Bilans za rok 2020.pdf
  
14.04.2021 07:54Grzegorz Sroczak863 KB
bilans_jedn_bud_31122019.pdf
  
20.04.2020 08:45Adam Jasiun133 KB
Informacja dodatkowa-Bilans za rok 2020.pdf
  
14.04.2021 07:54Grzegorz Sroczak3388 KB
informacja_dodatkowa_31122019.pdf
  
22.04.2020 09:52Adam Jasiun506 KB
plan działalności na rok 2015.pdf
  
30.12.2014 14:45Adam Jasiun1103 KB
plan_2018.pdf
  
06.12.2017 11:37Adam Jasiun174 KB
plan_dzia_poprawa_dost.pdf
  
21.01.2021 14:13Adam Jasiun738 KB
plan_dzialalnosci_2015_zk_kaminsk.pdf
  
12.03.2015 13:46Adam Jasiun308 KB
plan_dzialalnosci_2016.pdf
  
22.12.2015 12:27Paweł Ferenc247 KB
plan_dzialalnosci_2021.pdf
  
29.12.2020 15:01Adam Jasiun509 KB
plan_dzialalnosci_na_2019.pdf
  
18.12.2018 18:13Adam Jasiun76 KB
plan_dzialalnosci_na_rok_2015.pdf
  
31.12.2014 10:32Adam Jasiun836 KB
Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2020.pdf
  
14.04.2021 07:54Grzegorz Sroczak723 KB
rachunek_zyskow_i_strat_31122019.pdf
  
22.04.2020 09:52Adam Jasiun119 KB
rachunek_zyskow_i_strat_jedn_bud_31122019.pdf
  
20.04.2020 08:45Adam Jasiun124 KB
spraw_z_wyk_planu_dzial_2020.pdf
  
19.02.2021 12:49Adam Jasiun541 KB
sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_2014.pdf
  
12.03.2015 13:50Adam Jasiun308 KB
zest_zmian_w_fund_jedn_bud_31122019.pdf
  
20.04.2020 08:45Adam Jasiun107 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2020.pdf
  
14.04.2021 07:54Grzegorz Sroczak644 KB
zestawienie_zmian_w_funduszu_31122019.pdf
  
22.04.2020 09:54Adam Jasiun99 KB