20150505144046504.pdf
  
05.05.2015 14:41Paweł Zaranek94 KB
201805101356.pdf
  
10.05.2018 13:41Łukasz Sekuła57 KB
2019.07.29_Informacja wybrakowanie.pdf
  
29.07.2019 14:40Paweł Zaranek328 KB
201902211555.pdf
Wyewidencjonowane do: Łukasz Sekuła201902211555.pdf
Wyewidencjonowane do: Łukasz Sekuła
  
21.02.2019 15:36Łukasz Sekuła413 KB
2020.09.09_informacja_wybrakowanie_domek.pdf
  
09.09.2020 14:05Paweł Zaranek65 KB
aneks_plan_dzialalnosci_ZK_Nysa_2018.pdf
  
10.05.2018 13:45Łukasz Sekuła60 KB
as-prudnik_bilans_2019.pdf
  
07.05.2020 16:13Łukasz Sekuła633 KB
as-prudnik_bilans_31-12-2018.pdf
  
09.05.2019 13:02Łukasz Sekuła143 KB
as-prudnik_informacja-dodatkowa_2019.pdf
  
07.05.2020 16:13Łukasz Sekuła2034 KB
as-prudnik_informacja-dodatkowa_31-12-2018.pdf
  
09.05.2019 13:03Łukasz Sekuła448 KB
as-prudnik_rachunek-zyskow-i-strat_31-12-2018.pdf
  
09.05.2019 13:03Łukasz Sekuła118 KB
as-prudnik_zestawienie-zmian-w-funduszu_2019.pdf
  
07.05.2020 16:13Łukasz Sekuła530 KB
as-rpdunik_rachunek_zyskow_i_strat_2019.pdf
  
07.05.2020 16:13Łukasz Sekuła578 KB
as-rpudnik_zestawienie-zmian-w-funduszu_31-12-2018.pdf
  
09.05.2019 13:04Łukasz Sekuła106 KB
informacja o efektywnosci energetycznej ZK Nysa 02 2019r.pdf
  
05.03.2019 09:09Łukasz Sekuła73 KB
klauzula-infomacyjna-dot-danych-osobowych_2019.pdf
  
21.02.2019 15:41Łukasz Sekuła413 KB
ogloszenie_o_przetargu_2015-08-13.pdf
  
18.08.2015 08:28Łukasz Sekuła1433 KB
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_2018.pdf
  
03.04.2020 12:12Paweł Zaranek797 KB
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_2019.pdf
  
03.04.2020 13:11Paweł Zaranek766 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016.pdf
  
07.03.2017 07:50Paweł Zaranek168 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017.pdf
  
09.03.2018 10:16Paweł Zaranek171 KB
Plan_dzialalnosci_2019.pdf
  
18.12.2018 10:48Paweł Zaranek202 KB
Plan_dzialalnosci_na_2019.pdf
  
18.12.2018 11:18Paweł Zaranek202 KB
Plan_dzialalnosci_na_2020.pdf
  
17.12.2019 15:05Paweł Zaranek206 KB
plan_dzialalnosci_ZK-Nysa_2021.pdf
  
29.12.2020 19:12Łukasz Sekuła188 KB
Plan_dzialanosci_na_2018.pdf
  
22.12.2017 10:33Paweł Zaranek46 KB
Porządek wewnętrzny Oddziału Zewnętrznego w Prudniku.pdf
  
04.12.2018 10:40Łukasz Sekuła1415 KB
Porządek wewnętrzny P-1  Zakład Karny w Nysie.pdf
  
18.08.2017 09:15Łukasz Sekuła379 KB
Porządek wewnętrzny P-1.pdf
  
29.08.2018 14:16Łukasz Sekuła1602 KB
Porządek wewnętrzny P-2  Zakład Karny w Nysie.pdf
  
18.08.2017 09:15Łukasz Sekuła375 KB
Porządek wewnętrzny P-2.pdf
  
29.08.2018 14:17Łukasz Sekuła1635 KB
Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci 2016.pdf
  
07.03.2017 07:52Paweł Zaranek124 KB
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialanosci_za_2018.pdf
  
03.04.2020 12:58Paweł Zaranek485 KB
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialanosci_za_2019.pdf
  
03.04.2020 13:19Paweł Zaranek479 KB
Sprowozdanie z wykonania planu działalności 2017.pdf
  
09.03.2018 10:16Paweł Zaranek120 KB
Wybrak_DKW.pdf
  
08.03.2018 08:43Paweł Zaranek301 KB
Zbedne_skladniki_majatku_ruchomego_2018-08.pdf
  
02.08.2018 12:23Paweł Zaranek104 KB
Zbędne składniki majątku ruchomego 2018-08.pdf
  
02.08.2018 12:21Paweł Zaranek104 KB
zk-nysa_bilans_2019.pdf
  
07.05.2020 16:13Łukasz Sekuła660 KB
zk-nysa_bilans_31-12-2018.pdf
  
09.05.2019 13:04Łukasz Sekuła147 KB
zk-nysa_informacja-dodatkowa_2019.pdf
  
07.05.2020 16:13Łukasz Sekuła2056 KB
zk-nysa_informacja-dodatkowa_31-12-2018.pdf
  
09.05.2019 13:04Łukasz Sekuła449 KB
zk-nysa_rachunek-zyskow-i-strat_2019.pdf
  
07.05.2020 16:13Łukasz Sekuła586 KB
zk-nysa_rachunek-zyskow-i-strat_31-12-2018.pdf
  
09.05.2019 13:04Łukasz Sekuła120 KB
zk-nysa_zestawienie-zmian-w-funduszu_2019.pdf
  
07.05.2020 16:13Łukasz Sekuła540 KB
zk-nysa_zestawienie-zmian-w-funduszu_31-12-2018.pdf
  
09.05.2019 13:05Łukasz Sekuła107 KB