Folder: Berlingo
  
Folder: BHP
  
Folder: Boxer
  
Folder: Dokumenty urzędowe
  
Folder: Energetyka
  
Folder: Finanse
  
Folder: Kantyna
  
Folder: Kwaterunek
  
Folder: Ogłoszenia
  
Folder: OrganizacyjnoPrawny
  
Folder: Plan 2022
  
Folder: Plan_Dzialalnosci_ZK
  
Folder: Plan2020
  
Folder: PorzadekWewnetrzny
  
Folder: Przedmiot działalności
  
Folder: Raport o dostepnosci
  
Folder: SETAR
  
Folder: Sprawozdanie finansowe 2019
  
Folder: Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Oplu Lubelskim na rok 2014
  
Folder: SprawozdanieFinansowe2018
  
Folder: Wybrakowka2021
  
Folder: Wybrakówka
  
2013_03_27_13_42_32.pdf
  
2016_12_23_11_42_03.pdf
  
2018_09_12_14_31_16 porządek wewnętrzny wrzesień 2018.pdf
  
aktualizacja w BIP.pdf
  
Aneks do porządku wewnętrzengo.pdf
  
Aneks do porządku wewnętrznego nr II.pdf
  
Aneks do porządku wewnętrznego.pdf
  
aneks porządku wewnętrzne.pdf
  
Aneks porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.pdf
  
Aneks porządku wewnętrznego.pdf
  
dokumentacja-fotograficzna-Berlingo.pdf
  
DRUGIE OGŁOSZENIE O PRZETARGU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO.pdf
  
Efektywność energetyczna w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.pdf
  
informacja do BIP.pdf
  
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego czerwiec 2017.pdf
  
Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
informacja.pdf
  
informacja-Berlingo.pdf
  
łukasz.pdf
  
Nr 105 - w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.pdf
  
Nr 26- w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.pdf
  
ocena-stanu-technicznego-Berlingo.pdf
  
Ogłoszenie + załączniki.pdf
Wyewidencjonowane do: Marcin MikitaOgłoszenie + załączniki.pdf
Wyewidencjonowane do: Marcin Mikita
  
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu służbowego.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelksim.pdf
  
OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W OPOLU LUBELSKIM ZA ROK 2013.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim za rok 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim za rok 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubeslkim za rok 2014.pdf
  
PD2013.pdf
  
Plan działalności na rok 2018 dla Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim na rok 2012.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU KARNEGO W OPOLU LUBELSKIM NA ROK 2014.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim na rok 2015.pdf
  
Plan działalności ZK Opole Lubelskie 2011.pdf
  
Plan działalności ZK Opole Lubelskie na 2019 rok.pdf
  
plan na 2016.pdf
  
Porzadek wewnetrzny Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim 4 październik 2016.pdf
Wyewidencjonowane do: Marcin MikitaPorzadek wewnetrzny Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim 4 październik 2016.pdf
Wyewidencjonowane do: Marcin Mikita
  
porządek wewnetrzny.pdf
  
Porządek wewnętrzny wrzesień 2018.pdf
  
porządek wewnętrzny.pdf
  
PORZĄDEK.pdf
  
Sprawozdanie  z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim z roku 2012.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Oplu Lubelskim na rok 2014.pdf
  
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU KARNEGO W OPOLU LUBELSKIM NA ROK 2013.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim za rok 2016.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim za rok 2017.pdf
  
Wykaz zbędnych i zyzytych składników majatku ruchomego.pdf
  
wzór informacji na BIP 2016.pdf
  
zał.4formularzofertowy.doc
  
zał.5oświadczenia.doc
  
zał.6umowa.doc
  
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicę i do internetu.docx