2017_12_05 protokół_zdawczo_odbiorczy.pdf
  
2018_09_12 zarządzenie zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia porzadku wew.pdf
  
2019_10_08 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
2019_Bilans.pdf
  
2019_Informacja dodatkowa.pdf
  
2019_Rachunek Zysków i Strat.pdf
  
2019_Zestawienie Zmian w Funduszu.pdf
  
2020_07_06_Porządek_wewnętrzny.pdf
  
2020_10_20 Informacja o zbędnych i zuzytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
2020_bilans.pdf
  
2020_informacja dodatkowa.pdf
  
2020_rachunek zysków i strat.pdf
  
2020_zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
2021_05_04_Porzadek_wewnetrzny.pdf
  
2021_06_09 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majatku ruchomego.pdf
  
Bilans 2018.pdf
  
BILANS jednostki budżetowej 2021_12_31.pdf
  
Bilans.pdf
  
dane_osobowe_zapobieganie_zwalczanie_przestępczości.pdf
  
Informacja Ambulatorium.pdf
  
Informacja dodatkowa 2018.pdf
  
INFORMACJA DODATKOWA jednostki budżetowej 2021_12_31.pdf
  
Informacja dodatkowa.pdf
  
Informacja o zbędnych i zuzytych składnikach majątku ruchomego - ZK Nowy Wiśnicz z 23.07.2021r..pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - księgozbiór.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
Informacja_o_zbednych_i_zuzytych_skladnikach_majatku_ruchomego.pdf
  
Informacja_o_zbędnych_i_zużytych_składnikach_majątku_ruchomego.pdf
  
Nr14.2018.pdf
  
Nr23.2017.pdf
  
Nr27.2017.pdf
  
Nr5.2019.pdf
  
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2019 ROKU.pdf
  
Ogłoszenie ZKNW grudzień 2022r. - biblioteka.pdf
  
Ogłoszenie ZKNW grudzień 2022r..pdf
  
Ogłoszenie ZKNW maj 2022.pdf
  
Ogłoszenie ZKNW marzec 2022.pdf
  
Oswiadczenie_kontrola_zarzadcza_zknw_2016.pdf
  
Oswiadczenie_kontrola_zarzadcza_zknw_2017.pdf
  
Oswiadczenie_kontrola_zarzadcza_zknw_2018.pdf
  
Oswiadczenie_kontrola_zarzadcza_zknw_2019.pdf
  
Oswiadczenie_kontrola_zarzadcza_zknw_2020.pdf
  
Oswiadczenie_kontrola_zarzadcza_zknw_2021.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022.pdf
  
Plan działalności na 2020r.pdf
  
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - po aktualizacji.pdf
  
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok.pdf
  
Plan zamówień publicznych na 2022 rok.pdf
  
Plan zamówień publicznych na 2023 rok.pdf
  
Plan_dzialanosci_2021.pdf
  
Plan_dzialanosci_2022.pdf
  
Plan_działalności_2017.pdf
  
Plan_działalności_2018.pdf
  
Plan_działalności_2019.pdf
  
plan_postepowan_2017.pdf
  
plan_postepowan_2018.pdf
  
plan_postepowan_2020.pdf
  
plan_postepowan_2021.pdf
  
plan-dzialalnosci-2023.pdf
  
Porządek wewnętrzny ZK Nowy Wiśnicz 2017.pdf
  
PORZĄDEK WEWNĘTRZNY ZK W NOWYM WIŚNICZU 14 września 2022.pdf
  
PORZĄDEK WEWNĘTRZNY ZK W NOWYM WIŚNICZU z dnia 30 stycznia 2023.pdf
  
Porządek_wewnetrzny.pdf
  
Porządek_wewnętrzny_ZK_Nowy_Wiśnicz_2017.pdf
  
Protokol_zdawczo_odbiorczy.pdf
  
Protokoł_zdawczo_odbiorczy.pdf
  
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  jednostki budżetowej  2021_12_31.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2018.pdf
  
Rachunek zysków i strat.pdf
  
Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci.PDF
  
sprawozdania_finansowe_za_2017r.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2022.pdf
  
sprawozdanie_plan_dzialalnosci_zknw_2016.pdf
  
sprawozdanie_plan_dzialalnosci_zknw_2017.pdf
  
sprawozdanie_plan_dzialalnosci_zknw_2018.pdf
  
sprawozdanie_plan_dzialalnosci_zknw_2019.pdf
  
sprawozdanie_plan_dzialalnosci_zknw_2020.pdf
  
Sprawozdanie_plan_dzialalnosci_zknw_2021.pdf
  
zarządzenie_Nr_27_2017__zmiana_porządku_wew.pdf
  
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU  jednostki budżetowej  2021_12_31.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2018.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
ZK_Nowy_WisniczPlan_działalności_2019.pdf