Folder: kadry
  
Folder: kantyna
  
Folder: kontrola_zarzadcza
  
Folder: majatek_sluzby
  
Folder: ogloszenia
  
Folder: oswiadczenia
  
Folder: plany_dzialalnosci
  
Folder: porzadek
  
Folder: zarządzenia
  
Artykuly.pdf
Wyewidencjonowane do: Tomasz KnopArtykuly.pdf
Wyewidencjonowane do: Tomasz Knop
  
BIP informacja o przekazaniu pojazdu ZK Kamińsk.pdf
  
CCE_002922.pdf
  
cennik08-2022.pdf
  
Informacja o zbednym składniku rzeczowym majatku ruchomego.pdf
  
INFORMACJA O ZUŻYTYM SKŁADNIKU RZECZOWYM MAJĄTKU RUCHOMEGO.pdf
  
informacja_o_zbednych_i_zuzytych_skladnikach_19042017.pdf
  
informacja_skladniki_majatku.pdf
  
informacja_zuzyte_08052017.pdf
  
informacja29082019.pdf
  
Kaminsk19072613570.pdf
  
kontrola_zarzadcza_2016.pdf
  
nabor_psow_2018.pdf
  
nabór psów 11.02.2016.doc
  
Nabór psów.pdf
  
Nieodpłatne przekazanie zbędnych składników majątku ruchomego.pdf
Wyewidencjonowane do: Tomasz KnopNieodpłatne przekazanie zbędnych składników majątku ruchomego.pdf
Wyewidencjonowane do: Tomasz Knop
  
ogloszenie_Lublin_3N.pdf
  
Ogloszenie_przetargu_publicznego_w_trybie_aukcji.pdf
  
Ogłoszenie - aukcja publiczna - sprzedaz pojazdu.pdf
  
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
  
ogłoszenie.pdf
  
Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011.pdf
  
oswiadczenie_o_stanie_kontroli.pdf
  
oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_kaminsk_2017.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadzcej_2013.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku za rok 2012.pdf
  
Plan dzialaności na rok 2013.pdf
  
Plan_dzialalnosci_2014_korekta.pdf
  
plan_dzialalnosci_2016.pdf
  
plan_dzialalnosci_2017.pdf
  
plan_dzialalnosci_2020.pdf
  
Plan_dzialanosci_na_rok_2014.pdf
  
Plan_dzialnosci_na_2012_r.pdf
  
PORZADEK 2017 R-2.pdf
  
PORZADEK X 2016 R-2.odt
Wyewidencjonowane do: Kamil GałązkaPORZADEK X 2016 R-2.odt
Wyewidencjonowane do: Kamil Gałązka
  
PORZADEK X 2016 R-2.pdf
  
PORZĄDEK 2017-R1.pdf
  
porządek wewnętrzny R-1 aneks 2.pdf
  
porządek wewnętrzny R-2 aneks 2.pdf
  
PORZĄDEK X 2016 R-1.odt
Wyewidencjonowane do: Kamil GałązkaPORZĄDEK X 2016 R-1.odt
Wyewidencjonowane do: Kamil Gałązka
  
PORZĄDEK X 2016 R-1.pdf
  
Przetarg publiczny w formie aukcji na sprzedaż pojazdu marki Autosan H921.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011.pdf
  
sprawozdanie_plan_dzialalnosci_2015.pdf
  
sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_za_rok_2017_zkkaminsk.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialanosci_2013.pdf
  
szczegółowe warunki konkursu.pdf
  
umowa- podstawowe usługi zdrowotne.pdf
  
z1.pdf
  
z2.pdf
  
z3.pdf
  
z4.pdf
  
Zalaczniki_swiadczenia_zdrowotne.zip
  
Załącznik 1 - oferta.pdf
  
Załącznik nr 1-oferta.pdf
  
Załącznik nr 2  - Oświadczenie.pdf
  
Załącznik nr 2 oświadczenie.pdf
  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf
  
ZAŁĄCZNIK NR 4- umowa agregat.pdf
  
ZAŁĄCZNIK NR 5 - umowa ładowacz.pdf
  
Zarzadzenie_82_2020_DZK.pdf
  
Zarządzenie nr 752020 Dyrektora ZK Kamińsk z dn. 01.09.2020r. w sprawie przedłużenia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wir.pdf
  
Zasady organizacji widzeń COVID.pdf
  
zbedne_10052017.pdf