1 001.jpg
  
1.jpg
  
19 2019 aneks - zk typu zamkniętego.pdf
  
2 001.jpg
  
20 2019 aneks - zk typu półotwartego.pdf
  
2021_Plan zamówień - zmiana.pdf
  
21 2019 aneks - zk typu otwartego.pdf
  
24 2020 - aneks porządek wewnętrzny BIP.pdf
  
25 2020 - aneks porządek wewnętrzny BIP.pdf
  
26 2020 - aneks porządek wewnętrzny BIP.pdf
  
42 2017 porządek wewnętrzny zk zamknięty.pdf
  
43 2017 porządek wewnętrzny zk półotwarty.pdf
  
43 2022 aneks porządek wewnętrzny - zamknięty.pdf
  
44 2017 porządek wewnętrzny zk otwarty.pdf
  
Aneks - ZARZĄDZENIE Nr 10 2017.pdf
  
Aneks - ZARZĄDZENIE Nr 11 2017.pdf
  
Aneks - ZARZĄDZENIE Nr 23 2017.pdf
  
Aneks - ZARZĄDZENIE NR 27 2017.pdf
  
Aneks - ZARZĄDZENIE NR 28 2017.pdf
  
Aneks - ZARZĄDZENIE NR 29 2017.pdf
  
Aneks - ZARZĄDZENIE Nr 9 2017.pdf
  
Aneks nr 26 do porządku wewnętrznego - oddział zamknięty.odt
  
Aneks nr 27 do porządku wewnętrznego - oddział półotwarty.odt
  
Aneks nr 28 do porządku wewnętrznego - oddział otwarty.odt
  
bilans.pdf
  
BIP Citroen Pińczów.pdf
  
BIP.jpg
  
identyfikator.jpg
  
informacja do jednostek.odt
  
Informacja dodatkowa 2018.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
Informacja o zbędnych, zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
NOWY CENNIK SPOŻYWCZY STYCZEŃ MARZEC 2023R (1).pdf
  
oddział otwarty - VI 2018.pdf
Wyewidencjonowane do: Roman Domagałaoddział otwarty - VI 2018.pdf
Wyewidencjonowane do: Roman Domagała
  
oddział półotwarty - VI . 2018.pdf
  
oddział zamknięty - VI . 2018.pdf
  
oswiadczenei o stanie kontroli zarządczej.pdf
  
oświadczenie o kontroli 001.jpg
  
oświadczenie o kontroli 002.jpg
  
oświadczenie o kontroli.jpg
  
oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej str2. .jpg
  
oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2015.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2019.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.jpg
  
OTWARTY - IX 2016.pdf
  
Plan 2012działal z kontr.zarz.doc
  
Plan dzialalnosci 2016.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOSCI 2017.pdf
  
plan działalnosci na rok 2019.pdf
  
Plan działalności 2014.jpg
  
plan działalności na rok 2018.pdf
  
plan działalności na rok 2020.pdf
  
plan działalności.jpg
  
Porządek - otwarty, tekst jednolity.pdf
  
Porządek - półotwarty, tekst jednolity.pdf
  
Porządek - zamknięty, tekst jednolity.pdf
  
porządek wewnętrzny oddział otwarty - VI 2018.pdf
  
porządek wewnętrzny oddział półotwarty VI.pdf
  
porządek wewnętrzny oddział zamknięty - VI . 2018.pdf
  
PÓŁOTWARTY - IX 2016.pdf
  
rachunek zysków i start.pdf
  
sprawozanie z planu działalności 2016.pdf
  
sprawozdanei str 1.jpg
  
Sprawozdanie 2013 kontrola zarządcza.jpg
  
Sprawozdanie kontrola zarządcza 2013.jpg
  
sprawozdanie str2.jpg
  
Sprawozdanie z kontroli zarządczej 2015.jpg
  
sprawozdanie z kontroli.jpg
  
sprawozdanie z wyk.planu.doc
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności 2015.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu za rok 2017.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu za rok 2018.pdf
  
ZAMKNIĘTY - IX 2016.pdf
  
Zarządzenie 13 2018 aneks do porządku wewnętrznego zamknięty.pdf
  
Zarządzenie 14 2018 aneks porządek wewnętrzny półotwarty.pdf
  
Zarządzenie 15 2018 aneks do porządku wewnętrznego otwarty.pdf
  
Zarządzenie Nr 10 .2019 dostęp do stanowiska skype zk typu zamkniętego pdf.pdf
  
Zarządzenie Nr 11 .2019 dostęp do stanowiska skype zk typu półotwartego pdf.pdf
  
Zarządzenie Nr 12.2019 dostęp do stanowiska skype zk typu otwartego pdf.pdf
  
Zarządzenie nr 60 2016.pdf
  
Zarządzenie nr 61 2016.pdf
  
Zarządzenie nr 62 2016.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu.pdf