Folder: oświadzcenie o stanie kontroli zarządczej 2012
  
efektywność energetyczna 2016.pdf
  
efektywność energetyczna 2017.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składniach rzeczowych majątku .pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - grzejniki żeliwne.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - meble.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
informacja_o_darowiznie.pdf
  
kontrola_zarzadcza.pdf
  
Oświad o stanie kontroli.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2014.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ZK Oleśnica 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ZK Oleśnica.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf
  
Plan działalności 2015.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Olesnicy na rok 2012.pdf
  
Plan działalności ZK Olesnica 2016.pdf
  
Plan działalności ZK Oleśnica 2017.pdf
  
Plan działalności ZK Oleśnica 2018.pdf
  
Plan_2013.pdf
  
Porzadek_OZ_Olesnica.pdf
  
porzadek_wewnetrzny.pdf
  
przekazanie_olesnickie_bidy.pdf
  
Raport z samooceny kontroli zarządczej.pdf
  
Sprawozdanie z planu 2012.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2012.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2014.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK oleśnica 2016.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK w Oleśnicy.pdf
  
sprawozdanie_plan_dzialalnosci_2017.pdf
  
Sprawozdzanie z wykonania planu działalności za 2018.pdf
  
Zbedne skladniki majatku ruchomego ZK Olesnica.pdf
  
Zbędne składniki majątku ruchomego ZK Oleśnica.pdf
  
ZK Oleśnica informacja o zużytych składnikach.pdf
  
ZK Oleśnica ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach.pdf