Folder: Ogłoszenie przetargu na najem pomieszczenia do prowadzenia punktu handlowego na terenie Zakładu Karnego w Jaśle
  
23.10.2015 10:43Sebastian Bolek
bilans 2020.pdf
  
30.04.2021 09:49Ryszard Dziura531 KB
Bilans roczny za 2018 r. ZK Jasło.pdf
Wyewidencjonowane do: Sebastian BolekBilans roczny za 2018 r. ZK Jasło.pdf
Wyewidencjonowane do: Sebastian Bolek
  
09.05.2019 08:34Sebastian Bolek1460 KB
bilans za 2019.pdf
  
04.05.2020 14:44Ryszard Dziura73 KB
dzialalnosc na 2016.pdf
  
29.12.2015 11:57Ryszard Dziura357 KB
informacja dodatkowa za 2019.pdf
  
04.05.2020 14:44Ryszard Dziura399 KB
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO.pdf
  
06.02.2013 12:02Ryszard Dziura203 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok.pdf
  
01.03.2016 11:29Ryszard Dziura304 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok.pdf
  
15.03.2017 10:39Ryszard Dziura289 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok.pdf
  
05.03.2019 11:16Ryszard Dziura302 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok.pdf
  
10.02.2020 13:28Ryszard Dziura262 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Zakładu Karnego w Jaśle za rok 2014.pdf
  
27.03.2015 08:25Ryszard Dziura418 KB
Oświadczenie za 2020.pdf
  
30.04.2021 10:06Ryszard Dziura409 KB
Plan dzialalnosci na 2018 rok.pdf
  
07.12.2017 12:11Ryszard Dziura202 KB
Plan dzialalnosci na 2020.pdf
  
31.12.2019 13:51Ryszard Dziura193 KB
Plan dzialalnosci na rok 2017.pdf
  
25.04.2017 13:44Ryszard Dziura193 KB
Plan działalności na 2015 rok.pdf
  
31.12.2014 11:16Ryszard Dziura694 KB
Plan działalności na rok 2012.jpg
  
30.12.2011 12:09Ryszard Dziura463 KB
Plan działalności na rok 2019.pdf
  
28.12.2018 10:11Ryszard Dziura188 KB
Plan działalności ZK Jasło na rok 2013.jpg
  
31.12.2012 08:59Ryszard Dziura282 KB
Plan działalności ZK Jasło na rok 2014.pdf
  
31.12.2013 10:35Ryszard Dziura662 KB
Plan na 2021.pdf
  
30.04.2021 10:06Ryszard Dziura259 KB
PORZĄDEK WEWNĘTRZNY 2017.pdf
  
08.08.2017 08:17Ryszard Dziura648 KB
Porządek wewnętrzny 2020.pdf
  
04.08.2020 15:16Ryszard Dziura2523 KB
Porządek wewnętrzny w Zakładzie Karnym w Jaśle.pdf
  
02.10.2017 15:06Ryszard Dziura2408 KB
Porządek wewnętrzny Zakładu Karnego w Jaśle na rok 2018.pdf
  
05.12.2018 09:59Ryszard Dziura2757 KB
Porządek wewnętrzny Zakładu Karnego w Jaśle na rok 2019.pdf
  
24.05.2019 09:03Ryszard Dziura2929 KB
rachunek zysków i strat za 2019.pdf
  
04.05.2020 14:44Ryszard Dziura58 KB
Sprawozdanie z planu działalności za rok 2017.pdf
  
13.03.2018 13:00Ryszard Dziura208 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności w Zakładzie Karnym w Jaśle za rok 2014.pdf
  
27.03.2015 08:25Ryszard Dziura523 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2012r.jpg
Wyewidencjonowane do: Ryszard DziuraSprawozdanie z wykonania planu działalności za 2012r.jpg
Wyewidencjonowane do: Ryszard Dziura
  
05.03.2013 09:58Ryszard Dziura477 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2015 rok.pdf
  
01.03.2016 11:30Ryszard Dziura336 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2016 rok.pdf
  
15.03.2017 10:40Ryszard Dziura277 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2019 rok.pdf
  
10.02.2020 13:31Ryszard Dziura213 KB
Sprawozdanie z wykonaniu planu działalności za 2018 rok.pdf
  
05.03.2019 11:16Ryszard Dziura223 KB
Sprawozdanie za 2020.pdf
  
30.04.2021 10:06Ryszard Dziura307 KB
Stan kontroli za 2017 rok.pdf
  
13.03.2018 13:00Ryszard Dziura289 KB
Wykaz zużytych składników.pdf
  
21.05.2021 15:21Ryszard Dziura332 KB
Wykaz zużytych.pdf
  
21.05.2021 15:15Ryszard Dziura332 KB
Zarzadzenie19.pdf
  
14.06.2021 13:37Ryszard Dziura595 KB
Zarzadzenie21.pdf
  
30.06.2021 14:41Ryszard Dziura531 KB
Zarządzenie nr 14 2021.pdf
  
13.05.2021 09:39Ryszard Dziura209 KB
Zarządzenie nr 19.pdf
  
14.06.2021 13:28Ryszard Dziura595 KB
Zarządzenie nr 27 w sprawie działań przeciwepidemiologicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa VOVID-19 (SARS-CoV-2).pdf
  
29.05.2020 13:42Ryszard Dziura272 KB
Zarządzenie nr 38 w sprawie działań przeciwepidemiologicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).pdf
  
31.07.2020 15:17Ryszard Dziura284 KB
Zarządzenie nr 42 w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19(SARS-CoV-2).pdf
  
31.07.2020 15:04Ryszard Dziura448 KB
Zarządzenie nr 48 w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19(SARS.pdf
  
31.08.2020 13:35Ryszard Dziura316 KB
Zarządzenie nr 54 porządek wewnątrzny na 2020 rok.pdf
  
08.10.2020 15:39Ryszard Dziura2847 KB
Zarządzenie nr 54 w sprawie ustalenia zasad porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Jaśle.pdf
  
05.10.2020 12:43Ryszard Dziura2421 KB
Zarządzenie_nr_57.pdf
  
30.09.2020 13:57Ryszard Dziura304 KB
Zarządzenie_nr_652020.pdf
  
16.10.2020 18:20Ryszard Dziura275 KB
Zarządzenie83.pdf
  
31.12.2020 08:41Ryszard Dziura461 KB
zestawienie zmian w funduszu za 2019.pdf
  
04.05.2020 14:44Ryszard Dziura52 KB
zk_jaslo_kantyna_2012.pdf
  
08.10.2012 12:33Ryszard Dziura529 KB