Folder: bip
  
28.08.2019 12:12MAREK WÓJCIK
Folder: finanse - majątek Służby Więziennej
  
13.05.2019 08:53MAREK WÓJCIK
Folder: Nabór
  
27.11.2019 11:20MAREK WÓJCIK
Folder: PLAN DZIAŁALNOŚCI W ZAKŁADZIE KARNYM NR 2 W ŁODZI NA ROK 2014
  
31.12.2013 14:04TOMASZ WICZKOWSKI
20180911132153760.pdf
  
11.09.2018 15:30SWNET\001293pwoz246 KB
41.pdf
  
16.08.2018 09:49SWNET\001293pwoz1035 KB
Bilans, Rachunek zysków, i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa za rok 2019.pdf
  
13.05.2020 12:10Daniel Hoffman4064 KB
Bilans, Rachunek zysków, i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa za rok 2020.pdf
  
14.05.2021 14:02Daniel Hoffman1279 KB
BIP.odt
  
23.08.2012 15:32TOMASZ WICZKOWSKI14 KB
CCF20130417_00000.jpg
  
18.04.2013 12:04TOMASZ WICZKOWSKI735 KB
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach.docx
  
19.09.2018 15:31MAREK WÓJCIK26 KB
Informacja o zbędnych zużytych skłądnikach majątku  2017.pdf
  
20.12.2017 14:59SWNET\001293pwoz234 KB
Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego - jesien 2014.pdf
Wyewidencjonowane do: SWNET\001293pwozInformacja o zużytych składnikach majątku ruchomego - jesien 2014.pdf
Wyewidencjonowane do: SWNET\001293pwoz
  
23.09.2014 13:17PIOTR GÓRA385 KB
Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego w ZK Nr 2 w Łodzi.pdf
  
25.11.2013 14:51TOMASZ WICZKOWSKI291 KB
informacja roczna do BIP 2013
  
19.12.2013 12:02TOMASZ WICZKOWSKI21 KB
informacja.pdf
  
31.01.2018 08:28PIOTR GÓRA323 KB
informacja_2018.pdf
  
09.02.2018 16:55PIOTR GÓRA110 KB
Informacje dodatkowe, Zestawienie zwian funduszu jednostki, Bilans, Rachunek zysków i strat.pdf
  
14.05.2021 14:02Daniel Hoffman1989 KB
ogloszenie.pdf
  
07.02.2018 12:27PIOTR GÓRA32 KB
ogloszeniewiosna2016.pdf
  
25.04.2016 15:17PIOTR GÓRA3072 KB
OGŁOSZENIE -  AŚ Łódź, ZK 2 Łódź, ZK 1 Łódź, ZK Garbalin, ZK Łowicz, AŚ Piotrków - OCHRONA www.doc
  
17.04.2019 09:38MAREK WÓJCIK101 KB
ogłoszenie - INF I ŁĄCZNOŚĆ 9.2021.doc
  
21.10.2021 11:40PIOTR STASIAK115 KB
ogłoszenie - Ochrona - 3.2021.doc
  
26.02.2021 11:25PIOTR STASIAK104 KB
ogłoszenie - OCHRONA - 7.2021.doc
  
28.06.2021 12:42PIOTR STASIAK107 KB
ogłoszenie - OCHRONA - 9.2021.doc
  
21.10.2021 11:47PIOTR STASIAK104 KB
ogłoszenie - OCHRONA www.doc
  
12.05.2020 13:22Daniel Hoffman100 KB
ogłoszenie - OCHRONA www1.pdf
  
12.05.2020 14:00Daniel Hoffman128 KB
ogłoszenie - SŁ. ZDROWIA 5.2021.doc
  
29.04.2021 09:15PIOTR STASIAK111 KB
ogłoszenie - SŁ. ZDROWIA 7.2021.doc
  
28.06.2021 12:49PIOTR STASIAK111 KB
ogłoszenie - SŁ. ZDROWIA 8.2021.doc
  
09.08.2021 13:51PIOTR STASIAK108 KB
ogłoszenie - SŁ. ZDROWIA 9.2021.doc
  
21.10.2021 12:20PIOTR STASIAK107 KB
OGŁOSZENIE - ZK  Łowicz, ZK Garbalin, ZK 2 Łódź - MŁ. PIELĘGNIARKA www.doc
  
17.04.2019 09:38MAREK WÓJCIK98 KB
ogłoszenie - ZK 2 Ł, ZK Ł, AŚ Ł - SŁ. ZDROWIA 1.2021 www.doc
  
16.10.2020 14:32Daniel Hoffman108 KB
ogłoszenie - ZK 2 Ł, ZK Ł, AŚ Ł - SŁ. Zdrowia 3.2021.doc
  
24.03.2021 10:16PIOTR STASIAK110 KB
OGŁOSZENIE - ZK 2 Łódź - dział finansowy na stronę.doc
  
08.07.2019 09:25MAREK WÓJCIK70 KB
ogłoszenie 20.08.2020 - OCHRONA www.doc
  
21.08.2020 14:09PIOTR STASIAK103 KB
OGŁOSZENIE 20.08.2020 - ZK 2 Ł, ZK Ł, AŚ Ł - SŁ. ZDROWIA www.doc
  
20.08.2020 13:51Daniel Hoffman107 KB
OGŁOSZENIE 24.02.2020 - PSYCHOLOG DT www.doc
  
02.03.2020 13:15MAREK WÓJCIK104 KB
OGŁOSZENIE 24.02.2020 - SŁ. ZDROWIA www.doc
  
02.03.2020 13:15MAREK WÓJCIK103 KB
OGŁOSZENIE 24.07.2020 - ZK 2 Ł, ZK Ł, ZK G, AŚ Ł - SŁ. ZDROWIA www.doc
  
24.07.2020 10:35Daniel Hoffman105 KB
OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MŁODSZA PIELĘGNIARKA MŁODSZY PIELĘGNIARZ, MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY (funkcjonariusz SW).doc
  
16.10.2020 14:23Daniel Hoffman108 KB
OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY (funkcjonariusz SW).doc
  
16.10.2020 14:23Daniel Hoffman102 KB
OGŁOSZENIE- ZK 2 Ł, ZK Ł, ZK G, AŚ Ł - SŁ. ZDROWIA www.doc
  
12.05.2020 13:21Daniel Hoffman106 KB
ogłoszenie.pdf
  
10.06.2013 14:35TOMASZ WICZKOWSKI232 KB
oswiad_za_2013.pdf
  
14.03.2014 11:47PIOTR GÓRA210 KB
oswiad_za_2014.pdf
  
19.03.2015 09:16PIOTR GÓRA200 KB
oswiadczenie_2017.pdf
  
28.01.2019 16:50MAREK WÓJCIK1100 KB
oswiadczenie2011.pdf
  
30.01.2012 10:11PIOTR GÓRA741 KB
Oswiadczenie2012.pdf
  
07.03.2013 13:35PIOTR GÓRA1796 KB
oswiadzczenie_2016.pdf
  
29.02.2016 14:40PIOTR GÓRA195 KB
oswiadzenie_za_2017.pdf
  
15.03.2018 10:51PIOTR GÓRA845 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej 2018 r .pdf
  
05.04.2019 11:14MAREK WÓJCIK2110 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 ZK 2 Łódź.pdf
  
22.03.2021 14:27Daniel Hoffman831 KB
Plan działalności 2013 - korekta.jpg
  
18.04.2013 12:10TOMASZ WICZKOWSKI735 KB
PLAN DZIAŁALNOŚCI DLA ZAKŁADU KARNEGO NR 2 W ŁODZI NA ROK 2021.pdf
  
29.12.2020 09:59MAREK WÓJCIK438 KB
PLAN DZIAŁALNOŚCI DLA ZK NR 2 W ŁODZI NA ROK 2019.pdf
  
25.01.2019 16:52MAREK WÓJCIK250 KB
Plan Działalności Dla ZK Nr 2 w Łodzi na Rok 2020.pdf
  
31.12.2019 16:26MAREK WÓJCIK61 KB
PLAN DZIAŁALNOŚCI W ZAKŁADZIE KARNYM NR 2 W ŁODZI NA ROK 2014.pdf
  
31.12.2013 14:06TOMASZ WICZKOWSKI69 KB
Plan działalności ZK2Lodz na rok 2012.pdf
  
30.12.2011 09:54PIOTR GÓRA62 KB
Plandzialalnosci2013.jpg
  
31.12.2012 14:32PIOTR GÓRA696 KB
Plandzialalnosci2014.pdf
  
19.03.2015 09:22PIOTR GÓRA111 KB
Plandzialalnosci2015.pdf
  
23.12.2014 11:56PIOTR GÓRA67 KB
plandzialalnosci2017.pdf
  
29.12.2016 08:57PIOTR GÓRA262 KB
plandzialalnosci2018.pdf
  
21.12.2017 10:46PIOTR GÓRA61 KB
Plandzialalnosci2019.jpg.docx
  
25.01.2019 16:45MAREK WÓJCIK692 KB
Plandziałalności2016.pdf
  
17.12.2015 16:13PIOTR GÓRA142 KB
porzadek_wewnetrzny.pdf
  
30.07.2018 12:17SWNET\001293pwoz182 KB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego1.pdf
  
30.03.2021 14:16Daniel Hoffman88 KB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego2.pdf
  
30.03.2021 14:16Daniel Hoffman94 KB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego3.pdf
  
30.03.2021 14:16Daniel Hoffman87 KB
spra_za_2013.pdf
  
14.03.2014 11:47PIOTR GÓRA104 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalnosci ZK Nr 2 w Łodzi za 2018 rok.pdf
  
05.04.2019 11:14MAREK WÓJCIK1033 KB
sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020.pdf
  
22.03.2021 14:27Daniel Hoffman428 KB
sprawozdanie_2012.pdf
  
07.03.2013 13:35PIOTR GÓRA1075 KB
sprawozdanie_2016.pdf
  
29.02.2016 14:35PIOTR GÓRA159 KB
sprawozdanie_2017.pdf
  
13.03.2017 15:10PIOTR GÓRA537 KB
sprawozdanie_za_2017.pdf
  
15.03.2018 10:52PIOTR GÓRA451 KB
sprawozdanie2011.pdf
  
30.01.2012 10:12PIOTR GÓRA579 KB
wiosna2014.pdf
  
25.04.2014 12:53PIOTR GÓRA374 KB
x.pdf
  
31.05.2017 16:18SWNET\001293pwoz483 KB
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA (1).doc
  
08.07.2019 09:25MAREK WÓJCIK111 KB
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA (2).doc
  
12.05.2020 12:41Daniel Hoffman111 KB
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA.doc
  
26.02.2021 11:25PIOTR STASIAK138 KB
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA (1).pdf
  
12.05.2020 12:41Daniel Hoffman36 KB
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA.pdf
  
26.02.2021 11:25PIOTR STASIAK36 KB
załącznik nr 3 - RODO oświadczenie kandydata.pdf
  
26.02.2021 11:25PIOTR STASIAK56 KB
załącznik nr 3 - Wyciąg z rozporządzenia MS - test sprawności fizycznej.pdf
  
12.05.2020 12:41Daniel Hoffman246 KB
załącznik nr 4 - Wyciąg z rozporządzenia MS - test sprawności fizycznej.pdf
  
26.02.2021 11:25PIOTR STASIAK246 KB
Zarządzenie nr 7  z 2020r  - porządek wewnętrzny - 28.02.2020r.pdf
  
02.03.2020 13:47MAREK WÓJCIK10581 KB
zbedne.pdf
  
25.01.2019 15:17SWNET\001293pwoz601 KB
zbędne zużyte składniki ZK 2 Łódź 2019.pdf
  
05.12.2019 14:13MAREK WÓJCIK393 KB
ZK2wiosna2015.pdf
  
25.06.2015 15:40PIOTR GÓRA382 KB
ZK2Wybrakjesien2014.pdf
  
23.09.2014 13:39PIOTR GÓRA388 KB
zuzyte.pdf
  
01.12.2015 12:43SWNET\001293pwoz353 KB