Bilans za rok 2020.pdf
  
bilans_jedn_bud_31122019.pdf
  
Informacja dodatkowa-Bilans za rok 2020.pdf
  
informacja_dodatkowa_31122019.pdf
  
plan działalności na rok 2015.pdf
  
plan_2018.pdf
  
plan_dzia_poprawa_dost.pdf
  
plan_dzialalnosci_2015_zk_kaminsk.pdf
  
plan_dzialalnosci_2016.pdf
  
plan_dzialalnosci_2021.pdf
  
plan_dzialalnosci_na_2019.pdf
  
plan_dzialalnosci_na_rok_2015.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2020.pdf
  
rachunek_zyskow_i_strat_31122019.pdf
  
rachunek_zyskow_i_strat_jedn_bud_31122019.pdf
  
spraw_z_wyk_planu_dzial_2020.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu z 2021.pdf
  
sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_2014.pdf
  
zest_zmian_w_fund_jedn_bud_31122019.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2020.pdf
  
zestawienie_zmian_w_funduszu_31122019.pdf