Folder: AKTY PRAWNE
  
Folder: Efektywność energetyczna
  
Folder: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych mienia ruchomego
  
Folder: Majatek_SW
  
Folder: Ochrona danych osobowych
  
Folder: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
  
Folder: Plan działalności 2013 korekta
  
Folder: Plan_dzialalnosci
  
Folder: PRACA
  
Folder: sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci
  
Folder: Wybrak
  
dostepnosc Ambulatorium.pdf
  
dostepnosc ZK.pdf
  
ogłoszenie dział kwatermistrzowski.doc
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021.pdf
  
Plan działalności 2021.pdf
  
Plan działalności ZK na rok 2022.pdf
  
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Łowiczu.pdf
  
Skarga na brak dostępności wersja PDF.pdf
  
Sprawozdania finansowe za 2021 rok..pdf
  
Sprawozdania finansowe za rok 2020.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2021.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania z planu działalności ZK w Łowiczu za rok 2020.pdf
  
Wniosek o zapewnienie dostępności wersja PDF.pdf
  
Z  36 przedłużenie ograniczeń od 6 do 31  marca 2021 .pdf
  
Zarz. 60 Porządek wewn. SKAZANI.pdf
  
Zarz. 61 Porządek wewn. TA.pdf