Folder: WYBRAKÓWKA 2012
  
1.17 porządek wewnętrzny.doc
  
16.17 porządek wewnętrzny.doc
  
2 Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012.pdf
  
20150701cennik.pdf
  
20151001cennik.pdf
  
20170605cennik.pdf
  
4.20 porządek wewnętrzny (na stronę).pdf
  
4.20 porządek wewnętrzny (wersja od 16 marca 2020 r.).pdf
  
ART SPOŻYWCZE.xls
  
berlingo.pdf
  
Bilans 2018r.pdf
  
Bilans 2019.pdf
  
Bilans za 2020r..pdf
  
efektywnoś energetyczna sprawozdanie do internetu.odt
  
efektywność energetyczna2015.odt
  
efektywność energetyczna2015.pdf
  
Informacja dodatkowa 2018r.pdf
  
Informacja dodatkowa 2019.pdf
  
Informacja dodatkowa za 2020r.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 20150615 .pdf
  
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego 20151208 (Lublin) .pdf
  
lista.odt
  
Ogloszenie o zbednych skladnikach majatkowych grudzień 2016.odt
  
ogłoszenie - październik 2014.doc
  
ogłoszenie 30.11.2020.jpg
  
Ogłoszenie 9.10.2018 skan.pdf
  
ogłoszenie Citroen.pdf
  
Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu lub darowiźnie.pdf
  
ogłoszenie o pracę - lekarz.pdf
  
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERZAWĘ HALI PRODUKCYJNEJ - 06.10.2021.doc
  
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERZAWĘ HALI PRODUKCYJNEJ.docx
  
Ogłoszenie o przetargu publicznym na dzierżawę hali produkcyjnej.pdf
  
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składników majatku ruchomego 2.pdf
  
Ogłoszenie o przetargu publicznym.pdf
  
ogłoszenie o sprzedaży.doc
  
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku - 19.10.2020.pdf
  
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego 23092021.pdf
  
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątkowych 03.09.2019 r. Zakład Karny w Krakowie - Nowej Hucie.pdf
  
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątkowych 15.04.2015 r. Zakład Karny w Krakowie - Nowej Hucie.doc
  
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątkowych 17.03.2016 r. Zakład Karny w Krakowie - Nowej Hucie.doc
  
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątkowych 28.12.2016 r. Zakład Karny w Krakowie - Nowej Hucie.pdf
  
Ogłoszenie wybrak ZK Nowa Huta 11.09.2020.pdf
  
Oświadczenie o stanie  kontr. zarz. za 2013.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.pdf.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018.pdf
  
Plan 2014.jpg
  
Plan dzialalnosci na 2018r.pdf
  
plan działalności na 2021 rok.pdf
  
Plan działalności na rok 2015.pdf
  
Plan działalności na rok 2016.pdf
  
Plan działalności na rok 2017.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Krakowie - Nowej Hucie na 2019 rok.pdf
  
Plan.pdf
  
Porządek wewnętrzny dla skazanych w OZ w Krakowie-Nowej Hucie.pdf
  
Porządek wewnętrzny ZK w Krakowie-Nowej Hucie.doc
  
Porządek wewnętrzny ZK w Krakowie-Nowej Hucie.pdf
  
porządek-wewnętrzny-BIP-grudzień-2017.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2018r.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2019.pdf
  
Rachunek Zysku i Strat za 2020r..pdf
  
Raport do GUS za 2019 i 2020 rok.pdf
  
Raport Zarządzania ryzykiem za 2020 rok.pdf
  
skan ogłoszenie zbycie Fiata Ducato.pdf
  
sprawozdanie 2013.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK za 2019 rok.pdf
  
Sprawozdanie za 2013.pdf
  
środki trwałe 2014.doc
  
wniosek wszczęcie postępowania hala produkcyjna.doc
  
Wybrak_2021.pdf
  
Wybrakówka 2012 BIP.doc
  
Wybrakówka 2012.doc
Wyewidencjonowane do: Damian DudaWybrakówka 2012.doc
Wyewidencjonowane do: Damian Duda
  
Wybrakówka 2013 jesień.docx
  
Wybrakówka 2013 tabele.doc
  
Wybrakówka 2014.doc
  
Wykonania planu działalności za rok 2016.pdf
  
Wykonania planu działalności za rok 2017.pdf
  
Wykonanie planu działalności  za rok 2018.pdf
  
Wykonanie planu działalności za rok 2011.pdf
  
Wykonanie planu działalności za rok 2014.pdf
  
Wykonanie planu działalności za rok 2015.pdf.pdf
  
ZAŁACZNIK NR 2  - wzór umowy sprzedaży.docx
  
ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz ofertowy środki trwałe.docx
  
ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz ofertowy.docx
  
ZAŁĄCZNIK NR 2 opis sposobu wykorzystania przedmiotu dzierżawy.odt
  
ZAŁĄCZNIK NR 3 RODO.docx
  
ZAŁĄCZNIK NR 3 wzór umowy.doc
  
ZAŁĄCZNIK NR 4 rodo.odt
  
ZAŁĄCZNIK NR 5  Korzyści z zatrudnienia osób osadzonych.pdf
  
Zestawienie Zmian Funduszy za 2020r.pdf
  
Zestawienie zmian w  funduszu 2018r.pdf
  
ZKNH Plan BIP.pdf
  
zknhplan2013.pdf
  
Zrstawienie zmian w funduszu 2019.pdf