Folder: bip
  
Folder: finanse - majątek Służby Więziennej
  
Folder: Nabór
  
Folder: PLAN DZIAŁALNOŚCI W ZAKŁADZIE KARNYM NR 2 W ŁODZI NA ROK 2014
  
20180911132153760.pdf
  
41.pdf
  
Bilans, Rachunek zysków, i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa za rok 2019.pdf
  
Bilans, Rachunek zysków, i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa za rok 2020.pdf
  
BIP.odt
  
CCF20130417_00000.jpg
  
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach.docx
  
Informacja o zbędnych zużytych skłądnikach majątku  2017.pdf
  
Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego - jesien 2014.pdf
Wyewidencjonowane do: SWNET\001293pwozInformacja o zużytych składnikach majątku ruchomego - jesien 2014.pdf
Wyewidencjonowane do: SWNET\001293pwoz
  
Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego w ZK Nr 2 w Łodzi.pdf
  
informacja roczna do BIP 2013
  
informacja.pdf
  
informacja_2018.pdf
  
Informacje dodatkowe, Zestawienie zwian funduszu jednostki, Bilans, Rachunek zysków i strat.pdf
  
ogloszenie.pdf
  
ogloszeniewiosna2016.pdf
  
OGŁOSZENIE -  AŚ Łódź, ZK 2 Łódź, ZK 1 Łódź, ZK Garbalin, ZK Łowicz, AŚ Piotrków - OCHRONA www.doc
  
ogłoszenie - INF I ŁĄCZNOŚĆ 9.2021.doc
  
ogłoszenie - Ochrona - 3.2021.doc
  
ogłoszenie - OCHRONA - 7.2021.doc
  
ogłoszenie - OCHRONA - 9.2021.doc
  
ogłoszenie - OCHRONA www.doc
  
ogłoszenie - OCHRONA www1.pdf
  
ogłoszenie - SŁ. ZDROWIA 5.2021.doc
  
ogłoszenie - SŁ. ZDROWIA 7.2021.doc
  
ogłoszenie - SŁ. ZDROWIA 8.2021.doc
  
ogłoszenie - SŁ. ZDROWIA 9.2021.doc
  
OGŁOSZENIE - ZK  Łowicz, ZK Garbalin, ZK 2 Łódź - MŁ. PIELĘGNIARKA www.doc
  
ogłoszenie - ZK 2 Ł, ZK Ł, AŚ Ł - SŁ. ZDROWIA 1.2021 www.doc
  
ogłoszenie - ZK 2 Ł, ZK Ł, AŚ Ł - SŁ. Zdrowia 3.2021.doc
  
OGŁOSZENIE - ZK 2 Łódź - dział finansowy na stronę.doc
  
ogłoszenie 20.08.2020 - OCHRONA www.doc
  
OGŁOSZENIE 20.08.2020 - ZK 2 Ł, ZK Ł, AŚ Ł - SŁ. ZDROWIA www.doc
  
OGŁOSZENIE 24.02.2020 - PSYCHOLOG DT www.doc
  
OGŁOSZENIE 24.02.2020 - SŁ. ZDROWIA www.doc
  
OGŁOSZENIE 24.07.2020 - ZK 2 Ł, ZK Ł, ZK G, AŚ Ł - SŁ. ZDROWIA www.doc
  
OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MŁODSZA PIELĘGNIARKA MŁODSZY PIELĘGNIARZ, MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY (funkcjonariusz SW).doc
  
OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY (funkcjonariusz SW).doc
  
OGŁOSZENIE- ZK 2 Ł, ZK Ł, ZK G, AŚ Ł - SŁ. ZDROWIA www.doc
  
ogłoszenie.pdf
  
oswiad_za_2013.pdf
  
oswiad_za_2014.pdf
  
oswiadczenie_2017.pdf
  
oswiadczenie2011.pdf
  
Oswiadczenie2012.pdf
  
oswiadzczenie_2016.pdf
  
oswiadzenie_za_2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej 2018 r .pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 ZK 2 Łódź.pdf
  
Plan działalności 2013 - korekta.jpg
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI DLA ZAKŁADU KARNEGO NR 2 W ŁODZI NA ROK 2021.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI DLA ZK NR 2 W ŁODZI NA ROK 2019.pdf
  
Plan Działalności Dla ZK Nr 2 w Łodzi na Rok 2020.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI W ZAKŁADZIE KARNYM NR 2 W ŁODZI NA ROK 2014.pdf
  
Plan działalności ZK2Lodz na rok 2012.pdf
  
Plandzialalnosci2013.jpg
  
Plandzialalnosci2014.pdf
  
Plandzialalnosci2015.pdf
  
plandzialalnosci2017.pdf
  
plandzialalnosci2018.pdf
  
Plandzialalnosci2019.jpg.docx
  
Plandziałalności2016.pdf
  
porzadek_wewnetrzny.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego1.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego2.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego3.pdf
  
spra_za_2013.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalnosci ZK Nr 2 w Łodzi za 2018 rok.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020.pdf
  
sprawozdanie_2012.pdf
  
sprawozdanie_2016.pdf
  
sprawozdanie_2017.pdf
  
sprawozdanie_za_2017.pdf
  
sprawozdanie2011.pdf
  
wiosna2014.pdf
  
x.pdf
  
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA (1).doc
  
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA (2).doc
  
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA.doc
  
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA (1).pdf
  
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA.pdf
  
załącznik nr 3 - RODO oświadczenie kandydata.pdf
  
załącznik nr 3 - Wyciąg z rozporządzenia MS - test sprawności fizycznej.pdf
  
załącznik nr 4 - Wyciąg z rozporządzenia MS - test sprawności fizycznej.pdf
  
Zarządzenie nr 7  z 2020r  - porządek wewnętrzny - 28.02.2020r.pdf
  
zbedne.pdf
  
zbędne zużyte składniki ZK 2 Łódź 2019.pdf
  
ZK2wiosna2015.pdf
  
ZK2Wybrakjesien2014.pdf
  
zuzyte.pdf