Folder: BIP Sprawozdania fin
  
Folder: Przetarg urządzenia pralnicze
  
19.03.26 umowa.doc
  
2020_ 65 w spr. działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_11 w spr. działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_12 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_16 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_18 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_19 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_20 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_22 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_27 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_28 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_34 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_37 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_40 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_42 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_43 w spr. działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_44 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_46 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_47 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_48 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_50 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_52 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_53 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_58 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_62 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_63 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_66 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_70 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_72 w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_75 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_76 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_76a w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_78 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_81 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_83 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_84 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2020_85 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_03 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_05 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_07 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_09 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_11 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_12 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_14 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_15 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_20 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_21 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_23 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_26 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_30 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_32 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_35 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_36 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_37 w sprawie zmiany porządku wewnętrznego dla osadzonych przebywających w Zakładzie karnym w Jastrzębiu-Zd.pdf
  
2021_37 zmiana porządku wewnętrzego.pdf
  
2021_40  w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
2021_42 w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
21.12 petycje.xlsx
  
22.03.24 petycje na stronę.docx
  
48_2021 w sprawie w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
49_2021 w sprawie w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
50_2021 w sprawie w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
51_2021 w sprawie w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
54_2021 w sprawie w spr. przedłużenia zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodoliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa Covid-19.pdf
  
82-2017_20180104_114955.pdf
  
85-2017_20180104_115031.pdf
  
Agregat wybrak 3 Regulamin przetargu.doc
  
Berlingo Regulamin przetargu.doc
  
Bilans 2021.pdf
  
cennik.pdf
  
Deklaracja dostępności.docx
  
Dok_2023_02_10_13_29_04_972.pdf
  
Dokument (9).pdf
  
formularz-zamowienia.doc
  
formularz-zamowienia.pdf
  
IMG_20221230_0001.pdf
  
informacja dodatkowa 2021 - aktualizacja.pdf
  
Informacja dodatkowa 2021.pdf
  
informacja o zbędnych i zużytych składnikach - ZK Jastrzebie-Zdrój.odt
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
Informacja o zbędnycvh i zużytych składnikach.pdf
  
Megane wybrak -  Regulamin przetargu.doc
  
Megane wybrak - ogłoszenie.doc
  
Megane wybrak 3 Regulamin przetargu.pdf
  
Megane wybrak 5 ogłoszenie na tablicę.doc
  
ogłoszenie - środki trwałe 15.04.2019.doc
  
ogłoszenie 15.04.2019.doc
  
Ogłoszenie o przetargu.pdf
  
ogłoszenie przetarg pisemny.pdf
  
Ogłoszenie przetarg.pdf
  
Ogłoszenie.doc
  
ogłoszenie.pdf
  
opinia Berlingo.pdf
  
Oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej za rok 2012.pdf
  
Oświadczenie 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej za rok 2011.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017_1.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2020.pdf
  
OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ 2021.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2022.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej na rok 2014.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017a.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOsCI NA 2017.pdf
  
Plan działalnosci ZK w jastrzębiu-Zdroju na rok 2018.pdf
  
Plan działalności 2021.pdf
  
Plan działalności na 2014.pdf
Wyewidencjonowane do: Krzysztof NiczekPlan działalności na 2014.pdf
Wyewidencjonowane do: Krzysztof Niczek
  
plan działalności Zakładu Karnego w Jastrzebiu-Zdroju na rok 2011.pdf
  
plan działalności Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2012.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2013.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2015 IV.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2016.pdf
  
Plan działania ZK.pdf
  
Plan kontrola zarządcza.pdf
  
Porządek 2020.pdf
  
porządek wewnętrzny tj. 8.07.2019.pdf
  
Porządek wewnętrzny Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 listopada 2015.pdf
  
Porządek wewnętrzny Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 21 lipca 2017r. Zarządzenie 57_2017.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2021.pdf
  
regulamin konkursu.docx
  
regulamin przetargu - I część.pdf
  
regulamin przetargu - II część.pdf
  
Regulamin przetargu 15.04.2019.doc
  
Regulamin przetargu 2.doc
  
Regulamin przetargu 3.doc
  
Regulamin przetargu IV.doc
  
Regulamin przetargu.doc
  
Regulamin przetargu.pdf
  
regulamin.pdf
  
Skarga na brak dostępności ZK Jastrzębie-Zdrój.doc
  
Sprawozdania Finansowe za rok 2019.pdf
  
Sprawozdanie 2016.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu 2020.pdf
  
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU 2021.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu 2022.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalnosci za rok 2014.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalnosci za rok 2015.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu za rok 2018.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu.pdf
  
Umowa kupna-sprzedaży.pdf
  
Umowa przetarg.doc
  
Wniosek o zapewnienie dostępności ZK Jastrzębie-Zdrój.doc
  
wybrak.pdf
  
Wykaz składników 2022.pdf
  
Wykaz składników zbędnych i zużytych.pdf
  
Wykaz składników.pdf
  
Wykaz zużytych składników majątku ruchomego cz. 1z2.pdf
  
Wykaz zużytych składników majątku ruchomego cz. 2z2.pdf
  
Wykaz zużytych składników majątku ruchomego.pdf
  
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.docx
  
załącznik nr 1.pdf
  
Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy najmu.docx
  
Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy.docx
  
Załącznik nr 2.pdf
  
Załącznik nr 3 - Zasady Zatrudniania Skazanych.doc
  
Załącznik nr 4 - wyciąg z projektu.7z
  
Zarządzenie NR 31 2022 w sprawie porzadku wewnetrznego dla osadzonych przebywajacych w Zakladzie Karnym w Jastrzebiu-Zdroju .pdf
  
ZARZĄDZENIE NR 32-2018 DYREKTORA ZK JASTRZĘBIE-ZDRÓJ.pdf
  
Zarządzenie nr 362020 Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie zmiany porządku wewnętrznego dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju.pdf
  
Zarządzenie nr 362020.pdf
  
Zarządzenie nr 37_2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany porządku wewnętrznego w ZK Jastrzębiu_Zroju.pdf
  
Zarządzenie nr 37_2021.pdf
  
Zarządzenie nr 41_2022.pdf
  
Zarządzenie nr 68_2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany porządku wewnętrznego w ZK Jastrzębiu_Zroju.pdf
  
Zarządzenie nr 68_2021.pdf
  
Zarządzenie nr 82_2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany porządku wewnętrznego w ZK Jastrzębiu_Zroju.pdf
  
Zarządzenie nr 82_2021.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2021.pdf
  
zgoda na publikację ogłoszenia.docx
  
ZK_Jastrzebie_plan działalności 2020.pdf
  
ZK_Jastrzębie_plan działalności_2019.pdf
  
zmiana porządku wewnętrznego z 22 września 2016.pdf
  
Zmiana Porządku wewnętrznego z dnia 13 marca 2019r. Zarządzenie nr 9_2019.pdf
  
Zmiana Porządku wewnętrznego z dnia 2 października 2017r. Zarządzenie 71_2017.pdf
  
Zmiana Porządku wewnętrznego z dnia 26 lutego 2018r. Zarządzenie 9_2018.pdf
  
Zmiana Porządku wewnętrznego.pdf
  
Zmiana Porządku.pdf
  
Zmiana1.pdf
  
Zmiana2.pdf
  
Zużyte książki.pdf
  
ZZSMR.pdf