20150505144046504.pdf
  
201805101356.pdf
  
2019.07.29_Informacja wybrakowanie.pdf
  
201902211555.pdf
Wyewidencjonowane do: Łukasz Sekuła201902211555.pdf
Wyewidencjonowane do: Łukasz Sekuła
  
2020.09.09_informacja_wybrakowanie_domek.pdf
  
aneks_OZ.pdf
  
aneks_plan_dzialalnosci_ZK_Nysa_2018.pdf
  
aneks_ZK_P1.pdf
  
aneks_ZK_P2.pdf
  
as-prudnik_bilans_2019.pdf
  
as-prudnik_bilans_31-12-2018.pdf
  
as-prudnik_informacja-dodatkowa_2019.pdf
  
as-prudnik_informacja-dodatkowa_31-12-2018.pdf
  
as-prudnik_rachunek-zyskow-i-strat_31-12-2018.pdf
  
as-prudnik_zestawienie-zmian-w-funduszu_2019.pdf
  
as-rpdunik_rachunek_zyskow_i_strat_2019.pdf
  
as-rpudnik_zestawienie-zmian-w-funduszu_31-12-2018.pdf
  
bilans_31-12-2020.pdf
  
Bilnans_31-12-2021.pdf
  
Cennik towarów od 01.01.2021 do 31.03.2021.pdf
  
Formularz zamówienia e-paczka ROBUT.pdf
  
informacja o efektywnosci energetycznej ZK Nysa 02 2019r.pdf
  
informacja_dodatkowa_31-12-2020.pdf
  
Informacja_dodatkowa_31-12-2021.pdf
  
Informacja_dodatkowa_do_bilansu_2021r.pdf
  
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.pdf
  
klauzula-infomacyjna-dot-danych-osobowych_2019.pdf
  
ogloszenie_o_przetargu_2015-08-13.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_2018.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_2019.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017.pdf
  
Plan_dzialalnosci_2019.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_2019.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_2020.pdf
  
plan_dzialalnosci_ZK-Nysa_2021.pdf
  
Plan_dzialanosci_na_2018.pdf
  
Porządek wewnętrzny Oddziału Zewnętrznego w Prudniku.pdf
  
Porządek wewnętrzny P-1  Zakład Karny w Nysie.pdf
  
Porządek wewnętrzny P-1.pdf
  
Porządek wewnętrzny P-2  Zakład Karny w Nysie.pdf
  
Porządek wewnętrzny P-2.pdf
  
rachunek_zyskow_i_strat_31-12-2020.pdf
  
Rachunek_zysków_i_strat_31-12-2021.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - OZ Prudnik.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - ZK Nysa.pdf
  
raport_zarzadzanie ryzykiem_1kwartal2021.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci 2016.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialanosci_za_2018.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialanosci_za_2019.pdf
  
Sprowozdanie z wykonania planu działalności 2017.pdf
  
Wybrak_2021_DKW.pdf
  
Wybrak_DKW.pdf
  
zarządzenie_14-2021_covid-19 .pdf
  
Zbedne_skladniki_majatku_ruchomego_2018-08.pdf
  
Zbędne składniki majątku ruchomego 2018-08.pdf
  
Zestawienie_zmiam_w_funduszu_31-12-2021.pdf
  
zestawienie_zmian_w_funduszu_31-12-2020.pdf
  
zk-nysa_bilans_2019.pdf
  
zk-nysa_bilans_31-12-2018.pdf
  
zk-nysa_informacja-dodatkowa_2019.pdf
  
zk-nysa_informacja-dodatkowa_31-12-2018.pdf
  
zk-nysa_rachunek-zyskow-i-strat_2019.pdf
  
zk-nysa_rachunek-zyskow-i-strat_31-12-2018.pdf
  
zk-nysa_zestawienie-zmian-w-funduszu_2019.pdf
  
zk-nysa_zestawienie-zmian-w-funduszu_31-12-2018.pdf