ankieta.doc
  
Bilans Jednostki.pdf
  
billans2020.pdf
  
CENNIK MARZEC 2020.pdf
  
CenyZKNr1wlodzi.pdf
  
doc00307620200429141401.pdf
  
doc00896220190208064048.pdf
  
doc09163520200131140805.pdf
  
doc20161118152537.pdf
  
f7fb54833f900935937db0f3d0743f3db05040d9.pdf
  
finanse.pdf
  
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.doc
  
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.odt
  
Formularz ofertowy Zał. nr 1 dermatolog luty 2021.odt
  
Formularz ofertowy Zał. nr 1 lekarz POZ grudzień 2020.odt
  
Formularz ofertowy Zał. nr 1 psychiatra grudzień 2020.odt
  
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 (1).odt
  
Formularz ofertowy Załącznik nr 1.doc
  
Formularz ofertowy Załącznik nr 1.odt
  
formularz ofertowy.docx
  
gus_ambulatorium.pdf
  
gus_oz.pdf
  
gus_szpital.pdf
  
Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego Zakładu Kar.pdf
  
Informacja.pdf
  
informacja_2019.pdf
  
informacja2019.pdf
  
kontrola zarz - oświadczenie za 2011.pdf
  
kwestionariusz - umowa zlecenie (1).odt
  
Kwestionariusz osobowy - Załącznik 1 (3).odt
  
Kwestionariusz osobowy - Załącznik 1.odt
  
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (2).odt
  
Kwestionariusz osobowy WZÓR - Załącznik 1.odt
  
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Zał 1.odt
  
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.odt
  
Kwestionariusz zał. nr  1 (1).doc
  
kz20108.pdf
  
ogłoszenie o konkursie (1).doc
  
ogłoszenie o konkursie.doc
  
ogłoszenie o naborze - pracownik cywilny lekarz POZ.doc
  
ogłoszenie.pdf
  
oswiadczenie RODO (1).odt
  
Oswiadczenie Załącznik nr 2 (1).odt
  
Oswiadczenie Załącznik nr 2.doc
  
Oswiadczenie Załącznik nr 2.odt
  
oswiadczenie2013.pdf
  
oswiadczenie2014.pdf
  
oswiadczenie2016.pdf
  
Oswiadczenie2017.pdf
  
Oswiadczenie2018.pdf
  
oswiadczenieza2013.pdf
  
oświadczenie kandydata.pdf
  
Oświadczenie o niekaralności - Załącznik 3 (2).odt
  
Oświadczenie o niekaralności - Załącznik 3 (3).odt
  
Oświadczenie o niekaralności - Załącznik 3.odt
  
oświadczenie o niekaralności (2).odt
  
Oświadczenie o niekaralności WZÓR - Załącznik 3.odt
  
Oświadczenie o niekaralności Zał 3.odt
  
Oświadczenie o niekaralności.odt
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020.pdf
  
Oświadczenie RODO - Załącznik 2 (2).odt
  
Oświadczenie RODO - Załącznik 2 (3).odt
  
Oświadczenie RODO - Załącznik 2.odt
  
Oświadczenie RODO 1.odt
  
Oświadczenie RODO lekarz POZ Zał 2.odt
  
Oświadczenie RODO lekarz POZ.odt
  
Oświadczenie rodo WZÓR - Załącznik 2.odt
  
Oświadczenie RODO Zał. nr 3 dermatolog 2021.odt
  
Oświadczenie RODO Zał. nr 3 lekarz POZ grudzień 2020.odt
  
Oświadczenie RODO Zał. nr 3 psychiatra grudzień 2020 1.odt
  
Oświadczenie RODO Załącznik nr 3 (1).doc
  
Oświadczenie RODO Załącznik nr 3 (1).odt
  
Oświadczenie RODO Załącznik nr 3.doc
  
Oświadczenie RODO Załącznik nr 3.odt
  
Oświadczenie RODO.odt
  
Oświadczenie Zał. nr 2  dematolog kuty 2021.odt
  
Oświadczenie Zał. nr 2  lekarz POZ grudzień 2020.odt
  
Oświadczenie Zał. nr 2  psychiatra grudzień 2020.odt
  
Oświadczenie Załącznik nr 2 (2).doc
  
Oświadczenie Załącznik nr 2.doc
  
oświadczenie.pdf
  
PLAN 2013.pdf
  
plan dzialalnosci 2014.pdf
  
plan dzialnosci 2015.pdf
  
plan działalności 2017.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI DLA ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W ŁODZI NA 2021 ROK.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI dla ZK 1 W ŁODZI.pdf
  
plan działalności dla ZK1 kontrola zarządcza.pdf
  
PLAN DZIAŁANIA 2012.pdf
  
plan kontroli zarządczej.pdf
  
plan_dzialanosci_2016.pdf
  
plan_dzialanosci_2020.pdf
  
Plan_działalnosci2017.pdf
  
Plan_działalnosci2018.pdf
  
plan_kontreoli_zarz.pdf
  
plan2018.pdf
  
plandzialnosci2014.pdf
  
plandzialnoscinarok2013.pdf
  
Projekt umowy Zał. nr 4  dermatolog luty 2021.odt
  
Projekt umowy Zał. nr 4  lekarz POZ grudzień 2020.odt
  
Projekt umowy Zał. nr 4  psychiatra grudzień 2020.odt
  
Projekt umowy załącznik nr 4 (1).odt
  
Projekt umowy załącznik nr 4.doc
  
Projekt umowy załącznik nr 4.odt
  
przekazanie_pojazdu.pdf
  
przykładowe podanie o przyjęcie do SW.doc
  
Raport z samooceny kontroli zarzadczej za 2019 rok.pdf
  
Raport z samooceny kontroli zarządczej.pdf
  
Raport.pdf
  
scan zużyte składniki majątku.pdf
  
Sprawozdanie z wyk. planu dział.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2019 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020.pdf
  
sprawozdanie.pdf
  
Sprawozdanie_2017.pdf
  
sprawozdanie2013.pdf
  
sprawozdanie2013a.pdf
  
sprawozdanie2014.pdf
  
sprawozdanie2016.pdf
  
Sprawozdanie2018.pdf
  
sprawozdanieza2013.pdf
  
Szczególowe warunki udziału w konkursie (1).doc
  
Szczególowe warunki udziału w konkursie (2).doc
  
Szczególowe warunki udziału w konkursie (3).doc
  
Szczególowe warunki udziału w konkursie dermatolog 2021.doc
  
Szczególowe warunki udziału w konkursie lekarz POZ grudzień 2020.doc
  
Szczególowe warunki udziału w konkursie psychiatra grudzień 2020.doc
  
Szczególowe warunki udziału w konkursie.doc
  
wyciąg z rozporzązenia.pdf
  
Z_13_2017.pdf
  
Z_24_2017.pdf
  
Z_25_2017.pdf
  
Z_26_2017.pdf
  
Z_45_2020.pdf
  
Z_46_2017_psk.pdf
  
Z_47_2017_psm.pdf
  
Z_48_2017_tak.pdf
  
Z_49_2020 paczki nowe.pdf
  
Z_59_2016 ptak.pdf
  
Z_60_2016 psk.pdf
  
Z_61_2016 psm.pdf
  
Z_64_2018_sk.pdf
  
Z_65_2018_sm.pdf
  
Z_66_2018_ta.pdf
  
Z_82_2022 PW OZ.pdf
  
Z_83_2022 PW TA.pdf
  
Z_84_2022 PW SM.pdf
  
Z_85_2022 PW SK.pdf
  
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA (1).doc
  
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA (2).doc
  
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA.doc
  
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA (2).pdf
  
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA (3).pdf
  
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA.pdf
  
załącznik nr 3 - RODO oświadczenie .pdf
  
załącznik nr 3 - Wyciąg z rozporządzenia MS - test sprawności fizycznej (1).pdf
  
załącznik nr 3 - Wyciąg z rozporządzenia MS - test sprawności fizycznej (2).pdf
  
załącznik nr 4 - Wyciąg z rozporządzenia MS - test sprawności fizycznej.pdf
  
Zamówienie na paczkę żywnościową i higieniczną.pdf
  
Zarządzenie Nr 822022 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi z dnia 16 września 2022 r. Porządek Wewnętrzny OZ w Łodzi.pdf