Folder: Berlingo
  
21.10.2019 14:41Marcin Mikita
Folder: Energetyka
  
01.07.2020 13:16Marcin Mikita
Folder: Ogłoszenia
  
07.02.2019 13:43Marcin Mikita
Folder: OrganizacyjnoPrawny
  
13.03.2020 09:29Marcin Mikita
Folder: Plan_Dzialalnosci_ZK
  
12.12.2019 09:02Marcin Mikita
Folder: PorzadekWewnetrzny
  
31.01.2019 08:34Marcin Mikita
Folder: Sprawozdanie finansowe 2019
  
06.05.2020 14:18Marcin Mikita
Folder: Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Oplu Lubelskim na rok 2014
  
12.03.2015 15:53Łukasz Pruchniak
Folder: SprawozdanieFinansowe2018
  
07.05.2019 14:18Marcin Mikita
Folder: Wybrakówka
  
14.11.2019 15:01Marcin Mikita
2013_03_27_13_42_32.pdf
  
27.03.2013 15:37Anna Anusz486 KB
2016_12_23_11_42_03.pdf
  
23.12.2016 11:49Łukasz Pruchniak277 KB
2018_09_12_14_31_16 porządek wewnętrzny wrzesień 2018.pdf
  
13.09.2018 09:44Łukasz Pruchniak2174 KB
aktualizacja w BIP.pdf
  
27.09.2018 11:44Łukasz Pruchniak71 KB
Aneks do porządku wewnętrzengo.pdf
  
28.02.2018 14:47Łukasz Pruchniak250 KB
Aneks do porządku wewnętrznego nr II.pdf
  
01.12.2017 15:23Łukasz Pruchniak217 KB
Aneks do porządku wewnętrznego.pdf
  
29.06.2017 12:41Łukasz Pruchniak430 KB
aneks porządku wewnętrzne.pdf
  
08.12.2016 15:12Łukasz Pruchniak349 KB
Aneks porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.pdf
  
10.01.2019 10:54Łukasz Pruchniak718 KB
Aneks porządku wewnętrznego.pdf
  
12.10.2017 10:55Łukasz Pruchniak322 KB
dokumentacja-fotograficzna-Berlingo.pdf
  
21.10.2019 14:38Marcin Mikita3146 KB
DRUGIE OGŁOSZENIE O PRZETARGU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO.pdf
  
21.05.2012 12:21Anna Anusz146 KB
Efektywność energetyczna w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.pdf
  
03.09.2015 13:48Łukasz Pruchniak309 KB
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego czerwiec 2017.pdf
  
07.06.2017 12:36Łukasz Pruchniak353 KB
Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
05.04.2018 15:00Łukasz Pruchniak482 KB
informacja.pdf
  
22.04.2013 08:36Konrad Wawryszuk257 KB
informacja-Berlingo.pdf
  
21.10.2019 14:38Marcin Mikita311 KB
łukasz.pdf
  
15.03.2016 12:23Łukasz Pruchniak362 KB
Nr 105 - w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.pdf
  
21.09.2017 08:55Łukasz Pruchniak2601 KB
Nr 26- w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.pdf
  
12.03.2018 11:47Łukasz Pruchniak2019 KB
ocena-stanu-technicznego-Berlingo.pdf
  
21.10.2019 14:38Marcin Mikita221 KB
Ogłoszenie + załączniki.pdf
Wyewidencjonowane do: Marcin MikitaOgłoszenie + załączniki.pdf
Wyewidencjonowane do: Marcin Mikita
  
27.06.2018 09:18Łukasz Pruchniak482 KB
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu służbowego.pdf
  
12.04.2012 14:32Anna Anusz146 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelksim.pdf
  
27.03.2013 15:42Anna Anusz486 KB
OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W OPOLU LUBELSKIM ZA ROK 2013.pdf
  
31.03.2014 14:55Łukasz Pruchniak518 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim za rok 2016.pdf
  
16.03.2017 14:32Łukasz Pruchniak508 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim za rok 2017.pdf
  
19.03.2018 13:18Łukasz Pruchniak456 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubeslkim za rok 2014.pdf
  
13.03.2015 14:09Łukasz Pruchniak369 KB
PD2013.pdf
  
31.12.2012 13:46Anna Anusz451 KB
Plan działalności na rok 2018 dla Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.pdf
  
20.12.2017 13:24Łukasz Pruchniak269 KB
Plan działalności Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim na rok 2012.pdf
  
29.12.2011 09:49Anna Anusz520 KB
PLAN DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU KARNEGO W OPOLU LUBELSKIM NA ROK 2014.pdf
  
31.03.2014 14:50Łukasz Pruchniak348 KB
Plan działalności Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim na rok 2015.pdf
  
17.12.2014 13:56Łukasz Pruchniak356 KB
Plan działalności ZK Opole Lubelskie 2011.pdf
  
13.10.2011 12:28Łukasz Pruchniak463 KB
Plan działalności ZK Opole Lubelskie na 2019 rok.pdf
  
31.12.2018 11:04Łukasz Pruchniak274 KB
plan na 2016.pdf
  
23.12.2015 13:07Łukasz Pruchniak276 KB
Porzadek wewnetrzny Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim 4 październik 2016.pdf
Wyewidencjonowane do: Marcin MikitaPorzadek wewnetrzny Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim 4 październik 2016.pdf
Wyewidencjonowane do: Marcin Mikita
  
05.10.2016 13:31Łukasz Pruchniak1573 KB
Porządek wewnętrzny wrzesień 2018.pdf
  
25.09.2018 16:05Łukasz Pruchniak2030 KB
porządek wewnętrzny.pdf
  
27.09.2016 09:25Łukasz Pruchniak1535 KB
PORZĄDEK.pdf
  
12.01.2017 10:25Łukasz Pruchniak2146 KB
Sprawozdanie  z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim z roku 2012.pdf
  
27.03.2013 15:42Anna Anusz340 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Oplu Lubelskim na rok 2014.pdf
  
12.03.2015 15:56Łukasz Pruchniak385 KB
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU KARNEGO W OPOLU LUBELSKIM NA ROK 2013.pdf
  
12.03.2015 15:55Łukasz Pruchniak380 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim za rok 2016.pdf
  
16.03.2017 14:33Łukasz Pruchniak416 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim za rok 2017.pdf
  
19.03.2018 13:17Łukasz Pruchniak288 KB
Wykaz zbędnych i zyzytych składników majatku ruchomego.pdf
  
22.04.2013 08:19Konrad Wawryszuk257 KB
wzór informacji na BIP 2016.pdf
  
13.09.2016 11:20Łukasz Pruchniak72 KB
zał.4formularzofertowy.doc
  
28.11.2018 15:38Łukasz Pruchniak52 KB
zał.5oświadczenia.doc
  
28.11.2018 15:38Łukasz Pruchniak46 KB
zał.6umowa.doc
  
28.11.2018 15:38Łukasz Pruchniak56 KB
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicę i do internetu.docx
  
12.02.2013 11:33Konrad Wawryszuk28 KB