0og.pdf
  
2018.03.06op.pdf
  
20181026.INFO.pdf
  
3.1 - Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
3.2 - Informacja o zbędnych składnikach majątku sprzedaż.pdf
  
Asortyment towarów Płock.pdf
  
AUTOSAN.pdf
Wyewidencjonowane do: Marcin KrysiakAUTOSAN.pdf
Wyewidencjonowane do: Marcin Krysiak
  
banerBIP.jpg
  
Bilans 2018 AŚ Płońsk.pdf
  
Bilans 2018 ZK Płock.pdf
  
Deklaracja dostępności- tekst maszynowy.pdf
  
Formularz ofertowy (przetarg).pdf
  
formularz zamówienia na paczkę.pdf
  
H7.I.pdf
  
H7.O.pdf
  
info.pdf
  
INFO1017.pdf
  
infoDT.pdf
  
Informacja dodatkowa 2018 AŚ Płońsk.pdf
  
Informacja dodatkowa 2018 ZK Płock.pdf
  
Informacja o zuzytych skladnikach majątku ruchomego ZK Płock.pdf
  
Informacja paczki.odt
  
informacja w spr. realizacji otrzymywania paczek.pdf
  
kantyna.pdf
  
kantyna_2014_03_04_08_05_10_633.pdf
  
KZ.S2015.pdf
  
kz_o2017.pdf
  
kz_sp2017.pdf
  
KZ2016.pdf
  
KZ2018.pdf
  
KZ2019.pdf
  
KZ2020IIKW.pdf
  
lek16.jpg
  
LEKARZ.jpg
  
o.kontrakt.pdf
  
o.zlecenie.pdf
  
og.zlecenie.pdf
  
og2018.pdf
  
OGL.AUKCJA.pdf
  
ogl.aukcja2.pdf
  
ogl.pdf
  
OGLOSZENIE.pdf
  
ogloszenie_27052022_102128.pdf
  
Ogłoszenie hala_23112022_103225.pdf
  
ogłoszenie konkurs.pdf
  
okz.2016.pdf
  
OKZ2014.pdf
  
oKZ2016.pdf
  
OS21.pdf
  
P2013.pdf
  
PD2013.pdf
  
pd2017.pdf
  
pd2019.pdf
  
PD21.pdf
  
plan 2015.pdf
  
Plan działalności na rok 2013.pdf
  
Plan działalności.pdf
  
Plan działania.pdf
  
plan kz na 2018.pdf
  
plan KZ2016.pdf
  
Plan Zamówień Publicznych 2019.pdf
  
Plan ZP 2017.pdf
  
Plan ZP2018.pdf
  
plan_2020.pdf
  
PLAN2020.pdf
  
PLANKZ2020.pdf
  
Porzadek Wewnętrzny Oddziału Zewnętrznego w Płońsku.pdf
  
Porządek wewnętrzny Oddziału Zewnętrznego w Płońsku.pdf
  
Porządek wewnętrzny Zakadu Karnego w Płocku.pdf
  
Porządek Wewnętrzny Zakładu Karenego w Płocku.pdf
  
Porządek Wewnętrzny Zakładu Karnego w Płocku .pdf
  
przetarg20190311.pdf
  
PW 2021.pdf
  
pw.41.2019.pdf
  
PW_ozplonsk.pdf
  
pw105.pdf
  
PW2016.pdf
  
PW2018.pdf
  
PW2018_OZ.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2018 AŚ Płońsk.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2018 ZK Płock.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępności.pdf
  
REGULAMIN KONKURSU .odt
  
REGULAMIN KONKURSU .pdf
  
S2013.pdf
  
SF2019.pdf
  
SF2020.pdf
  
Skarga na brak dostępności.doc
  
SKZ2014.pdf
  
sKZ2016.pdf
  
SPR21.pdf
  
swko.pdf
  
swl2018.pdf
  
W1.pdf
  
W17.pdf
  
W2.pdf
  
W3.pdf
  
Wniosek o bezpłatne zapewnienie tłumacza języka migowego.pdf
  
Wniosek o zapewnienie dostępności ZK Płock.doc
  
WYB.2022.INF.pdf
  
WYB.2022.OGL.pdf
  
wyb0416.pdf
  
wyb2.16.pdf
  
wybrak_2014_04_17_12_52_50_627.pdf
  
wybrak06.16.pdf
  
Z1a.pdf
  
Z1b.pdf
  
z1k.pdf
  
z1u.pdf
  
Z2.pdf
  
z2k.pdf
  
Z3.1.pdf
  
Z3.pdf
  
z3k.pdf
  
z3u.pdf
  
Z4.pdf
  
z4k.pdf
  
z4u.pdf
  
Z5.pdf
  
z5k.pdf
  
Z6.pdf
  
Z7.pdf
  
Zal.1 _ Formularz ofertowy.pdf
  
zal.1_formularz ofertowy.pdf
  
zal.1a.pdf
  
zal.1b.pdf
  
zal.1c.pdf
  
zal.1d.pdf
  
Zal.2 _ Oświadczenie.pdf
  
zal.2.pdf
  
zal.2_oswiadczenie.pdf
  
Zal.3 _ Przedwstępna umowa dzierżawy.pdf
  
zal.3.pdf
  
zal.3_ warunki.pdf
  
Zal.4 _ PZT.pdf
  
zal.4.pdf
  
zal.4_oswiadczenie o niekaralnosci.pdf
  
Zal.5 _ Lokalizacja inwestycji.pdf
  
zal.5_wzor umowy.pdf
  
zal.lekarz.pdf
  
Zarz. nr 86-2020 z dn. 22.05.2020  zmieniające zarządzenie.pdf
  
Zarządzenie nr 194 Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku z dnia 15.09.2022 roku w sprawie porządku wewnętrznego Zakładu Karnego w Płocku - wersja z automatycznym narratorem.pdf
  
Zarządzenie nr 195 Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku z dnia 16.09.2022 w sprawie porządku wewnętrznego Oddziału Zewnętrznego w Płońsku - wersja z automatycznym narratorem.pdf
  
zbedne20190311.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2018 ZK Płock.pdf
  
Zestawienie znmian  w funduszu 2018 AŚ Płońsk.pdf
  
ZK PŁOCK _ informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
zk1.pdf
  
zk3.pdf
  
zk4.pdf
  
zso04.pdf
  
zso04_z1.pdf
  
zso04_z2.pdf
  
zso07.pdf