2017_12_05 protokół_zdawczo_odbiorczy.pdf
  
28.12.2017 13:26Grzegorz Nowakowski339 KB
2018_09_12 zarządzenie zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia porzadku wew.pdf
  
13.09.2018 12:30Grzegorz Nowakowski65 KB
2019_10_08 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
08.10.2019 14:38Grzegorz Nowakowski1076 KB
2019_Bilans.pdf
  
08.05.2020 14:40Grzegorz Nowakowski602 KB
2019_Informacja dodatkowa.pdf
  
08.05.2020 14:40Grzegorz Nowakowski2285 KB
2019_Rachunek Zysków i Strat.pdf
  
08.05.2020 14:40Grzegorz Nowakowski507 KB
2019_Zestawienie Zmian w Funduszu.pdf
  
08.05.2020 14:40Grzegorz Nowakowski438 KB
2020_07_06_Porządek_wewnętrzny.pdf
  
14.07.2020 10:24Grzegorz Nowakowski844 KB
2020_10_20 Informacja o zbędnych i zuzytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
23.10.2020 13:58Grzegorz Nowakowski1638 KB
2020_bilans.pdf
  
13.05.2021 15:24Grzegorz Nowakowski628 KB
2020_informacja dodatkowa.pdf
  
13.05.2021 15:24Grzegorz Nowakowski2314 KB
2020_rachunek zysków i strat.pdf
  
13.05.2021 15:24Grzegorz Nowakowski505 KB
2020_zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
13.05.2021 15:24Grzegorz Nowakowski437 KB
2021_05_04_Porzadek_wewnetrzny.pdf
  
05.05.2021 13:42Grzegorz Nowakowski854 KB
2021_06_09 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majatku ruchomego.pdf
  
09.06.2021 14:35Grzegorz Nowakowski337 KB
Bilans 2018.pdf
  
09.05.2019 09:26Grzegorz Nowakowski647 KB
Bilans.pdf
  
09.05.2019 09:17Grzegorz Nowakowski647 KB
dane_osobowe_zapobieganie_zwalczanie_przestępczości.pdf
  
21.02.2019 08:58Grzegorz Nowakowski49 KB
Informacja Ambulatorium.pdf
  
13.08.2021 11:53Grzegorz Nowakowski445 KB
Informacja dodatkowa 2018.pdf
  
09.05.2019 09:26Grzegorz Nowakowski2619 KB
Informacja dodatkowa.pdf
  
09.05.2019 09:17Grzegorz Nowakowski2619 KB
Informacja o zbędnych i zuzytych składnikach majątku ruchomego - ZK Nowy Wiśnicz z 23.07.2021r..pdf
  
23.07.2021 15:02Jarosław Wyrwa308 KB
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - księgozbiór.pdf
  
03.04.2020 15:58Grzegorz Nowakowski1835 KB
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
03.04.2020 15:59Grzegorz Nowakowski366 KB
Informacja_o_zbednych_i_zuzytych_skladnikach_majatku_ruchomego.pdf
  
02.12.2019 08:42Grzegorz Nowakowski351 KB
Informacja_o_zbędnych_i_zużytych_składnikach_majątku_ruchomego.pdf
  
21.01.2019 14:36Grzegorz Nowakowski1043 KB
Nr14.2018.pdf
  
22.01.2019 11:19Grzegorz Nowakowski337 KB
Nr23.2017.pdf
  
22.01.2019 11:19Grzegorz Nowakowski344 KB
Nr27.2017.pdf
  
22.01.2019 11:19Grzegorz Nowakowski339 KB
Nr5.2019.pdf
  
07.03.2019 13:58Grzegorz Nowakowski337 KB
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2019 ROKU.pdf
  
09.11.2018 13:14Grzegorz Nowakowski49 KB
Oswiadczenie_kontrola_zarzadcza_zknw_2016.pdf
  
14.03.2017 13:57Grzegorz Nowakowski343 KB
Oswiadczenie_kontrola_zarzadcza_zknw_2017.pdf
  
13.03.2018 10:13Grzegorz Nowakowski340 KB
Oswiadczenie_kontrola_zarzadcza_zknw_2018.pdf
  
07.03.2019 14:12Grzegorz Nowakowski343 KB
Oswiadczenie_kontrola_zarzadcza_zknw_2019.pdf
  
02.03.2020 15:34Grzegorz Nowakowski334 KB
Oswiadczenie_kontrola_zarzadcza_zknw_2020.pdf
  
09.03.2021 15:25Grzegorz Nowakowski338 KB
Plan działalności na 2020r.pdf
  
17.12.2019 14:23Grzegorz Nowakowski320 KB
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - po aktualizacji.pdf
  
23.07.2021 14:01Jarosław Wyrwa293 KB
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok.pdf
  
28.02.2019 13:19Krystian Heród267 KB
Plan_dzialanosci_2021.pdf
  
28.12.2020 14:25Grzegorz Nowakowski316 KB
Plan_działalności_2017.pdf
  
08.02.2017 11:32Grzegorz Nowakowski319 KB
Plan_działalności_2018.pdf
  
15.12.2017 08:24Grzegorz Nowakowski323 KB
Plan_działalności_2019.pdf
  
18.12.2018 14:49Grzegorz Nowakowski321 KB
plan_postepowan_2017.pdf
  
24.02.2017 08:36Grzegorz Nowakowski201 KB
plan_postepowan_2018.pdf
  
26.03.2018 09:58Grzegorz Nowakowski205 KB
plan_postepowan_2020.pdf
  
28.04.2020 16:07Grzegorz Nowakowski294 KB
plan_postepowan_2021.pdf
  
17.02.2021 13:21Grzegorz Nowakowski284 KB
Porządek wewnętrzny ZK Nowy Wiśnicz 2017.pdf
  
03.04.2017 10:38Grzegorz Nowakowski487 KB
Porządek_wewnetrzny.pdf
  
20.02.2020 14:33Grzegorz Nowakowski509 KB
Porządek_wewnętrzny_ZK_Nowy_Wiśnicz_2017.pdf
  
03.04.2017 10:39Grzegorz Nowakowski487 KB
Protokol_zdawczo_odbiorczy.pdf
  
28.12.2017 14:02Grzegorz Nowakowski339 KB
Protokoł_zdawczo_odbiorczy.pdf
  
28.12.2017 13:49Grzegorz Nowakowski339 KB
Rachunek zysków i strat 2018.pdf
  
09.05.2019 09:26Grzegorz Nowakowski533 KB
Rachunek zysków i strat.pdf
  
09.05.2019 09:17Grzegorz Nowakowski533 KB
Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci.PDF
  
29.03.2021 11:52Grzegorz Nowakowski2617 KB
sprawozdania_finansowe_za_2017r.pdf
  
09.05.2018 13:59Grzegorz Nowakowski2308 KB
sprawozdanie_plan_dzialalnosci_zknw_2016.pdf
  
14.03.2017 13:57Grzegorz Nowakowski715 KB
sprawozdanie_plan_dzialalnosci_zknw_2017.pdf
  
13.03.2018 10:13Grzegorz Nowakowski680 KB
sprawozdanie_plan_dzialalnosci_zknw_2018.pdf
  
07.03.2019 14:11Grzegorz Nowakowski695 KB
sprawozdanie_plan_dzialalnosci_zknw_2019.pdf
  
02.03.2020 15:34Grzegorz Nowakowski691 KB
sprawozdanie_plan_dzialalnosci_zknw_2020.pdf
  
09.03.2021 15:25Grzegorz Nowakowski763 KB
zarządzenie_Nr_27_2017__zmiana_porządku_wew.pdf
  
24.08.2017 14:16Grzegorz Nowakowski64 KB
Zestawienie zmian w funduszu 2018.pdf
  
09.05.2019 09:26Grzegorz Nowakowski563 KB
Zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
09.05.2019 09:18Grzegorz Nowakowski563 KB
ZK_Nowy_WisniczPlan_działalności_2019.pdf
  
18.12.2018 14:47Grzegorz Nowakowski321 KB