bilans za 2018.pdf
  
doc05692820210416113442.pdf
  
informacja dodatkowa za 2018.pdf
  
informacja_dodatkowa_bilans_2020.pdf
  
informacja_dodatkowa_bilans_za_2018.pdf
  
oswiad_o_stanie_kontroli_zarz_2020.pdf
  
oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej z 2021.pdf
  
oswiadczenie_za_2018.pdf
  
rachunek zyskow i strat jednostki za 2018.pdf
  
spraw_z_wyk_planu_dzial_2019.pdf
  
sprawozdanie_za_2018.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018.pdf