Folder: oświadzcenie o stanie kontroli zarządczej 2012
  
29.03.2013 11:09Waldemar Rosik-Rosiński
efektywność energetyczna 2016.pdf
  
05.02.2018 10:02Sebastian Waleszczuk25 KB
efektywność energetyczna 2017.pdf
  
05.02.2018 10:02Sebastian Waleszczuk25 KB
Informacja o zbędnych i zużytych składniach rzeczowych majątku .pdf
  
23.02.2015 13:23Sebastian Waleszczuk714 KB
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - grzejniki żeliwne.pdf
  
16.09.2016 11:24Sebastian Waleszczuk718 KB
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - meble.pdf
  
19.09.2016 15:02Sebastian Waleszczuk1093 KB
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
23.02.2015 13:23Sebastian Waleszczuk1658 KB
informacja_o_darowiznie.pdf
  
29.01.2018 11:42Sebastian Waleszczuk302 KB
kontrola_zarzadcza.pdf
  
21.02.2018 08:38Sebastian Waleszczuk668 KB
Oświad o stanie kontroli.pdf
  
29.03.2013 11:19Waldemar Rosik-Rosiński1031 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2014.pdf
  
24.03.2015 07:44Sebastian Waleszczuk595 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018.pdf
  
14.12.2018 08:02Sebastian Waleszczuk336 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012.pdf
  
29.03.2013 11:22Waldemar Rosik-Rosiński1031 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ZK Oleśnica 2016.pdf
  
06.03.2017 11:24Sebastian Waleszczuk333 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ZK Oleśnica.pdf
  
06.03.2017 11:22Sebastian Waleszczuk333 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf
  
21.03.2012 15:03Waldemar Rosik-Rosiński1700 KB
Plan działalności 2015.pdf
  
23.02.2015 13:06Sebastian Waleszczuk578 KB
Plan działalności Zakładu Karnego w Olesnicy na rok 2012.pdf
  
30.12.2011 12:53SWNET\001293pwoz519 KB
Plan działalności ZK Olesnica 2016.pdf
  
21.12.2015 07:39Sebastian Waleszczuk510 KB
Plan działalności ZK Oleśnica 2017.pdf
  
23.12.2016 07:24Sebastian Waleszczuk210 KB
Plan działalności ZK Oleśnica 2018.pdf
  
12.12.2017 08:16Sebastian Waleszczuk213 KB
Plan_2013.pdf
  
31.12.2012 15:09Waldemar Rosik-Rosiński284 KB
Porzadek_OZ_Olesnica.pdf
  
01.02.2019 08:19Sebastian Waleszczuk3083 KB
porzadek_wewnetrzny.pdf
  
14.08.2017 14:58Sebastian Waleszczuk4532 KB
przekazanie_olesnickie_bidy.pdf
  
15.12.2017 12:06Sebastian Waleszczuk296 KB
Raport z samooceny kontroli zarządczej.pdf
  
21.03.2012 15:04Waldemar Rosik-Rosiński1781 KB
Sprawozdanie z planu 2012.pdf
  
29.03.2013 11:17Waldemar Rosik-Rosiński1948 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2012.pdf
  
29.03.2013 11:27Waldemar Rosik-Rosiński1948 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2014.pdf
  
24.03.2015 07:45Sebastian Waleszczuk949 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK oleśnica 2016.pdf
  
06.03.2017 11:24Sebastian Waleszczuk476 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK w Oleśnicy.pdf
  
21.03.2012 15:04Waldemar Rosik-Rosiński1280 KB
sprawozdanie_plan_dzialalnosci_2017.pdf
  
21.02.2018 08:38Sebastian Waleszczuk877 KB
Sprawozdzanie z wykonania planu działalności za 2018.pdf
  
14.12.2018 08:02Sebastian Waleszczuk460 KB
Zbedne skladniki majatku ruchomego ZK Olesnica.pdf
  
06.07.2016 14:29Sebastian Waleszczuk547 KB
Zbędne składniki majątku ruchomego ZK Oleśnica.pdf
  
06.07.2016 13:34Sebastian Waleszczuk40 KB
ZK Oleśnica informacja o zużytych składnikach.pdf
  
13.11.2018 14:58Sebastian Waleszczuk4715 KB
ZK Oleśnica ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach.pdf
  
30.10.2017 13:14Sebastian Waleszczuk3920 KB