Folder: Plan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na rok 2013
  
Folder: Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
  
Bilans 2020.pdf
  
Cennik Kantyna luty 2021 ZK Nowy Sącz.pdf
  
Do pobrania plan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na 2017 rok.doc
Wyewidencjonowane do: Marcin WieczorekDo pobrania plan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na 2017 rok.doc
Wyewidencjonowane do: Marcin Wieczorek
  
efektywność_energetyczna_w_2017.pdf
  
INFORMACJA DO JEDNOSTEK.pdf
  
Informacja dodatkowa 2020.pdf
  
informacja o zbędnym składniku majątku Skarbu Państwa.pdf
  
informacja_auta_grudzień_2018.pdf
  
Nabór strażnik DO 2015.pdf
  
ogłoszenie o sprzedaży pojazdu PEUGEOT PARTNER nr rej. KN 71341.pdf
  
ogłoszenie peugeot partner.doc
  
ogłoszenie_auto.pdf
  
ogłoszenie3_peugeot.pdf
  
oswiadczenie_za_2011.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu za rok 2014.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu za rok 2019.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu za rok 2020.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu za rok 2021.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu za rok 2022.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora ZK w Nowym Sączu za rok 2018.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016.pdf
  
oświadczenie_o_stanie_kontroli_za_2017.pdf
  
oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_2015_rok.pdf
  
Plan dizłalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na 2020 rok.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na 2012 rok.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na 2016 rok.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na 2017 rok.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na 2018.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na 2019 rok.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na 2021 rok.pdf
Wyewidencjonowane do: Igor KalinowskiPlan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na 2021 rok.pdf
Wyewidencjonowane do: Igor Kalinowski
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na 2022 rok.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na 2023 rok.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na rok 2013.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu na rok 2014.pdf
  
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.pdf
  
Plan postępowań na 2020.pdf
  
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2022.pdf
  
plan_dzialalnosci_zk_nowy_sacz_na_2011r.pdf
  
plan_działalnosci_na_rok_2015.pdf
  
plan_działalności_zk_nowy_sącz_na_2018.pdf
  
Porządek wewnętrzny Zakładu Karnego w Nowym Sączu.pdf
  
porządek_wewnętrzny_2017_08.pdf
  
porządek_wewnętrzny_201701.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2020.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępności za rok 2020.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2016.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu za rok 2014.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu za rok 2019.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu za rok 2020.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu za rok 2021.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Nowym Sączu za rok 2022.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK Nowy Sącz za rok 2018.pdf
  
sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_zakładu_za_2015_rok.pdf
  
sprawozdanie_za_2011.pdf
  
Wybrakówka 2021.pdf
  
wybrakówka_2018.doc
  
wybrakówka_2018.pdf
  
wybrakówka_2019.pdf
  
Wybrakówka_2022.pdf
  
wybrakówka_grudzień_2018.pdf
  
Zamówienie na paczke ZK Nowy Sącz.pdf
  
Zarządzenie Nr 36_18 Porządek Wewnętrzny.pdf
  
Zarządzenie nr 49-18 Porządek Wewnętrzny.pdf
  
Zarządzenie nr 60_22 porządek wewnętrzny.pdf
  
zbedne_skladniki.pdf
  
zbędny_składnik_majątku_partner.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2020.pdf
  
zk_nowy_sącz_zbędne_składniki_2017.pdf