprawozdanie_wykonanie_planu_2016.pdf
  
Wybrakowanie Peugeot.pdf
  
WYCOFANIE PSA ZE SŁUŻBY na stronę.doc
  
Zamówienie na paczkę OZ Działdowo.pdf
  
Zamówienie na paczkę.pdf
  
Zamówienie na paczkę_Iława.pdf
  
Zarzadzenie nr 54_2018.pdf
  
Zarzadzenie_54_2018.pdf
  
zarzadzenie_zkilawa_72_12_2017.pdf
  
Zarządzenie Nr 111 2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie z dnia 30.12.2022 r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Iławie.pdf
  
Zarządzenie Nr 112 2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie z dnia 30.12.2022 r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Oddziale Zewnętrznym w Działdowie.pdf
  
Zestawienie zmian funduszu jednostki za rok 2018.pdf
  
zkilawa_p_wewn_01_16_2017.pdf
  
zkilawa_p_wewn_012017.pdf
  
zkilawa_p_wewn_17_09_2018.pdf
  
zkilawa_p_wewn_30_08_2017.pdf
  
zkilawa_porzadek_wewn.pdf