bilans jednostki budzetowej na 31122021.pdf
  
informacja dodatkowa na dzien 31122021.pdf
  
rachunek zyskow i strat na dzien 31122021.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu na 31122021.pdf